Image

Balder säljer preferensaktier i Corem

Bolag Balder har i tre affärer sålt drygt 800 000 preferensaktier i Corem.


Corem hyr ut i Katrineholm

Uthyrning Corem bygger om gamla kontorslokaler till skollokaler och hyr ut 2 340 kvadratmeter till Kunskapsskolan i Katrineholm.


Corem: Ökat driftsöverskott

Bolag Corems driftsöverskott ökade med 19 procent under det fjärde kvartalet 2011, till 96 miljoner kronor (81) bland annat till följd av det milda vädret.


Corem köper i Jönköping

Transaktioner Corem köper två fastigheter i Jönköpingstrakten, om totalt 3 400 kvadratmeter uthyrningsbar area. Lokalerna utgörs till största del av lager. Det sammanlagda förvärvspriset uppgår till 27 miljoner kronor.


Corem köper i Veddesta

Transaktioner Corem köper en fastighet om cirka 5 000 kvadratmeter i Veddesta. Köpeskillingen uppgår till 44 miljoner kronor.


Han tar över vd-stolen på Klövern

Karriär Klövern har utsett en ny vd efter Gustaf Hermelin. Den nye vd:n är i dag vd för ett annat börsnoterat bolag och har verkat i branschen i 22 år.


Högre hyresintäkter – lägre resultat

Bolag Corems hyresintäkter ökade till 125 miljoner kronor under årets tredje kvartal (116).
Däremot minskade förvaltningsresultatet till 40 miljoner kronor (42).
Resultatet efter skatt påverkades kraftigt negativt av orealiserade värdeförändringar i derivat och landade på -103 miljoner kronor (193).


Corem köper i Malmö

Transaktioner Corem köper en fastighet i Malmö. Köpeskillingen uppgår till 57 miljoner kronor.


Corem och NREP bygger terminal

Bygg Corem och NREP - Nordic Real Estate Partners - har genom ett gemensamägt bolag tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Posten AB om uppförandet av en ny terminal i Veddesta norr om Stockholm. Terminalen på cirka 19 000 kvadratmeter kommer att bli Postens största logistikarbetsplats med cirka 450 anställda och beräknas stå klar i slutet av 2013.


Övertecknad Balderemission ökas

Bolag Den institutionella delen av Balders emission av preferensaktier övertecknades och Balder har nu beslutat att genomföra en större emission.


Balder emitterar preferensaktier

Bolag Balder planerar att emittera tre miljoner preferensaktier. Vid full teckning tillförs Balder 750 miljoner kronor före emissionskostnader.


Corem köper i Jönköping

Transaktioner Corem köper i två separata affärer två fastigheter i Ljungarum, Jönköping. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till cirka 40 miljoner kronor.


Corem hyr ut för 160 miljoner

Uthyrning Corem har under årets första fyra månader genomfört uthyrningar med kontraktsvärde om sammanlagt 160 miljoner kronor. Sammanlagt har över 26 000 kvadratmeter nytecknats eller omförhandlats.


Corems CFO in i Klöverns styrelse

Bolag På Klöverns årsstämma valdes Corems CFO Eva Landén in i styrelsen.


Boberg in i Corems styrelse

Bolag Lena Boberg, vd för Ica Fastigheter, föreslås som ny ledamot i Corem.


Corem äger över 20 procent i Klövern

Bolag Corem har ökat sitt ägande i Klövern till över 20 procent av aktierna, vilket innebär att Corem kommer att redovisa innehavet i Klövern som ett intressebolag.


Stabilt från Corem

Bolag Corem redovisar ett resultat efter skatt om 194 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2010 (20).


Corem förlänger med sin största hyresgäst

Uthyrning Corem har förlängt två hyresavtal med sin största hyresgäst.


Corem köper i Stockholm

Transaktioner Corem köper en lager- och kontorsfastighet i Veddesta i Stockholm. Fastigheten har en yta om cirka 5 000 kvadratmeter. Säljare är Teknikmagasinet, som också har sitt centrallager och huvudkontor i fastigheten.


Corem ger en krona i utdelning

Bolag Corem redovisar ett resultat efter skatt på -252 miljoner kronor för 2008. Orealiserade värdeförändringar uppgick till -450 miljoner kronor.
Styrelsen föreslår en krona i utdelning (0).