Image

Amasten köper i Skövde

Transaktioner Amasten har tecknat avtal om förvärv av två bostadsfastigheter i Skövde. Portföljen utgörs till 100 procent av bostäder och säljaren är Bohem. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor. Tillträde bedöms kunna genomföras innan årsskiftet.
Publicerad den 17 Oktober 2017

– Skövde är en tillväxtort och de är i sådana orter Amasten vill verka i framtiden, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

Fastigheterna omfattar 5 807 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 5,9 miljoner kronor per år. De uthyrningsbara areorna utgörs av 84 lägenheter, samtliga fullt uthyrda. Den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 5,0 procent. 

Belåningsgraden bedöms motsvara cirka 70 procent av aktuell marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till totalt cirka 23,1 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till två miljoner kronor.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet. Tillträde är tänkt att ske innan årsskiftet och Amastens intjäningsförmåga kommer följaktligen att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Älskar det här bolaget"

Bolag Vid årsskiftet kommer Hufvudstaden första gången på 2000-talet ha en annan vd än Ivo Stopner. Tillträdande Anders Nygren berättar om tankarna när han fick frågan och om arbetet med överlämningen från sin företrädare.Vid årsskiftet kommer Hufvudstaden första gången på 2000-talet ha en annan vd än Ivo Stopner. Tillträdande Anders Nygren berättar om tankarna när han fick frågan och om arbetet med överlämningen från sin företrädare.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY