Image

KPA Pension köper för 113 miljoner

Transaktioner JM säljer ett äldreboende i Norrtälje till KPA Pension för 113 miljoner kronor.
- Vi fortsätter att satsa på fastigheter för att sprida riskerna, säger Lars-Åke Vikberg, vd på KPA Pension.


Täby Galopp: Initial köpeskilling 200 miljoner

Transaktioner När JM och Skanska förvärvar markområdet där Täby Galoppbana nu ligger blir den initiala köpeskillingen i aktierna i Svensk Galopp Fastighets AB 200 miljoner kronor. Därutöver redovisas latent skatt om 71 miljoner kronor hänförligt till initial köpeskilling.


Lehto till Stena Fastigheter

Karriär Stena Fastigheter rekryterar Åsa Lehto som projektutvecklare. Hon kommer närmast från tjänsten som teknisk chef på JM.


ÅWL får uppdrag kring Kvarnholmen

Arkitektur ÅWL Arkitekter får uppdraget att ta fram detaljplan och arkitektur för nya bostadshus för platån mitt på Kvarnholmen i Nacka kommun. Området väntas omfatta cirka 235 bostäder som ska uppföras av Kvarnholmens Utvecklings AB som drivs av JM och KF Fastigheter.


Enhälligt ja till
försäljningen av Täby Galopp

Transaktioner De 35 ledamöterna i Svensk Galopps fullmäktigeförsamling har sagt enhälligt ja till att sälja Täby Galopps mark, fastigheten Hästen 1, till JM och Skanska Nya Hem. Värdet på affären beräknas till totalt två miljarder kronor.


Uppsalahem bygger i Sunnersta

Bygg I dag inleder Uppsalahem byggnationen av 69 bostäder i området Trasthagen i Sunnersta.


Miljardaffären om Täby Galopp är klar

Transaktioner Nu är det klart vilka som köper miljardprojektet där Täby Galopp, fastigheten Hästen 1, ska omvandlas till cirka 4 000 bostäder.


JM bygger äldrebostäder för Öbo

Bygg Örebrobostäder låter JM bygga 57 lägenheter i konceptet trygghetsboende för äldre över 70 år på Karlslundsgatan i Örebro.


Ökat resultat för JM

Bolag JM ökar sitt resultat betydligt det första kvartalet i år. Före skatt landade resultatet på 265 miljoner kronor (93).
Resultatet efter skatt uppgick till 187 miljoner kronor (63).


Heba och JM köper av varandra

Transaktioner Heba köper ett byggprojekt i Råcksta av JM. Samtidigt köper JM en fastighet av Heba i Nälsta.


JM satsar på hyresrätter

Bolag JM har tecknat avtal med Stockholms stad angående markanvisning för cirka 130 hyreslägenheter i Hökarängen nära Farsta i Stockholm. Marken kommer att upplåtas med tomträtt.


Torell lämnar Vasakronan

Karriär Efter 17 år lämnar Svante Torell, marknadschef för Vasakronan i Stockholm, företaget i maj.


JM köper av Brostaden

Transaktioner JM köper en fastighet i Frihamnen, Stockholm, av Brostaden. Köpeskillingen är 86 miljoner kronor.


JM bättre än väntat

Bolag JM levererar ett resultat på 371 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2010. Det är mer än 50 miljoner bättre än väntat.


Går från JM till Peab

Karriär En medlem i JM:s koncernledning lämnar bolaget med omedelbar verkan. Efter sex månader \"i karantän\" börjar hon på Peab.


JM köper för 215 miljoner på Lidingö

Transaktioner JM förvärvar hälften av fastigheten Lyftkranen 3 i Gåshaga på Lidingö. Avsikten är att i framtiden utveckla cirka 250 byggrätter för bostäder.


JM köper av Fabege vid Brommaplan

Transaktioner JM köper två fastigheter av Fabege vid Brommaplan. Syftet är att utveckla en helhetslösning med bostäder på platsen.