Image

Stora Hållbarhetsdagen - 9 April 2024

Årets mötesplats om värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg-/fastighetsbranschen

Tisdag 9 april 2024

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som arbetar med och/eller är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Program Stora Hållbarhetsdagen 2024

09.00 Välkommen!

Åsa Lindell, moderator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News

 

09.10 Makroanalys – det makroekonomiska läget

Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet.

Är faran över – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör?

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea

 

09.35 Analys – hur gröna är fastighetsinvesteringarna?

Miljö- och hållbarhetssatsningar är viktiga för varumärket och oftast finns det även ekonomiska incitament för ett hållbart företagande. Men hur ser de faktiska siffrorna ut? Betalar hyresgästerna mer för gröna lokaler? Och vilka segment behöver få bakläxa? Hur viktiga är egentligen certifieringarna – och avgör det värderingarna?

Linda Kjällén, hållbarhetschef, CBRE

 

10.00 Panel: Jättarna om hållbarhetsfokuset

Som stor och mäktig fastighetsägare kommer ett stort ansvar. Inte minst inom hållbarhetsområdet. Fastigheter utgör en stor del av utsläppen. Hur arbetar några av stadens bjässar kring hållbarhet? Och hur jobbar man med befintligt, äldre, bestånd?

Mia Häggström, hållbarhetschef, Fabege

Nickie Excellie, chef Hållbarhet och Kommunikation, Alecta Fastigheter

Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum


10.25 Fika- och mingelpaus

 

10.55 Antikorruption – en förutsättning för hållbar utveckling

En av de viktigaste insatserna för ett hållbart samhälle i allmänhet och bygg-/fastighetsbransch i synnerhet är arbetet mot arbetslivskriminalitet (som just nu skenar i tillväxt), något som också formaliserats i det nya bankinitiativet. Här hör du det senaste om arbetet mot ett av de allvarligaste hoten mot en hållbar utveckling, och vad du kan göra rent praktiskt för att skydda verksamheten du arbetar i.

Jessica Löfström, vd/grundare, Ansvar & Säkerhet

 

11.15 Sveriges snyggaste kontor: Återbrukskontoret

Återbrukskontoret Sveriges snyggaste kontor 2023 är ett nyskapande koncept med fokus på återbruk, kreativitet och innovation. Kontoret beskrivs som en unik arbetsmiljö som kombinerar funktionalitet och hållbar design. Hur kan man ta ett större grepp om hållbar kontorsutveckling på ett sätt där design och miljöhänsyn kan samverka i synergi? Här har det skapats en återbrukshubb som underlättar hållbart återbruk och skapar en fungerande återbruksmarknad med minskade klimatutsläpp för hela fastighetsbranschen.

Karolina Nyström, uppdragsansvarig inredningsarkitekt, Studio Stockholm 

Johan Jägbeck, teknisk förvaltare, Fabege


11.35 Vd-intervjun: Erséus om hållbarhetsarbetet i tuffare tider

AMF Fastigheter är ett av Stockholms största fastighetsbolag och ett av de bolagen som i verklig mening ligger i framkant när det kommer till hållbarhet. Hur går det egentligen till att ställa om en fastighetsbjässe till att tänka grönt i varje del av projekten och i den egna organisationen? Hör AMF Fastigheters vd om bolagets väg framåt i en utmanande ekonomisk verklighet och hur stor del hållbarhetsarbetet får ta när det är tuffare tider.

Thomas Erséus, vd, AMF Fastigheter

 

12.00 Lunch- och mingelpaus

 

13.00 Europas första klimatpositiva stadsdel

Uppsala kommun ökar takten i klimatomställningen och planerar nu för Europas första klimatpositiva stadsdel i Rosendal. Projektet ska driva utvecklingen inom klimatområdet framåt och fungera som katalysator i klimatomställningen för kommunens övriga projekt men även branschen som helhet. En av byggaktörerna i Rosendal är fastighetsbolaget Nrep som länge har haft stort fokus på att utforska nya sätt att minska utsläppen i den byggda miljön. Hör Uppsala kommun beskriva sitt arbete med den klimatpositiva stadsdelen och Nrep dela lärdomar från tidigare projekt samt målbild och arbetsprocess för projektet i Rosendal.

Joanna Berg, affärsutvecklingschef, Nrep

Karl Gustafsson, projektledare, mark och exploatering, Uppsala kommun

 

13.20 Panelsamtal: Hållbarhet i framtiden – hur bör företagen agera?

Hållbara fastigheter, ESG-certifiering och klimatmål. Hur får vi våra fastigheter helt klimatneutrala? Vilka system finns för branschen att tillgå som på sikt behöver bli standard? Många är överens om att bygg- och fastighetsbranschen behöver ta täten i hållbarhetsfrågor – vad behöver göras här och nu? Och, riskerar den sociala hållbarheten att glömmas bort? En kunnig panel med bred kompetens diskuterar framtidens utmaningar och möjligheter.

Tina Lindh, vd/grundare, Equity Places

Joakim Kaminsky, vd, Kaminsky Arkitektur

Emma Weman, vd/delägare, Structor Miljöbyrån

Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi

Cecilia Wetterqvist, hållbarhetsansvarig, Bengt Dahlgren

Therese Rydman, regionchef Sthlm Energi & GreenHub, Bravida

 

13.55 Fika- och mingelpaus

 

14.25 Sluta belysa fastigheten och låt ljuset leda vägen till en hållbar verksamhet

Det råder knappast någon brist på marknadsföringsmaterial som framhåller det hållbara nya ljuset från LED. Men är LED och elektroniken som följer med det verkligen hållbart? Är det hållbart att bygga om en gammal belysningsarmatur för ny teknik eller är det mer hållbart att faktiskt köpa nytt? Kan belysning någonsin vara hållbar? Lyssna till en föreläsning som - utöver inspiration kring ljusets makt - bjuder på handfasta tips för hur ni skapar mer hållbara fastigheter genom att sluta belysa ljuset och istället ge ljus åt verksamheten. Som en bonus ökar dessutom värdet på fastigheterna för en sann win-win-lösning.

Jim Collin, partner, Annell Ljus och Form


14.45 CityLab 4.0 – så skapas hållbara stadsdelar

Allt för få detaljplaner tar hänsyn till social hållbarhet med värden som dialog, involvering och trygghet. Det leder ofta till överklaganden och långa processer och resulterar i byggda områden som inte håller över tid. Strategisk Arkitektur kommer att berätta om en tydlig, effektiv och beprövad process för att ta fram vision i samverkan med alla intressenter som skapar förutsättningarna för hållbara stadsdelar. En arbetsmetod som följer genom hela processen till färdigt resultat. En av pusselbitarna i arbetet utgörs av CityLab 4.0 – certifieringssystemet där Strategisk Arkitektur är ledande i branschen.

Jan Ytterborn, Affärsområdesansvarig stadsutveckling, Strategisk Arkitektur


15.05 Inspiration: Från mobbad och höjdrädd till toppen av Mount Everest

Fredrik Sträng är Närke-killen som var mobbad, notorisk höjdrädd och som gick i terapi för sin dödsångest till att bli Sveriges främsta höghöjdsklättrare med bland annat sju toppar över 8 000 meter och ett Guinness världsrekord. Efter klättringar på liv och död, och där Mount Everest var ett av bergen som han bestigit, så vet han att inställningen avgör om han lyckas eller misslyckas, om han överlever eller inte. Nyckeln till framgång är att ha jävligt kul på jobbet, älska motvind och inse att om inte dina tankar, tal och beteenden för dig närmare ditt mål så bör du ändra strategi!Hållbarhet är inte bara en självklarhet utan ett måste för Fredrik Sträng. Bland annat engagerar han sig i ett eget projekt som han kallar ”Last of the wild” som handlar om att skydda de sista kvarvarande vildmarkerna på planeten.

Fredrik Sträng, klättrare/äventyrare

 

15.30 Prisutdelning Årets Unga Hållbarhetsprofil 2024

Jury:

Anna Denell, Vasakronan (ordf)

Anna Graaf, White Arkitekter

Elinor Blomberg, Belatchew

 

15.45 Branschmingel

Stora Hållbarhetsdagen 2024

Var: Grand Hôtel, Stockholm.

När: 9 april, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 5995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som arbetar med och/eller är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:

Partners: