Image
Tobias Söderbom Olsson, Cecilia Safaee och Simon Iaffa Nylén är finalister i 2024 års upplaga av Årets Unga Hållbarhetsprofil. Vem som står som slutlig segrare får du veta på Stora Hållbarhetsdagen nu på tisdag.
Tobias Söderbom Olsson, Cecilia Safaee och Simon Iaffa Nylén är finalister i 2024 års upplaga av Årets Unga Hållbarhetsprofil. Vem som står som slutlig segrare får du veta på Stora Hållbarhetsdagen nu på tisdag.

Årets Unga Hållbarhetsprofil: Här är de tre finalisterna

Stora Hållbarhetsdagen En vd, en hållbarhetschef och en entreprenör. Där har du finalisterna i 2024 års upplaga av Årets Unga Hållbarhetsprofil.
Publicerad den 3 April 2024

Nu på tisdag, den 9 april, utses vinnaren i Årets Unga Hållbarhetsprofil. Prisutdelningen sker på Stora Hållbarhetsdagen – anmäl dig till seminariet här. (Anmälan stänger idag onsdag!)

Här får du möta de tre finalisterna:

Simon Iaffa Nylén, hållbarhetschef, Fastighets AB Regio och hållbarhetsansvarig, Brunswick Real Estate

Berätta lite om din bakgrund?
– Jag är 31 år och uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Intresset för samhällsutveckling och biologi väcktes tidigt under familjemiddagar, utflykter till Nackareservatet och en volontärresa till Amazonas i Ecuador – vilket senare ledde till studier på kandidatprogrammet i miljövetenskap vid Lunds universitet. Dessa två intressen förenades under termen hållbar utveckling, som fördjupades under en utbytestermin vid University of Virginia i USA hösten 2015, då en av mina professorer – veckan efter den antogs – spenderade alla lektioner till att gå igenom Agenda 2030 och senare i december, Parisavtalet. En introduktionskurs i "Urban and Environmental Planning" öppnade sedan dörren till intresset stadsplanering – vilket ledde till masterstudier i hållbar samhällsplanering och stadsutformning på KTH. Sedan examen i juni 2018 har jag arbetat med hållbarhet på Brunswick Real Estate och i januari 2023 blev jag befordrad till hållbarhetschef, med plats i ledningsgruppen, på Fastighets AB Regio, Brunswicks största fastighetsbolag som samägs tillsammans med Tredje AP-fonden.

Vad är du själv personligen mest stolt över av det du åstadkommit i din karriär hittills?
– Det som jag är mest stolt över är att bidragit till att Regios samtliga banklån nu är gröna eller hållbarhetslänkade. Det innebär att räntan för lån om drygt åtta miljarder kronor är knuten till indikatorer inom hållbarhet med tillhörande mål och räntan justeras enligt hur väl dessa uppnås. Indikatorerna är inom energianvändning, utsläpp i projektutveckling och klimatriskanalyser enligt EU- taxonomin.
– Jag är även stolt över att ha drivit arbetet med att utveckla Regios klimatmål i scope 1, 2 och 3 till 2030 enligt Science Based Targets initiative (SBTi). Det initierades i 2020 med ett klimatbokslut i de tre scopen och i november 2022 togs beslutet i styrelsen om att ansluta Regio till SBTi. Slutligen är jag även stolt över att, tillsammans med en kollega, ha tagit fram Regios strategi för klimatanpassning, där vi genomfört initiala klimatriskanalyser för hela beståndet och nu fortsätter med analyser på fastighetsnivå.

Hur vill du se att hållbarhetsarbetet utvecklas i fastighetssegmentet den närmaste tiden?
– Många bolag i branschen har kommit långt när det kommer till arbetet med att begränsa klimatutsläppen i verksamheten och i värdekedjan – även om mycket arbete återstår. Det som inte kommit lika långt är arbetet med klimatanpassning. I och med klimatförändringarna kommer det bli varmare och regna mer i Sverige. Översvämningar, värmeböljor, bränder och ras är exempel på klimatrelaterade händelser som kommer bli vanligare framöver. Byggnader och människor kan komma att skadas, vilket är risker som fastighetsägare måste adressera.

– Sedan måste branschen bli bättre på arbetsmiljörelaterade frågor inom speciellt bygg. Säkerheten för arbetare i värdekedjan måste vara prio ett när ett projekt planeras och sedan upphandlas, för att undvika olyckor med dödligt utfall.

Vilken är din drivkraft?
– Att ställa om fastighetsbranschen och genom den påverka samhälle, planeten, människor, djur och natur i en positiv riktning, så att mänskligheten kan leva, utvecklas och njuta av planeten Jorden i flera tusen år till. Jag drivs av visionen om när jag vid 53 års ålder – år 2045 när Sverige nått klimatneutralitet - tittar mina barn i ögonen och säger att vi lyckades. Att vi hållbarhetsprofessionella accelererade omställningen under de viktiga åren 2020–2030 och fick med oss kollegor, företag och branschen i arbetet. Att vi gjorde allt och lite till. Att arbetet inte var förgäves.

Vad gör du om tio år från nu?
– År 2034 har jag utvecklats inom fastighetsbranschen och leder ett bolag med tydliga mål om att bidra till den gröna och sociala omställningen av samhället.

Fakta
Namn: Simon Iaffa Nylén.
Ålder: 31 år.
Bor: Telefonplan, Stockholm.
Familj: Mamma, pappa, syster och systerdotter.
Fritidsintressen: Klättring, improvisationsteater, böcker, skogen och familjen.

Cecilia Safaee, vd, Hemmaplan

Berätta lite om din bakgrund?
– Jag kommer inte alls från fastighetsbranschen, utan är social entreprenör. Jag har bland annat grundat den internationella stiftelsen Futebol dá força Foundation, som utbildar fotbollstränare och idrottslärare till att leda beteendeförändring i sina närområden för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter i 30 länder runt om i världen. Stiftelsen arbetar med att främja tjejers självkänsla, ledarskap och fortsatta skolgång, samtidigt som man förebygger barnäktenskap, tonårsgraviditeter, våld och övergrepp, för att strukturellt stärka tjejers hälsa, rättigheter och framtidsutsikter. Parallellt startade jag även dotterbolaget Força Business; ett socialt företag som genom ledarskapsutbildning främjar jämställdhet, mångfald och inkludering inom näringslivet och idrotten, vilket finansierar den ideella verksamheten. Jag sitter även sedan många år i styrelsen för byggentreprenadbolaget Zengun med fokus på hållbarhetsfrågor och i styrelsen för Unesco Lucs, Unescos svenska samverkansplattform för kommun, högskola, civilsamhälle och fastighetsbolag med syfte att hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem i områden präglade av socioekonomiska utmaningar.

Vad är du själv personligen mest stolt över av det du åstadkommit i din karriär hittills?
– Att veta att jag en gång satte en boll i rullning som sedan blev Futebol dá força Foundation som de senaste dryga tio åren stöttat hundratusentals tjejer genom tiotusentals fotbollstränare över hela världen, som gett tjejer bättre fysisk och psykisk hälsa, mer kunskap om sina rättigheter, starkare självkänsla och ledarskap, och framförallt bättre möjligheter att forma sin egen framtid, det är jag stolt över. Att veta att 99 procent av våra fotbollstjejer i Mocambique, ett av världens fattigaste länder, går i skolan och fortsätter till gymnasiet, jämfört med bara elva procent bland tjejer som inte spelar fotboll med oss, och att färre än en procent av våra fotbollstjejer drabbas av barnäktenskap, jämfört med 14 procent bland tjejer som inte spelar fotboll med oss – det är stort att ha kunnat bidra till det.

Hur vill du se att hållbarhetsarbetet utvecklas i fastighetssegmentet den närmaste tiden?
– Jag skulle vilja se att fler fastighetsbolag börjar arbeta utifrån platsen där de äger fastigheter, istället för att arbeta med just sina fastigheter. Vi är alla del av ett ekosystem där vi behöver samspela med alla andra beståndsdelar i ekosystemet för att få långsiktig effekt i vårt arbete, särskilt när det kommer till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och inte minst governance. Vi kan få långt större hävstångseffekt av att hitta gemensamma incitament till att arbeta med hållbarhet, och göra det i större skala – alltså inte bara i vår fastighet, utan i ett område eller en stad, tillsammans med andra aktörer. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att mer resurser behövs, utan tvärtom upplever jag idag att många initiativ kostar mycket men får relativt liten utväxling. För samma pengar kan vi få långt större effekt och arbeta mot strukturell förändring, om vi vågar gå utanför vår direkta rådighet och gör det i samverkan med andra. Jag skulle också vilja se större samspel i de olika hållbarhetsfrågorna, det vill säga att man arbetar med hävstångseffekter inom hållbarhetsarbetet. Ett initiativ med fokus på social hållbarhet, kan även ge positiva miljömässiga och ekonomiska effekter, om vi hela tiden aktivt söker multiplikatoreffekter. Genom att alltid se hållbarhet som en helhet med olika beståndsdelar kan vi hitta smarta lösningar, som också gör vår affär bättre. Och att koppla affären till hållbarhet är avgörande för att hållbarhetsarbetet ska bli drivande i bolagets strategi, vilket behövs om vi ska få resultaten vi eftersträvar – för människor, planeten och även på sista raden.

