Image
Catena utser Malin Nissen till Chef Affärsstöd och David Silvesjö till Finanschef, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.
Catena utser Malin Nissen till Chef Affärsstöd och David Silvesjö till Finanschef, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp. Bild: Catena

Catena adderar duo till ledningen

Bolag Catena utser David Silvesjö till Finanschef och Malin Nissen till Chef Affärsstöd, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.
Publicerad den 31 Augusti 2021

David Silvesjö, som har varit anställd i Catena sedan 2018, kommer närmast från en roll som Finanscontroller/IR och har innan han kom till Catena en bakgrund med tyngdpunkt på finansiering från olika befattningar inom både fastighetsbranschen och bank/investmentbanksektorn. Han efterträder Peter Andersson som övergår till en roll som Senior Advisor på Catena.
– David har en bred och gedigen kompetens och erfarenhet och kan som ny Finanschef på ett smidigt sätt fortsätta utveckla det arbete som Peter framgångsrikt drivit inom finansieringsområdet sedan 2013, säger Catenas vd Jörgen Eriksson.

Malin Nissen har varit anställd i Catena sedan 2019 i rollen som HR-chef och har innan dess en bakgrund inom HR-området som konsult samt i olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet. Hennes nya roll som Chef Affärsstöd omfattar de koncerngemensamma funktionerna HR, kommunikation och hållbarhet. Rollen har utgjort en del av Catenas ledningsgrupp sedan 2020, sedan den inrättades har vVD/CFO Sofie Bennsten haft ansvaret temporärt.
– Vi är glada att Malin vill fortsätta leda dessa viktiga funktioner framåt i en övergripande roll som både skapar effektiva beslutsvägar och på ett bra sätt möjliggör kunskapsdelning i hela verksamheten. Aktivitetsnivån är mycket hög inom HR, kommunikation och hållbarhet och på detta sätt kan vi använda både Malins och Sofies strategiska kompetenser och goda ledaregenskaper på bästa möjliga sätt, säger Jörgen Eriksson.

Catenas ledningsgrupp kommer när ledningsförändringarna verkställs i månadsskiftet augusti/september 2021 bestå av följande personer och befattningar: Vd Jörgen Eriksson, vVD/CFO Sofie Bennsten, Finanschef David Silvesjö och Chef Affärsstöd Malin Nissen.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige