Image

Corem: Ökat driftsöverskott

Bolag Corems driftsöverskott ökade med 19 procent under det fjärde kvartalet 2011, till 96 miljoner kronor (81) bland annat till följd av det milda vädret.
Publicerad den 21 Februari 2012
Eva Landén. Bild: Corem. Bild: Corem Property Group
Eva Landén. Bild: Corem.

Hyresintäkterna uppgick till 129 miljoner kronor (120).

Förvaltningsresultatet landade på 36 miljoner kronor (28).

Värdeförändringar på derivat påverkade resultatet negativt med 37 miljoner kronor (+116).

Resultatet efter skatt blev 56 miljoner kronor (194).

För helåret ökade driftsöverskottet med 15 procent till 366 miljoner kronor (318).

Förvaltningsresultatet uppgick till 137 miljoner kronor (162).

Omvärderingen av derivat påverkade resultatet negativt med 231 miljoner kronor (+18).

Resultat efter skatt uppgick till 35 miljoner kronor (440), vilket motsvarar 0,38 kronor per stamaktie (5,81).

Utdelningen blir oförändrad, 0,50 kronor per aktie, och tio kronor per preferensaktie.

- Skuldkrisen i Europa har bidragit till att den sedan tidigare förväntade tillväxten reviderats ned. Med en svagare ekonomisk tillväxt följer en minskad efterfrågan på lokaler och lägre inflationstakt- Dock upplever vi i dag en fortsatt god efterfrågan på hyresmarknaden och inflationen föregående år medförde indexjusteringar uppåt för 2012, sammantaget ser vi därmed inget hot om minskade intäkter under 2012, skriver Eva Landén, nybliven vd för Corem, i vd-ordet.

- För att skydda det operativa kassaflödet har Corem sedan länge valt att räntesäkra en stor del av bolagets krediter på långa löptider genom ränteswappar. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 6,4 år tack vare dessa derivat. Eftersom de långa marknadsräntorna sedan andra kvartalet 2011 sjunkit kraftigt har undervärdet på räntederivatportföljen ökat med 231 miljoner kronor sedan föregående år. Totalt har Corem en reserv om 365 miljoner kronor som i takt med derivaten löper ut kommer att återföras till eget kapital.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY