Image
Kista Square Garden blir ett av de första projekten med planerad produktionsstart i höst.

Nrep blir ny huvudägare i Klövern – investerar cirka 6,5 miljarder

Transaktioner Fastighetsinvesteraren Nrep har idag avtalat med Corem Property Group, Alm Equity och ägarna till Broskeppet Bostad om att köpa 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning. Vidare kommer Nrep att teckna sig i riktade nyemissioner i Klövern med ett belopp som över tid förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor, för att göra Klövern till en ledande aktör på bostadsmarknaden.


Illustration av Västerås nya resecentrum.

Corem bygger när Västerås får nytt resecentrum

Bygg/Arkitektur Under onsdagen fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra Västerås nya resecentrum. Samma dag beslutade även byggnadsnämnden att skicka vidare resecentrums detaljplan för antagande, något som väntas bli klart i kommunfullmäktige under hösten 2023. Preliminär byggstart för projektet är 2025. Detaljplanen innehåller även två nya bostadskvarter med Corem som en av fastighetsägarna.


Rutger Arnhult, vd för Corem.

Scope bekräftar Corems kreditbetyg – sänker utsikter

Bolag Kreditvärderingsinstitutet Scope bekräftar kreditbetyget BBB- för Corem, men sänker utsikterna till negativa från tidigare stabila.


Eva Landén, vice vd för Corem.

Corem säljer en fastighet i Danmark

Transaktioner Corem har tecknat avtal om försäljning av en fastighet utanför Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 250 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.


Landvetters-Backa 3:4 i Landvetter är en av fastigheterna som Areim köper.

Areim förvärvar fyra lättindustrifastigheter i Göteborg

Transaktioner Areim förvärvar fyra lager- och lättindustrifastigheter i Göteborg genom två affärer om totalt cirka 17 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Sävedalens och Landvetters industriområden. Areim utökar därmed sin portfölj i Göteborgsområdet till knappa 42 000 kvadratmeter.


Lastkajen 3 i Stockholm får ny hyresgäst.

Corem hyr ut 2 400 kvadratmeter i Stockholm

Uthyrning Corem välkomnar Gordon till nya och moderna logistiklokaler i Stockholm. Ett nytt och modernt kyl- och fryslager om cirka 2 400 kvadratmeter invigs.
Gordon, som levererar branschledande lösningar inom logistik för kyld mat och läkemedel, flyttar in i logistikfastigheten Lastkajen 3 vilken Corem byggt om och anpassat till ett stort kyllager.


Kontorsprojektet 28&7 beskrivs som en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan.

En fjärdedel uthyrt i Corems Manhattanprojekt

Uthyrning Corem har tecknat hyreskontrakt med Patis Bakery avseende cirka 190 kvadratmeter i entréplanet av projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, en bagerikedja, kommer att flytta in under det första kvartalet 2024 och hyrestiden är 15 år.


Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Corem säljer två fastigheter i Göteborg för 111 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Corem har tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Göteborgsområdet till ett underliggande fastighetsvärde om 111 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.


Klövern skriver nytt avtal.

Klövern tecknar sjuårigt hyresavtal i Solna

Uthyrning Klövern har tecknat hyresavtal med Järva Park Hotell i fastigheten Startboxen 3 i Solna. Avtalet omfattar närmare 7 200 kvadratmeter hotell och restaurangverksamhet. Avtalet gäller i sju år.


1245 Broadway är nu uthyrt till hälften.

Hälften uthyrt i Corems New York kontor

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt avseende cirka 605 kvadratmeter kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, ett finans- och teknikföretag, kommer att flytta in under det första kvartalet 2024 och hyrestiden är 5 år.


Eva Landén, vd för Corem.

Corem säljer en fastighet i Danmark

Transaktioner Corem har tecknat avtal om försäljning av en fastighet utanför Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 290 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.


Rutger Arnhult tillträder som ny vd för Corem i juni.

Arnhult om återkomsten till vd-stolen i Corem

Bolag Över tio år efter det att han lämnade över vd-ansvaret till Eva Landén återvänder Rutger Arnhult som vd för Corem – med Eva Landén som vice-vd. För Fastighetssverige berättar branschveteranen om återkomsten, hur han kommer leda bolaget och hur han som överlägset störste ägare ser på sitt framtida innehav i bolaget.


Eva Landén, Patrik Essehorn och Rutger Arnhult.

Essehorn: Därför genomförs vd-skiftet i Corem

Bolag Corem genomför förändringar i ledningen. Rutger Arnhult kliver in som nya vd och Eva Landén övergår till en roll som vice vd. Styrelseordförande Patrik Essehorn berättar för Fastighetssverige om skiftet, om arbetet framöver och hur den nya toppduon ska leda bolaget.


Rutger Arnhult, ny vd för Corem.

Rutger Arnhult utses till ny vd för Corem

Bolag Styrelsen i Corem har utsett Rutger Arnhult till verkställande direktör för bolaget med tillträde den 16 juni 2023. Rutger efterträder Eva Landén som kommer att anta rollen som vice VD.


Eva Landén och 1245 Broadway. Obs. Bilden är ett montage.

Corem: Transkationstakten ska vara fortsatt hög

Ekonomi/Finansiering Transaktionsintensiteten var hög för Corem under det första kvartalet, något som sannolikt kommer fortsätta under året. Avyttringar och skuldamortering har prioriterats i syfte att stärka balansräkningen med fokus på långsiktig uthållig finansiering i en tid av fortsatt osäkert makroekonomiskt läge, skriver Eva Landén i rapporten.


Det är tydligt att 2021 var strukturaffärernas år och det skedde flera stora uppköp.

Tidigare uppköp vi minns

Transaktioner Fastighetssverige tog en promenad i minnenas allé efter gårdagens besked om att Doxa har för avsikt att köpa Serneke. Här är några av de största affärerna det senaste decenniet.


Furan 2, Nyköping.

Corem tecknar tioårigt hyresavtal i Nyköping

Uthyrning Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Vittraskolorna, som är en del av Academedia, avseende en nybyggd skola om 3 685 kvadratmeter i Nyköping. Inflyttning i den nya skolan, som kommer att uppföras nära Nyköpings centrum, beräknas att ske under höstterminen 2024.


Eva Landén, vd för Corem.

Corems saftiga avyttringsarbete – försäljningar för över tio miljarder på 1,5 år

Bolag Sedan förvärvet av gamla Klövern gick i mål har Corem inlett ett rejält avyttringsarbete. Fastighetssverige har tagit en närmare titt på arbetet som – utöver försäljningarna till egna JV-bolaget med ALM Equity och avyttringen av alla aktier i Castellum – efter senaste försäljningen i Kalmar nu uppgår till över tio miljarder kronor sedan december 2021.


Eva Landén.

Corems dotterbolag avser förtidsinlösa samtliga obligationer

Bolag Corems dotterbolag Corem Kelly avser att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer.


Corem avyttrar tio fastigheter för 425 miljoner kronor

Corem säljer tio fastigheter till LW i Kalmar

Bolag Corem har idag tecknat avtal om att avyttra en portfölj om tio fastigheter i Kalmar till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 425 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.