Image
Henrik Saxborn.
Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Castellum uppdaterar: Högre synergier – budet värt 185 NOK

Bolag Efter Moody´s rapport om ett eventuellt samgående mellan Castellum och Entra uppdaterar Castellum värdet av förväntade synergier från 150 till 300 miljoner kronor. Enligt Castellum är budet nu värt över 185 NOK per aktie i Entra.
Publicerad den 30 November 2020

Castellum offentliggjorde den 26 november 2020 sin avsikt att lämna ett offentligt utbytes- och kontanterbjudande till aktieägarna i Entra ASA.

Efter Moody’s rapport om samgåendets positiva kreditpåverkan och långsiktiga fördelar har Castellum uppdaterat beräkningarna av de förväntade synergieffekterna.

De sammanlagda synergierna beräknas uppgå till minst 300 Mkr, varav 150 Mkr utgörs av operationella kostnader och 150 Mkr av finansieringskostnader. Det sistnämnda är en följd av Moody’s rapport från den 27 november 2020 där det konstateras att samgåendet mellan Castellum och Entra har positiv kreditpåverkan och medför betydande långsiktiga fördelar.

Entras aktieägare kommer äga cirka 28,2 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget och tar därmed del av synergivinsterna. Efter full utspädning motsvarar synergierna 14 NOK per Entra aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på erbjudandet överstigande 185 NOK per aktie i Entra.

Henrik Saxborn, vd för Castellum:

– Castellum uppskattar det överväldigande mottagande vi fått sedan vi offentliggjorde avsikten att lämna Erbjudandet till aktieägarna i Entra, bland annat från den norska regeringen, kreditvärderingsinstitut, bankpartners till både Entra och Castellum, samt aktieägare i båda bolagen. Detta blir ett partnerskap mellan två starka organisationer, som delar såväl nordiska kulturella likheter som en stark tradition att leverera värdeskapande tillväxt, som resulterar i Nordens ledande aktör på fastighetsmarknaden. Vårt Erbjudande utgör ett överlägset värdeerbjudande till samtliga intressenter, motsvarande ett sammanlagt värde till Entras aktieägare överstigande 185 NOK per aktie i Entra.

– Vi har stor respekt för Entras verksamhet och anställda och inser vikten av Entras statsägda historia och hyresgästbas i Norge. Lika viktigt är att alla intressen för norska medborgare och pensionsfonder som investerat i Entra tillvaratas professionellt och omdömesgillt. Jag är fullt övertygad om att Castellum är den idealiska långsiktiga partnern för Entra. Tillsammans kommer vi att bygga en bättre framtid för hållbara städer och utgöra ett branschledande föredöme inom bolagsstyrning, aktieägarvärde och finansiell disciplin.

Castellum skriver:
"Castellums Erbjudande är fullt finansierat och kommer att leverera stark tillväxt i såväl förvaltningsresultat som substansvärde till samtliga aktieägare.
Efter genomförandet av erbjudandet kommer Castellums belåningsgrad att ligga i linje med gällande kommunicerad finanspolicy. Castellum avser inte att genomföra någon kapitalanskaffning för att finansiera transaktionen.
Det föreslagna samgåendet gynnar aktieägarna i både Entra och Castellum, utöver 185 NOK per aktie i Entra tillkommer möjligheter för ytterligare värdeskapande från gemensam utveckling och aktiv portföljförvaltning av den sammanslagna verksamheten samt optimering av den gemensamma driftsplattformen för ytterligare tillväxt. Som en direkt följd av sammanslagningen förväntas Castellums förvaltningsresultat i kr per aktie, inklusive synergier, öka med medelhöga till höga ensiffriga procenttal vilket kommer att gynna befintliga aktieägare i såväl Castellum som Entra.
Efter genomförandet av Erbjudandet kommer det sammanslagna bolaget vara en ledande aktör inom den nordiska fastighetssektorn, en global ledare inom hållbarhet och ett föredöme inom bolagsstyrning.
Sammanfattningsvis är Castellums erbjudande överlägset vad gäller pris, direkt värdeerbjudande, framtida potential för värdeskapande genom betalning i aktier, strategisk samsyn, bolagsstyrning och kapitalstruktur."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetssveriges favoritepisoder från Wallenstams bok

Bolag På vårt event Lokalmarknadsdagen i mars berättar Hans Wallenstam om 90-talskrisen, hur Wallenstam var det enda västsvenska fastighetsbolaget som överlevde och om sina nyvunna erfarenheter som författare. Fastighetssverige har naturligtvis läst hans bok "Mot alla odds" – och under tre dagar rankar vi här de mest läsvärda episoderna från den. I dag: Kulturkrocken mellan det gamla och det nya, vändningen i ulltröja från Grebbestad, valutakäftsmällen på slottet och julkortet till värsta antagonisten.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY