Image

Estea emitterar 380 miljoner till logistikbolag

Ekonomi/Finansiering Estea har emitterat kapitalandelsbevis och icke säkerställda obligationer för sitt helägda dotterbolag Estea Logistics Properties 5 AB för sammanlagt 380 miljoner kronor.
Publicerad den 22 Januari 2014
Johan Eriksson. Bild: Estea.
Johan Eriksson.

Bolaget har möjlighet att emittera ytterligare kapitalandelsbevis och obligationer inom respektive låneram upp till fullt låneprogram om cirka 750 miljoner kronor.

Kapitalandelsbevisen och obligationerna löper med en fast ränta om 7.0 respektive 6.0 procent.

Estea Logistics avser att notera respektive låneinstrument på företagsobligationslistan vid Nasdaq OMX Stockholm.

- I och med dessa emissioner har Estea Logistics etablerat sig, och därmed även Estea, som en emittent på den institutionella kapitalmarknaden i Sverige. Genom denna initiala kapitalanskaffning har vi säkerställt en plattform för fortsatt tillväxt inom logistik- och lagerfastigheter. Givet de attraktiva förvärvsmöjligheter som vi ser inom segmentet är vår ambition att över tid förvärva ytterligare fastigheter med målsättningen att bygga en portfölj i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. För att delfinansiera sådana förvärv, avser Estea Logistics att återkomma till marknaden för att emittera ytterligare kapitalandelsbevis och obligationer, säger Johan Eriksson, vd för Estea AB.

I anslutning till framtagandet av kapitalandelsbevisen och obligationerna har ABG Sundal Collier AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut, Custor Capital som rådgivare till Estea AB, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, och Corp Nordic Sweden AB företräder långivarkollektiven som låneagent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

En tidigare Balder-topp frikänns från åtal om grovt insiderbrott

Juridik I april hölls hovrättsförhandlingar i det uppmärksammade Collector-målet där elva personer sedan tidigare är dömda i tingsrätten för insiderhandel i nischbanken som skedde under januari 2020. Nu har domen kommit och hovrätten frikänner samtliga inblandade utom en av de huvudmisstänkta före detta Balder-topparna som alltjämt döms för grovt insiderbrott även i hovrätten, den andre frikänns dock från åtalet om grovt insiderbrott. Ekobrottsmyndighetens åklagaren i fallet kommenterar hovrättens domar för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige