Image
Mikael Åslund, ny vd och koncernchef för JM.

Mikael Åslund ny vd och koncernchef för JM

Bolag JMs styrelse har utsett Mikael Åslund till ny vd och koncernchef från och med den 1 juni 2024. Han kommer att efterträda Johan Skoglund som vid samma tidpunkt går i pension.


Bilder från samrådsförslaget för Lövholmen, uformningen kommer att förändras något under granskningsskedet.

Flytt av cementdepå ger plats för 1 800 bostäder

Bygg/Arkitektur När Heidelberg Materials (tidigare Cementa) cementdepå flyttar från Liljeholmen ska marken exploateras med en stor mängd nya bostäder. Fastighetssverige berättar mer om projektet där bland annat två byggjättar är inblandade.


Prologis: Svenska logistikhyror ökade i långsammare takt 2023

Bolag Efter ett starkt 2022 med en hyrestillväxt på drygt tio procent i Sverige mattades tillväxten av under 2023 och ökade endast med 2,5 procent, långt ifrån det europeiska snittet på sju procent. Det visar Prologis senaste rapport om hyresindex i Europa och globalt. Fastighetssverige berätta mer.


Nio byggaktörer får dela på bland annat över 500 bostäder i en stor markreservation i Hyllie.

Stor markreservation i Malmö – nio aktörer får dela på över 500 bostäder

Bygg/Arkitektur Flera bostadsjättar får möjlighet att tillföra hyresrätter och bostadsrätter samt ett nytt kontor till det växande Hyllie. Fastighetssverige berättar mer.


Ture Torn ska bli 20 våningar högt.

JM:s dotterbolag köper i Sollentuna

Transaktioner JMs dotterbolag AB Borätt har förvärvat byggrätter för utveckling av cirka 220 bostäder i centrala Sollentuna, strax norr om Stockholm. Förvärvet uppgår till cirka 150 miljonerkronor inklusive gatukostnadsersättning.


Liia Nõu, vd Pandox.

Pandox vd föreslås som ny JM-ledamot

Bolag JM föreslår att Pandox vd Liia Nõu tar plats i styrelsen som ny ledamot vid kommande årsstämma.


Johan Skoglund.

Johan Skoglund: "Nivån i Stockholm är på en all time low"

Bolag Fler försäljningar och byggstarter. JM börjar känna smaken av förändringens vindar. Samtidigt är det ett all time high och all time low på två av marknaderna. När vd Johan Skoglund på presentationen av bokslutet går igenom samtliga marknader så återkommer betyget: okej.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM är pressade i marginalerna

Ekonomi/Finansiering Hela 2023 har präglats av en sällsynt svag marknad och man får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta jämförbara utmaningar. Det skriver vd Johan Skoglund i JM:s rapport för det fjärde kvartalet.


JM köper dubbelt i Norge.

JM gör två nya förvärv i Norge

Transaktioner JM har förvärvat byggrätter för utveckling av cirka 130 bostäder i Brundalen nära Trondheim centrum och byggrätter för utveckling av cirka 75 bostäder centralt i Bergen.


Johan Skoglund.

Johan Skoglund stolt över sitt livsverk i JM

Bolag Som Fastighetssverige tidigare berättat meddelade Johan Skoglund i veckan JM:s styrelse att han beslutat gå i pension i juni 2024. Detta efter 37 år i JM, varav 21 som vd. Vi fick en liten pratstund med mannen som för många är själva själen i JM.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM:s vd Johan Skoglund går i pension

Bolag Efter 37 år i JM, varav 21 som verkställande direktör, har Johan Skoglund meddelat styrelsen att han beslutat gå i pension under 2024. Johan Skoglund kommer att lämna JM i juni 2024.


Bilden föreställer hissar av samma tillverkare på den olycksdrabbade byggarbetsplatsen i Sundbyberg. Denna bild är dock från New York.

Inget hisstopp efter olyckan – bolagen tillbakavisar medieuppgifter

Bygg/Arkitektur Under tisdagen rapporterade TV4 att ett antal byggarbetsplatser hade stoppat sina hissar efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg. Fastighetssverige får nu bekräftat att så inte var fallet.


Eva van der Pluijm-Kok, researchchef på Prologis.

Prologis spår fyra starka trender för logistikfastigheter 2024

Sverige Researchchefen på Prologis, Eva van der Pluijm-Kok, säger att det finns ett antal faktorer som påverkar marknaden för logistikfastigheter inom en snar framtid. En trend vi kommer se är en minskning av nyproduktionen.


Fasaden på det kommande landmärket.

JM får 20 våningar högt bygglov i nytt landmärke

Bostäder I förra veckan stod det klart att bostadsutvecklande JM fått bygglov i Sollentuna. En fastighet som kommer bli 20 våningar högt tillsammans med ett antal punkthus. Fastighetssverige berättar mer.


Johan Skoglund, vd för JM.

Johan Skoglund: "Jag har aldrig sett så låga marginaler"

Bolag JM har redan sett en tuff start på året där antalet sålda bostäder mer än halverats, som resultat av det har de varslat personal. Om de inte nu kan få igång försäljningen under sista kvartalet så kan det bli aktuellt med fler varsel berättar vd:n. Trots det tror de på såväl som transaktioner och byggstarter i den kommande tiden.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM minskar omsättning och vinst i tredje kvartalet

Bolag JM minskade omsättningen och vinsten i det tredje kvartalet och bolaget har dragit ned produktionsstarterna rejält.


Till vänster syns en flygbild över Kviberg från 2006 innan området blev exploaterat och till höger en aktuell bild med Soldathemmet markerat i rött.

Bakslag för JM – sista orörda plätten i Kviberg får inte bebyggas

Bygg/Arkitektur Kviberg har genomgått en stor förvandling de senaste 15 åren och större delen av det tidigare obebyggda området har exploaterats i hög grad – en historiskt viktig tomt står dock fortfarande orörd och nu ser JM ut att få tummen ner för sina planer att bygga bostäder på platsen. Fastighetssverige berättar mer.


"För att det stora behovet av nya bostäder ska kunna tillgodoses krävs strukturella förändringar såsom kortare ledtider för bostadsproduktion och lägre trösklar för de som behöver en bostad," menar Katarina Jordell Rimmerfeldt, kommunikationschef på JM.

Månader efter rundabordssamtalen: "Strukturella förändringar kräver politisk vilja"

Ekonomi/Finansiering En undersökning som bygg- och fastighetsbolaget JM lät göra i juni visade att nästan varannan person i Sverige ansåg att bostadsmarknaden inte fungerade. Detta var en ökning med åtta procentenheter från föregående år. Katarina Jordell Rimmerfeldt, kommunikationschef på JM, berättar för Fastighetssverige om vad som hänt och de åtgärder som vidtagits sedan undersökningsresultaten kom in.


JM säljer dubbelt i Stockholm.

JM säljer i Bromma och på Lidingö

Transaktioner JM säljer fastigheter fastigheter i Stockholm. I två separata affärer säljer bolaget vid Brommaplan och på Lidingö.


Shelltomten i Majorna. Tomten tas över av JM under våren 2024 men bolaget har ännu inte fått startat arbetet med detaljplanen för bostadsbyggnation på platsen.

Fortsatt uppförsbacke för JM:s utdragna planer på Shelltomten

Bygg/Arkitektur JM har fått vänta i över sex år sedan de fick positivt planbesked och den borgerliga oppositionen vill nu att detaljplanearbetet för den så kallade Shellomten i Majorna sätts igång under hösten. Men stadsbyggnadsförvaltningens direktör Henrik Kant tror det blir svårt att få igenom, och berättar för Fastighetssverige att det även tillkommit en komponent i ärendet som eventuellt skulle kunna skjuta ytterligare på en detaljplanestart.