Vilken är din drivkraft?
– Jag drivs av att se människor växa, och att se dem komma mycket längre än vad de själva trodde var möjligt. Och att systematisera det genom att skapa förutsättningar för människor att växa på ett strukturellt plan, bygga samhällen där människor får förutsättningar att växa.

Vad gör du om tio år från nu?
– Om jag har förmånen att fortfarande driva Hemmaplan om tio år, hoppas jag att jag har långt mer konkurrens i socioekonomiskt eftersatta områden – kanske så pass mycket konkurrens att de inte längre är eftersatta. Det är fullt möjligt att göra den resan, om tillräckligt många vill göra den.
– För egen del, oavsett om plattformen är centrumfastigheter, fotbollsplaner, eller något helt annat, så är jag rätt säker på att jag om tio år kommer att fortsätta driva samhällsutveckling för att alla barn ska få lika möjligheter när de växer upp, på ett sätt som både värnar om människan och planeten. Jag vill fortsätta lära mig nya saker, testa nya idéer och bygga upp organisationer, bolag och system som kan göra världen till en bättre plats för fler.

Fakta
Namn: Cecilia Safaee.
Ålder: 32 år.
Bor: Resarö.
Familj: Make Ashkan, och barnen Agnes, fem år och Hugo, tre år.
Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner, träning, matlagning och att lära mig nya saker.

Tobias Söderbom Olsson, vd, Woodtube

Berätta lite om din bakgrund?
– När jag började studera till civilingenjör planerade jag att arbeta inom fordonsindustrin efter examen. Men under tiden så lärde jag mig mer om bioekonomi och dess roll i den gröna omställningen. Det i kombination med den kittlande tanken om att vara med och bygga upp något nytt var starten för mig på resan med Woodtubes reglar av återvunnet papper.

Vad är du själv personligen mest stolt över av det du åstadkommit i din karriär hittills?
– Första gången jag såg våra reglar på hyllan i bygghandeln var väldigt häftig. Det var ett kvitto på att alla tusentals tester för att få fram en bra produkt hade gett resultat. Fram tills denna tidpunkt hade vi arbetat med att göra en vision till verklighet och när jag såg reglarna liggandes snyggt uppradade på hyllkanten kände jag att nu kan vi börja göra skillnad för klimatet på riktigt.

Hur vill du se att hållbarhetsarbetet utvecklas i fastighetssegmentet den närmaste tiden?
– Det finns ambitiösa mål för fastighetssegmentet både för 2030 och 2045 och det är inte så långt kvar tills vi är där. Det är fortfarande mycket som behövs förändras för att nå målen och det jag hoppas se framöver är aktörer som vågar ställa sig längst fram i ledet och testa nya sätt att bygga och implementera nya lösningar och material i sina fastigheter.

Vilken är din drivkraft?
– Jag vill kunna erbjuda en pusselbit i hur vi bygger en bättre framtid.

Vad gör du om tio år från nu?
– Jag har fullt upp med att utbilda byggare världen över om hur man använder Woodtubes produkter.

Fakta
Namn: Tobias Söderbom Olsson.
Ålder: 28 år.
Bor: Halmstad.
Familj: Fästmö.
Fritidsintressen: Triathlon.

Relaterade artiklar

Ämnen

Brunswick Real Estate AB på Branschguiden

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier, i nära samarbete med nordiska och internationella investerare samt våra lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök: www.brunswickrealestate.com

Läs mer om Brunswick Real Estate AB på Branschguiden

Stora Hållbarhetsdagen 2024

Var: Grand Hôtel, Stockholm.

När: 9 april, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 5995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som arbetar med och/eller är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:

Partners:

Mer från Fastighetssverige