Image
Rutger Arnhult redovisar det första rapporten efter han är tillbaka som vd för Corem.
Rutger Arnhult redovisar det första rapporten efter han är tillbaka som vd för Corem. Bild: Istock/Corem

Corem redovisar miljardförlust

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Corem Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet bjöd på miljardförlust.
Publicerad den 14 Juli 2023

– Vi fortsätter att stärka vår balansräkning genom skuldamortering och att beta av våra obligationsförfall. Summerat har våra transaktionsaktiviteter under det senaste året inneburit att vi kunnat säkra lösen av samtliga obligationsförfall under innevarande år. Vi arbetar vidare med
att säkra samtliga förfall under 2024. Vi ökar successivt vår andel bankfinansiering och har stort fokus på vår låneportfölj och att begränsa såväl ränterisk som likviditetsrisk, uppger vd Rutger Arnhult.

Han ser en fortsatt god efterfrågan inom uthyrning.
– När det gäller projektverksamheten prioriterar vi att slutföra påbörjade projekt och är återhållsamma med att starta upp nya. I takt med att våra pågående projekt når avslut kommer vi att se minskade investeringskostnader och i stället att hyresintäkter börjar ticka in, uppger Corem-chefen.

Andra kvartalet i siffror
Hyresintäkterna uppgick till 1 049 miljoner kronor (1 093), en minskning med 4,0 procent mot föregående år. Nettouthyrningen var positiv, och uppgick till 50 miljoner kronor under det första halvåret.
Driftnettot uppgick till 754 miljoner kronor (755), en minskning med 0,1 procent mot föregående år.
Förvaltningsresultatet uppgick till 354 miljoner kronor (491), en minskning med 27,9 procent mot föregående år.
Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -1 406 miljoner kronor (-341). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 136 miljoner kronor (615).
Nedskrivning av goodwill ingår med -116 miljoner kronor (-255).
Resultatet efter skatt blev -1 818 miljoner kronor (87). Resultat per aktie hamnade på -1,81 kronor (-0,04).
Substansvärde per aktie låg på 22,95 kronor (26,42).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige