Image

Deutsche Pfandbriefbank ger Sagax förtida förlängning om 4,3 miljarder kronor

Bolag Sagax och Deutsche Pfandbriefbank har kommit överens om förtida förlängning av lånefaciliteten om 4,3 miljarder kronor, motsvarande 65 procent av koncernens räntebärande skulder.
Publicerad den 16 Oktober 2012
David Mindus. Bild: Sagax. Bild: Sagax
David Mindus. Bild: Sagax.

Sagax har överenskommit om en förtida förlängning av en lånefacilitet om 4 300 miljoner kronor genom accept av ett så kallat ”Offer Letter”. Faciliteten är Sagax enskilt största kreditfacilitet och motsvarar 65 procent av koncernens räntebärande skulder. Facilitetens löptid förlängs till 2018 och tillhandahålls av Deutsche Pfandbriefbank. Genom faciliteten förlängs Sagax kapitalbindning från 2,5 år till 4,3 år vilket minskar koncernens finansiella risk.

Transaktionen förutsätter uppfyllande av standardvillkor samt slutlig dokumentation.
I samband med förlängningen kommer Sagax att genomföra en engångsamortering för att anpassa belåningsgraden i faciliteten till 65 procent. Engångsamorteringen kommer att finansieras med disponibel likviditet. I samband med förlängningen av Faciliteten kommer Sagax även att förlänga sin räntebindning.

Sagax förvaltningsresultat för fjärde kvartalet kommer att belastas med cirka tio miljoner kronor. Sagax framtida intjäningsförmåga påverkas endast marginellt till följd av transaktionen.

Sagax har sedan Facilitetens ursprungliga undertecknande i juni 2007 expanderat sin fastighetsportfölj med 5 000 miljoner kronor från 4 450 miljoner kronor till 9 450 miljoner kronor. Sagax upplever fortsatt goda investeringsmöjligheter och förhoppningen är att fastighetsportföljen skall fortsätta att utvecklas under kommande år och leverera god riskjusterad avkastning till aktieägarna.
- Faciliteten är ryggraden i Sagax kapitalförsörjning. Genom att förlänga både kapital- och räntebindning får vi bästa möjliga utgångsläge för att fortsätta utveckla verksamheten, säger Sagax vd David Mindus.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter jätteförvärvet – så vill Folksamgruppen fortsätta växa sin fastighetsportfölj

Bolag En av årets största affärer är ett faktum när Folksamgruppen, genom KPA Pension, köper Vasahuset i centrala Stockholm för tre miljarder kronor. Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksamgruppen, berättar för Fastighetssverige om affären, bolagets fastighetsstrategi och var man letar efter nya förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige