Image

Stora Hållbarhetsdagen - 9 April 2024

Årets mötesplats om värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg-/fastighetsbranschen

Tisdag 9 april 2024

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som arbetar med och/eller är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Partners Stora Hållbarhetsdagen 2024

Bravida

Partnerlogo

Bravida är Nordens ledande leverantör av service och installation av alla tekniska funktioner i en fastighet. Genom att underhålla, uppgradera och digitalisera fastigheter kan vi sänka energiförbrukningen och skapa lösningar som ger minsta möjliga klimatavtryck. Hos Bravida får du en partner som tar ansvar för den totala driften genom fastighetens hela livscykel. Vi skapar välfungerande och energieffektiva miljöer där människor kan verka och leva hållbart.


Marie Agélii, marknadschef, Bravida Sverige

Structor

Partnerlogo

Structor är ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Structor arbetar över hela landet med att förverkliga idéer och utveckla projekt tillsammans med våra kunder inom planering, projektering och genomförande av investeringar i bygg-, industri- och infrastrukturprojekt. Vi erbjuder kompetens inom detaljplane- och miljöprocesser, fastighetsrätt, projektering, projekt- och byggledning, fastighetsutveckling och förvaltning. Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans.


Emma Weman, vd/delägare

Bengt Dahlgren

Partnerlogo

Idag är vi närmare 700 Bengtare runt om i Sverige. Vi har kompetensen, mandatet och viljan att vara den aktör som driver hållbarhetsfrågor i samtliga projekt vi är involverade i. När du jobbar med oss får du en partner som aktivt och fokuserat tar miljö- och hållbarhetsperspektivet i alla delar av ditt projekt: allt från energilösningar till klimataspekten på byggmaterial, återbruk och miljöcertifiering samt livscykelanalyser eller genomgång av efterlevnad av EU Taxonomin. Läs mer om våra hållbarhetstjänster här.


Cecilia Wetterqvist, hållbarhetsansvarig

Stora Hållbarhetsdagen 2024

Var: Grand Hôtel, Stockholm.

När: 9 april, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 5995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som arbetar med och/eller är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:

Partners: