Image

Corem köper i Jönköping

Transaktioner Corem köper i två separata affärer två fastigheter i Ljungarum, Jönköping. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till cirka 40 miljoner kronor.


Corem hyr ut för 160 miljoner

Uthyrning Corem har under årets första fyra månader genomfört uthyrningar med kontraktsvärde om sammanlagt 160 miljoner kronor. Sammanlagt har över 26 000 kvadratmeter nytecknats eller omförhandlats.


Corems CFO in i Klöverns styrelse

Bolag På Klöverns årsstämma valdes Corems CFO Eva Landén in i styrelsen.


Boberg in i Corems styrelse

Bolag Lena Boberg, vd för Ica Fastigheter, föreslås som ny ledamot i Corem.


Corem äger över 20 procent i Klövern

Bolag Corem har ökat sitt ägande i Klövern till över 20 procent av aktierna, vilket innebär att Corem kommer att redovisa innehavet i Klövern som ett intressebolag.


Stabilt från Corem

Bolag Corem redovisar ett resultat efter skatt om 194 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2010 (20).


Corem förlänger med sin största hyresgäst

Uthyrning Corem har förlängt två hyresavtal med sin största hyresgäst.


Corem köper i Stockholm

Transaktioner Corem köper en lager- och kontorsfastighet i Veddesta i Stockholm. Fastigheten har en yta om cirka 5 000 kvadratmeter. Säljare är Teknikmagasinet, som också har sitt centrallager och huvudkontor i fastigheten.


Corem ger en krona i utdelning

Bolag Corem redovisar ett resultat efter skatt på -252 miljoner kronor för 2008. Orealiserade värdeförändringar uppgick till -450 miljoner kronor.
Styrelsen föreslår en krona i utdelning (0).