Image
Peter Bellevik, vd för Bygg-Fast som säljer byggrätter till Balder.
Peter Bellevik, vd för Bygg-Fast som säljer byggrätter till Balder. Bild: Bygg-Fast

Bygg-Fast säljer mer byggrätter till Balder

Transaktioner Bygg-Fast har sålt sin ägardel på en byggrätt för 300 lägenheter i kvarteret Fuxen 5 och 6 i Täby till Balder.
Publicerad den 2 September 2019

Bygg-Fast och Balder köpte Fuxen 5 och 6 tillsammans 2016 och nu säljer Bygg-Fast sin del till Balder.

Projektet ligger centralt i Täby i området Åkersby industriområde.

Planerna är att bygga ca 300 bostäder inom fastigheten Fuxen 5 och 6, som återfinns vid området Åkerby, nära Täby Centrum. Tomten kan bebyggas med lameller som bildar öppna bostadskvarter. Byggnaderna har planerats att tillåtas trappa i höjd mellan sex och elva våningar. Tomten gränsar till andra områden för bostadsändamål. Tomtens strategiska läge med närhet till kommunikationer, service och natur gör att den lämpar sig väl för bostäder. Verksamheter kan planeras i strategiska lägen i bottenvåningarna på bostadshusen, en blandning av bostäder och verksamheter ska bidraga till en levande stadsdel.

De nya byggnaderna förstärker platsen och bildar en länk mellan två olika axlar i gaturummet. Genom att snedställa volymer skapas siktlinjer och passage mot punkthusen väster om tomten, och på så sätt knyts de till bebyggelsen som ligger sydost om tomten. Mellan byggnaderna bildas kilar där gröna gårdar tar plats.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Allt om Skanskas jättesatsning på förvaltningsfastigheter

Bolag Skanska breddar verksamheten och adderar ett förvaltningsben som ska nå upp i 12–18 miljarder kronor. Claes Larsson, Executive Vice President och ansvarig för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling, berättar för Fastighetssverige om satsningen, målsättningen, vilken typ av fastigheter som kommer hamna i det nya bolaget, synergieffekterna och hur det kommer utveckla Skanska som bolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY