Image
Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Corem säljer två fastigheter i Göteborg för 111 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Corem har tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Göteborgsområdet till ett underliggande fastighetsvärde om 111 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.


Klövern skriver nytt avtal.

Klövern tecknar sjuårigt hyresavtal i Solna

Uthyrning Klövern har tecknat hyresavtal med Järva Park Hotell i fastigheten Startboxen 3 i Solna. Avtalet omfattar närmare 7 200 kvadratmeter hotell och restaurangverksamhet. Avtalet gäller i sju år.


1245 Broadway är nu uthyrt till hälften.

Hälften uthyrt i Corems New York kontor

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt avseende cirka 605 kvadratmeter kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, ett finans- och teknikföretag, kommer att flytta in under det första kvartalet 2024 och hyrestiden är 5 år.


Eva Landén, vd för Corem.

Corem säljer en fastighet i Danmark

Transaktioner Corem har tecknat avtal om försäljning av en fastighet utanför Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 290 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.


Rutger Arnhult tillträder som ny vd för Corem i juni.

Arnhult om återkomsten till vd-stolen i Corem

Bolag Över tio år efter det att han lämnade över vd-ansvaret till Eva Landén återvänder Rutger Arnhult som vd för Corem – med Eva Landén som vice-vd. För Fastighetssverige berättar branschveteranen om återkomsten, hur han kommer leda bolaget och hur han som överlägset störste ägare ser på sitt framtida innehav i bolaget.


Eva Landén, Patrik Essehorn och Rutger Arnhult.

Essehorn: Därför genomförs vd-skiftet i Corem

Bolag Corem genomför förändringar i ledningen. Rutger Arnhult kliver in som nya vd och Eva Landén övergår till en roll som vice vd. Styrelseordförande Patrik Essehorn berättar för Fastighetssverige om skiftet, om arbetet framöver och hur den nya toppduon ska leda bolaget.


Rutger Arnhult, ny vd för Corem.

Rutger Arnhult utses till ny vd för Corem

Bolag Styrelsen i Corem har utsett Rutger Arnhult till verkställande direktör för bolaget med tillträde den 16 juni 2023. Rutger efterträder Eva Landén som kommer att anta rollen som vice VD.


Eva Landén och 1245 Broadway. Obs. Bilden är ett montage.

Corem: Transkationstakten ska vara fortsatt hög

Ekonomi/Finansiering Transaktionsintensiteten var hög för Corem under det första kvartalet, något som sannolikt kommer fortsätta under året. Avyttringar och skuldamortering har prioriterats i syfte att stärka balansräkningen med fokus på långsiktig uthållig finansiering i en tid av fortsatt osäkert makroekonomiskt läge, skriver Eva Landén i rapporten.


Det är tydligt att 2021 var strukturaffärernas år och det skedde flera stora uppköp.

Tidigare uppköp vi minns

Transaktioner Fastighetssverige tog en promenad i minnenas allé efter gårdagens besked om att Doxa har för avsikt att köpa Serneke. Här är några av de största affärerna det senaste decenniet.


Furan 2, Nyköping.

Corem tecknar tioårigt hyresavtal i Nyköping

Uthyrning Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Vittraskolorna, som är en del av Academedia, avseende en nybyggd skola om 3 685 kvadratmeter i Nyköping. Inflyttning i den nya skolan, som kommer att uppföras nära Nyköpings centrum, beräknas att ske under höstterminen 2024.


Eva Landén, vd för Corem.

Corems saftiga avyttringsarbete – försäljningar för över tio miljarder på 1,5 år

Bolag Sedan förvärvet av gamla Klövern gick i mål har Corem inlett ett rejält avyttringsarbete. Fastighetssverige har tagit en närmare titt på arbetet som – utöver försäljningarna till egna JV-bolaget med ALM Equity och avyttringen av alla aktier i Castellum – efter senaste försäljningen i Kalmar nu uppgår till över tio miljarder kronor sedan december 2021.


Eva Landén.

Corems dotterbolag avser förtidsinlösa samtliga obligationer

Bolag Corems dotterbolag Corem Kelly avser att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer.


Corem avyttrar tio fastigheter för 425 miljoner kronor

Corem säljer tio fastigheter till LW i Kalmar

Bolag Corem har idag tecknat avtal om att avyttra en portfölj om tio fastigheter i Kalmar till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 425 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.


Eva Landén.

Corem har slutfört miljardaffär

Transaktioner Corem frånträdde igår resterande 40 fastigheter i den affär om 47 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 5 350 miljoner kronor som tidigare kommunicerats. Avyttringen är del i Corems uttalade ambition att stärka bolagets finansiella ställning.


Lantmäteriet blir ny hyresgäst i Mälarhuset.

Corem hyr ut till Lantmäteriet i Västerås

Uthyrning Corem har tecknat ett sexårigt avtal med Lantmäteriet avseende uthyrning om 448 kvadratmeter i Mälarhuset i Gustavsvik. Inflyttning är planerad till första kvartalet 2024.


Klöverns styrelseordförande Patrik Essehorn om den nya hemliga investeraren som kommer att gå in med flera miljarder i bolaget.

Essehorn om Klöverns utveckling med hemliga stor-investeraren

Ekonomi/Finansiering Klöverns ägare, Corem, ALM Equity, och Broskeppet Bostad, har ingått en avsiktsförklaring med en hemlig internationell investerare om att denna avser förvärva 25 procent av aktierna i Klövern, till ett värde om cirka 1 350 miljoner kronor. Klöverns Styrelseordförande Patrik Essehorn berättar för Fastighetssverige om nyemissionen och planerna för framtiden.


Corem hyr ut till WSP i nybyggda Örebro Entré,

Corem tecknar hyresavtal med WSP i Örebro Entré

Uthyrning Corem har tecknat ett 3-årigt hyresavtal med WSP avseende cirka 1 520 kvm kontorsyta i nybyggda Örebro Entré, fastigheten Olaus Petri 3:234.


Logicor köper tomt i Rosersberg.

Logicor köper av Corem

Transaktioner Logicor köper 19 000 kvadratmeter logistikfastighet i Rosersberg via en off-market-affär med Corem Property Group.


Corem föreslår Rutger Arnhult som ny styrelseledamot

Bolag Aktieägarna i Corem har kallats till årsstämma fredagen den 28 april i Kista. Valberedningen föreslår nyval av huvudägaren Rutger Arnhult som styrelseledamot.


Svenska Hus köper i Stockholm.

Svenska Hus växer i Stockholm – köper av Corem

Transaktioner Svenska Hus utökar sitt kommersiella bestånd och förvärvar ytterligare en fastighet, Induktorn 37, i Ulvsunda industriområde i Bromma där Svenska Hus idag äger sju fastigheter om cirka 34 000 kvadratmeter. Fastigheten på Ranhammarsvägen 26 innehåller kontor och lager om cirka 6 700 kvadratmeter och är fullt uthyrd till juni 2029. Förvärvet gjordes från Corem och tillträde skedde den 24 mars.