Image
Catena utser Malin Nissen till Chef Affärsstöd och David Silvesjö till Finanschef, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.

Catena adderar duo till ledningen

Bolag Catena utser David Silvesjö till Finanschef och Malin Nissen till Chef Affärsstöd, båda blir en del av Catenas ledningsgrupp.


Catena gör dubbla rekryteringar

Bolag Catena nyrekryterar för att kunna fortsätta växa.