Image
Benny Thögersen.
Benny Thögersen. Bild: Catena

Catena: Ökat förvaltningsresultat

Bolag Catenas förvaltningsresultat ökar med tolv procent jämfört med motsvarande period förra året. Substansvärdet är i princip oförändrat jämfört med Q1-rapporten.
Publicerad den 7 Juli 2020

Catenas hyresintäkter för Q2 uppgick till 307 mkr (291).

Driftöverskottet uppgick till 251 mkr (232) och förvaltningsresultatet till 181 mkr (162).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 66 mkr (200) och på derivat till -18,4 (-23,9).

Substansvärde EPRA NAV ökade till 207,79 kronor per aktie (182,01). I Q1-rapporten var substansvärdet 208,16.

Vd Benny Thögersen:
– För det andra kvartalet 2020 levererar Catena ett bra utfall trots osäkerheten på marknaden. Ett driftsöverskott som ökar med 10 procent är en av flera faktorer som bidrar till den fortsatta kapaciteten framåt.

– Marknaden har varit avvaktande men vi upplever samtidigt att effektiva och hållbara logistikanläggningar är fortsatt efterfrågade. I de diskussioner vi för är frågan om logistik och fungerande varuflöden mer aktuell än någonsin.

– Det är tydligt att de krav som ställs när förutsättningarna förändras ökar trycket påtagligt i många av våra fastigheter. Mot den bakgrunden har kapaciteten i hela logistiknätverket behövts justeras på kort tid. Det är svängningar som vi och våra hyresgäster har kunnat hantera, mycket tack vare den anpassningsbarhet som vi gärna bygger in i våra fastigheter från start.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige