Image
Carola Lavén.
Carola Lavén. Bild: Besqab

Besqab: Hög produktionstakt gav ökade intäkter och resultat

Bolag Besqab levererar en stark Q3-rapport där resultatet efter skatt ökade till 157,6 miljoner kronor (45,9) och resultatet per aktie uppgick till 10,21 kronor (2,98).
Publicerad den 20 Oktober 2021

Januari–september 2021

Enligt segmentsredovisningen1 ökade periodens intäkter till 1 577,6 Mkr (662,0) och rörelseresultatet till 109,3 Mkr (48,8).
Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 157,6 Mkr (45,9) och resultat per aktie uppgick till 10,21 kr
(2,98).
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 69,4 Mkr (–). Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per
balansdagen till 1 736,6 Mkr (1 398,3) och eget kapital per aktie uppgick till 112,21 kr (90,75).
Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 570,4 Mkr (594,1).
Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 425 (184).
Antal sålda bostäder uppgick till 294 (260).
Enligt IFRS uppgick intäkterna till 414,1 Mkr (1 135,2) och rörelseresultatet till 2,9 Mkr (98,0). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 62,4 Mkr (83,5) motsvarande 4,26 kr per aktie (5,46).

Carola Lavén, vd:
– Den starka bostadsmarknaden med fortsatt hög efterfrågan höll i sig under årets tredje kvartal. Försäljningen i våra projekt är god och vi arbetar fokuserat för att tillvarata den starka marknaden och öka antalet produktionsstarter. Under tredje kvartalet startade vi två nya bostadsrättsprojekt och vi har ett rekordstort antal bostäder i produktion. Den höga produktionstakten bidrar till ökade intäkter och resultat och vi arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi har hög beredskap för planerade tillträden och potentiella förvärv. Vi går nu in i årets sista kvartal med en del utmaningar framför oss, såsom ökade materialkostnader och råvarubrist, men också med goda förutsättningar att fortsätta tillväxten enligt vår utstakade plan.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY