Image

Cerneras nysatsning – så ska bolaget fortsätta växa

Bolag Cernera är inne i en nysatsning där man skiftar fokus och ökar tyngden på projektutveckling – som ett led i detta utses Oskar Malmén till vice vd med ansvar för affärs- och projektutveckling. Cerneras vd Lars Angwald berättar för Fastighetssverige om satsningen, hur man vill växa framöver och vilka som blir bolagets viktigaste frågor under 2022.
Publicerad den 28 Februari 2022
- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige