Image

Rapport: "Byggkonkurrens viktigare än marknadshyror"

Juridik Om inte konkurrensen ökar i byggsektorn, skulle sannolikt inte det totala bostadsbyggandet öka nämnvärt om Sverige införde marknadshyror. Marknadshyrans stora vinnare är fastighetsägare på attraktiva marknader. Det är några av slutsatserna som Tyréns drar i en studie som presenteras av Sabo.


Kurt Eliasson går i pension

Bolag Kurt Eliasson går i pension från tjänsten som vd för Sabo. Styrelsen har inlett rekryteringen av en ny vd och Kurt Eliasson arbetar kvar tills ny person är på plats.


Regeringen tar bort länsstyrelserna som instansnivå

Juridik Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner. Prövningar går istället direkt till mark- och miljödomstolen.
Därmed ska en byggstart för ett planerat bostadsprojekt påbörjas tre till fyra månader tidigare än vad som nu är fallet.


Boverket: Inga krav på individuell mätning

Juridik Individuell mätning och debitering är generellt inte kostnadseffektivt i befintliga byggnader konstaterar Boverket i en ny rapport. Därför lämnar Boverket inga förslag på föreskrifter.


Kurt Eliasson ny
ordförande i Finance Watch

Karriär Den internationella organisationen Finance Watchs nye ordförande är Kurt Eliasson, vd för Sabo.
– Finance Watch är en motvikt till den starka finansiella lobbyindustrin och det är viktigt att bevaka konsumenternas intressen inom den europeiska bank och finanssektorn, säger Kurt Eliasson.


Sabokritik mot Företagsskattekommittén

Juridik Inställda bostadsbyggen och färre energieffektiviseringar vid renovering. Det är att vänta om Företagsskattekommitténs förslag blir verklighet, enligt Sabos vd Kurt Eliasson.


Chris Österlund till Sabo

Karriär Sabo rekryterar Chris Österlund, i dag vd för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, till tjänsten som ekonomi- och finanschef.


Slopad skatt på hyresrätter föreslås

Sverige Bostadsbeskattningskommittén föreslår att den kommunala fastighetsskatten på hyresbostäder som upplåts av bostadsförvaltande företag slopas från och med år 2015.


De tar plats i Sabos vd-råd

Bolag Sabo har tillsatt ett nytt vd-råd.
14 allmännyttiga vd:ar tar plats i rådet.


NCC först ut i Sabosatsning

Bygg/Arkitektur Mitthem i Sundsvall ger NCC en byggorder om 37 lägenheter. Ordern innebär startskottet i Sabos ramavtal gällande så kallade Kombohus som beräknas ge 5 000 nya hyreslägenheter i hela landet de kommande fyra åren.


Sabo: Lagförslag ökar energianvändningen

Juridik Sabo menar att energianvändningen riskerar att öka med näringsdepartementets förslag om hur EU:s energieffektiviseringsdirektiv ska införas i Sverige.


Börs-vd till Fastigos styrelse

Karriär Fastigo förstärker sin styrelse med en börs-vd. Dessutom väljs Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, Kurt Eliasson, vd på Sabo och Håkan Berg, vd på HSB Norra Stor-Stockholm in i styrelsen. Och så har man valt en ny ordförande.


Sabo säger nej till stoppbestämmelse

Juridik Den statliga Byggkravsutredningen föreslår en stoppbestämmelse i PBL, plan- och bygglagen, som hindrar kommuner från att ställa högre krav på nybyggda bostäders energianvändning och tillgänglighet än vad lagen kräver. Sabo välkomnar olika åtgärder som underlättar byggandet av bostäder och kapar byggkostnaderna, men tycker inte att en statlig stoppbestämmelse är rätt väg att gå.


Mer marknadsanpassade bostadshyror på väg

Bostäder Bostadens läge får större betydelse för hyran och Hyresgästföreningens inflytande minskar.
Det är två av budskapen från regeringens utredare Per-Anders Bergendahl.


Tre byggbolag får mångmiljardavtal med Sabo

Bygg Tre byggföretag erbjuds ramavtal om att leverera det nyckelfärdiga punkthuset Sabos Kombohus Plus. Avtalet beräknas uppgå till 5 000 lägenheter och har ett värde om sex miljarder kronor.


Nytt energidirektiv klubbat av EU

Energi/miljö I går röstades ett nytt energieffektiviseringsdirektiv igenom i Europaparlamentet.
Målet är att energianvändningen ska minskas med 20 procent till år 2020.


Halländskt bostadsprojekt upphandlat på nytt sätt

Bygg På Nissastrand i centrala Halmstad ska kommunala HFAB uppföra 154 nya hyreslägenheter, med planerad byggstart under hösten 2012. För att skapa attraktiva hyresrätter med rimliga hyror har HFAB tagit ett nytt initiativ med en i förväg fastställd högsta produktionskostnad.


Nytt nordiskt bostadspris

Event En ny tävling ska utse nordens bästa nybyggda bostadshus. Bakom tävlingen står NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer.


Tung kvartett i debatt om marknadshyror

Event På den nya mässan Fastighetsmässa Göteborg 2011 den 7 september möts fyra tungviktare i en debatt om marknadshyror.