Image
På en outnyttjad gräsyta precis bredvid Trianons köpcentrum Entré ((den högra bilden) vill Trianon och JM bygga bland annat bostäder och kontor med möjlighet till hotell i framtiden. Det från början föreslagna höghuset ser det dock inte ut att bli något av.

Duon slopar planer på höghus vid Entré

Bygg/Arkitektur Trianon och JM vill bygga flera hundra bostäder intill köpcentrumet Entré i Malmö – men planen kommer att ändras något i samband med att markanvisningen nu måste förlängas. Fastighetssverige berättar mer.


Johan Brisvall är vd för Markanvisningar.se som i förra veckan publicerade Markrapporten.

Ökat antal direktanvisningar sätter transparensen i gungning

Bygg/Arkitektur Markanvisningarna minskade 2022 medan andelen direktanvisningar ökade till över hälften. Det är en av slutsatserna från markanvisning.se Markrapport. Ökande antal direktanvisningar riskerar att minska transparensen. Det säger Johan Brisvall, vd för markanvisning.se som nu ser hur kommuner nu ställer om sitt arbete med markanvisningar.


JM säljer 218 nya bostäder i Järfälla.

JM säljer hyresrättsfastighet i Järfälla

Bostäder JM har tecknat avtal med Resinova Bostads AB om försäljning av en hyresrättsfastighet i Söderdalen, Järfälla. Affären uppgår till 676 miljoner kronor.


JM föreslår ett nyval till styrelsen.

JM föreslår ett nyval till styrelsen

Bolag Valberedningen föreslår nyval av Stefan Björkman som styrelseledamot. Han är vd för Föreningen Konstsamfundet samt bland annat styrelseordförande i Alandia Försäkring och vice ordförande i Stockmann.


Till vänster syns Hammarbyvägen omvandlad enligt planförslaget. Det nya torget markeras med ett högt hus och det byggs en ny bro över Hammarbyvägen till höger i bild. Till höger syns Hammarbyvägen omvandlad till stadsgata enligt planförslaget.

Så förändras storsatsningen vid Hammarbyhöjden

Bygg/Arkitektur Den ursprungliga planen var att utveckla Sjöstadshöjden med bland annat nästan 5 000 nya arbetsplatser, hotell och cirka 500 bostäder – efter genomfört samråd rekommenderar dock stadsbyggnadskontoret ett antal minskningar i projektet. Fastighetssverige berättar mer.


Fredrik Adamsson, avdelningschef på Byggelement.

Byggelement gör ramavtal med ledande bostadsutvecklare

Bolag Ett ramavtal med JM ger Byggelement en flygande start på det nya året. Avtalet, som sträcker sig över fem år, omfattar prefabprodukter i form av skalväggar, plattbärlag och massiva väggar.
– Det är både glädjande och uppmuntrande att få ett så handfast bevis på vår konkurrenskraft. Det här handlar om stora volymer och kan generera nya arbetstillfällen, säger Fredrik Adamsson, avdelningschef på Byggelement.


JM anklagas för brott mot kollektivavtalet.

Byggnads stämmer JM på 11,2 miljoner

Juridik Fackförbundet Byggnads stämmer byggbolagen JM samt JM Supply i Arbetsdomstolen. Företagen har använt otillåtna metoder vid anställning av personal och betalat ut för lite i löner och ersättningar till ett 40-tal anställda inom bolagen.


Skanska tecknar nya projekt i USA.

Dystra siffrorna i byggbolagens rapporter

Bolag Samtliga av börsens tunga byggbolag har lämnat sina bokslut för 2022 och när det gäller antalet sålda och produktionsstartade bostäder är det mager läsning jämfört med 2021, framför allt under sista kvartalet 2022. Fastighetssverige har gått igenom siffrorna som tydligt visar vilka utmaningar bolagen brottas med på marknaden just nu.


Fastighetssverige inleder nu en artikelserie i tre delar om hållbara byggmaterial.

Artikelserie om hållbart byggande: Miljötänk kontra kostnader

Bygg/Arkitektur De hållbara byggmaterialen är på frammarsch. Vare sig det handlar om klimatsmart betong, lerskivor eller limträ – intresset hos byggbranschens kunder för denna typ av material växer. I en artikelserie i tre delar kartlägger Fastighetssverige hur olika bedömare och aktörer inom byggsektorn resonerar kring miljötänk kontra kostnader, hur initiativen ser ut framåt och hur mycket greenwashing spelar in i bilden. Idag presenteras första delen med representanter från Riksbyggen och JM.


Johan Skoglund.

JM: "Starkt resultat i en svag marknad"

Bolag JM:s rörelseresultat och resultat per aktie minskade under 2022 men bedöms ändå som stadigt efter rådande förutsättningar. Styrelsen föreslår 14 kronor i utdelning per aktie.


JM delar upp JM Utland i två nya rapporterande segment.

... Och delar upp affärssegment JM Utland i två nya rapporterande segment: JM Finland och JM Norge

Bolag Från och med den 1 januari 2023 delas affärssegmentet JM Utland upp i de två nya rapporterande segmenten JM Norge och JM Finland.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM förvärvar byggrätter för bostadsutveckling i Solna och tecknar avtal för nytt huvudkontor ...

Transaktioner JM har förvärvat byggrätter av Fabege för utveckling av cirka 450 bostäder i Huvudsta, Solna. Fastighetsvärdet i förvärvet uppgår till 484 mkr inklusive erlagt exploateringsbidrag. Tillträde och erläggande av likvid sker under det andra kvartalet 2023.


Alviks strand ska utvecklas och bland annat få ett tillskott på 1 300 bostäder.

Trions satsning med 1 300 bostäder till granskning

Bygg/Arkitektur Vasakronan, JM och Pandox är med i utvecklingen av Alviks strand som bland annat ska resultera i 1 300 nya bostäder. Detaljplanen ska granskas till våren med hopp om ett antagande under första halvåret 2024. Fastighetssverige berättar mer om den föreslagna utvecklingen.


JM bygger för Fortifikationsverket i Solna

JM i mål med 2,4 miljarders-affär med regeringen

Bygg/Arkitektur Fortifikationsverkets förvärv av JM:s kontorsprojekt K1 Karlbergs Strand i Solna, Stockholm, var villkorat av regeringsbeslut. Regeringen har den 15 december 2022 fattat beslut om att förvärva fastigheten och villkoren för affären är därmed uppfyllda.


DI: SBB saknar FI-tillstånd att äga JM – kan behöva sälja aktier

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget SBB riskerar att behöva sälja merparten av sina aktier i bostadsutvecklaren JM, det rapporterar Dagens industri.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM överklagar kammarrättens dom om konsolidering av bostadsrättsföreningar

Bolag Kammarrätten meddelade den 9 november 2022 en dom som innebär att JM under produktionsfasen ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS. JM väljer nu att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.


Carl Bandhold

Förändring i JM:s koncernledning

Karriär Carl Bandhold, Ekonomi- och finansdirektör, har sagt upp sig på egen begäran.


Johan Skoglund, vd för JM.

Dom: JM ska konsolidera bostadsrättsföreningar under produktion enligt IFRS

Bolag Bostadsutvecklaren JM har mottagit en dom från Kammarrätten som innebär att de bostadsrättsföreningar man utvecklar ska konsolideras redovisningsmässigt i företagets koncernredovisning enligt standarden IFRS.


16 förslag för att korta ledtiderna

Fastighetsbolagens 16 förslag på reformer för att korta ledtiderna

Bygg/Arkitektur Idag lanserar Initiativet Bygg i Tid en reformagenda med 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan.


Johan Skoglund, vd för JM.

JM ökar omsättning men minskar rörelseresultat i tredje kvartalet

Bolag JM redovisar ökande omsättning i tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.