Image
Johan Skoglund.
Johan Skoglund. Bild: Sandra Birgersdotter Ek

Vändningen hägrar för JM när Skoglund lämnar sista rapporten

Bolag Bostadsutvecklingsbolaget JM kunde under det första kvartalet se tecken på att bostadsmarknaden är på väg att förbättras, framför allt i Sverige. Det skriver avgående vd Johan Skoglund i delårsrapporten.
Publicerad den 23 April 2024

Bostadsutvecklaren JM redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelsevinsten minskade.
Omsättningen sjönk 23,4 procent till 3 034 miljoner kronor (3 962).
Rörelseresultatet blev 160 miljoner kronor (417), med en rörelsemarginal på 5,3 procent (10,5).
Resultatet före skatt var 128 miljoner kronor (394).
Resultat per aktie uppgick till 1,20 kronor (4,80), vilket innebär en minskning med 75,0 procent mot föregående år.
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 949 miljoner kronor (792).
Antal sålda bostäder uppgick till 480 stycken (479) och produktionsstarterna uppgick till 145 (214). Totalt har JM 5 068 bostäder i produktion (6 996). Andelen sålda är 51 procent (55). Antalet osålda bostäder i avslutad produktion är 397 (161).

Rapporten är den 86:e och sista för vd Johan Skoglund.
"De fundamentala och långsiktiga förutsättningarna för vår affär är alltjämt goda. Det råder bostadsbrist på våra delmarknader och vi bedömer fortsatt att sjunkande bolåneräntor ger förutsättningar för en återhämtning i bostadsmarknaden under 2024. Med en stark byggrättsportfölj och god produktionskapacitet står JM väl positionerat när marknaden vänder", skriver han i rapporten.

JM-chefen skriver att bolaget prioriterar god likviditet för att upprätthålla produktion och bibehålla resurser för att vara redo när marknaden vänder.
"Kunderna är dock fortsatt avvaktande och de prisökningar och ökade transaktionsvolymer som rapporterats från bostadsmarknaden under mars månad är förbättringar från låga nivåer", skriver han.

Vad gäller JM:s största affärssegment, Bostad Stockholm, skriver bolaget att benägenheten att teckna kontrakt tidigt har förbättrats mot föregående kvartal. I föregående rapport (4 kv) skrev JM att benägenheten var under normal nivå.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hjärnan i fokus när AMF "labbar" framtidens kontor

Bygg/Arkitektur Med hjärnan i fokus. Så kan man kanske sammanfatta hur AMF Fastigheter tillsammans med Merry Monday tagit sig an det nya huvudkontoret. I hjärtat av Mood-huset så kommer kollegorna med start måndag välkomnas in i tre av årets årstider. Fastighetssverige var där för att få ta del av de tankar som format det framtidsspanande kontorslandskapet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige