Image
JM säljer dubbelt i Stockholm.
JM säljer dubbelt i Stockholm. Bild: Sara Brehmer

JM säljer i Bromma och på Lidingö

Transaktioner JM säljer fastigheter fastigheter i Stockholm. I två separata affärer säljer bolaget vid Brommaplan och på Lidingö.
Publicerad den 29 September 2023

JM har avtalat om försäljning av förvaltningsfastigheter vid Brommaplan i Bromma, Stockholm. Affären uppgår till 283 miljoner kronor. JM förvärvade fastigheterna 2010 och har haft löpande dialog med Stockholm stad om möjligheterna att utveckla bostäder i området. Då en sådan utveckling inte bedöms medges vid Brommaplan i närtid, har JM beslutat avyttra fastigheterna till en aktör som inom ramen för sin verksamhet har bättre möjligheter att utveckla fastigheterna efter rådande förutsättningar.

Transaktionen sker i form av bolagsförsäljningar med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 283 miljoner kronor, med ett resultat om -15 miljoner kronor som belastar affärssegment JM Bostad Stockholm i det tredje kvartalet 2023 med motsvarande nedskrivning. Tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2023.
– Det är glädjande och positivt för Bromma att fastigheterna vid Brommaplan tas över av en aktör med goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen av området, säger Jon Vidar Semb-Josefson, regionchef för JM Bostad Stockholm.

Parallellt med affären i Bromma säljer JM även på Lidingö i Stockholm. JM har avtalat om försäljning av en kommersiell fastighet i Dalénum-området på Lidingö. Affären uppgår till cirka 21 miljoner kronor.

Fastigheten består av cirka 1 000 kvadratmeter uthyrbar yta och är belägen i det tidigare AGA-området, numera Dalénum, som JM utvecklat till en levande stadsdel med ett tusental bostäder, vård- och omsorgsboende, service samt moderna kontor.

Affären, som uppgår till cirka 21 miljoner kronor med ett resultat från fastighetsförsäljning om cirka 14 miljoner kronor, kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2023 inom affärssegment JM Fastighetsutveckling. Erläggande av likvid sker i samband med frånträdet den 9 oktober 2023.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter NCC-försäljningen – så ser Nordstjernans framtida investeringsstrategi ut

Bolag Ax:son Johnson-ägda Nordstjernan fortsätter minska sitt innehav i bygg och fastigheter i och med försäljning av sex miljoner aktier, motsvarande 6,1 procent av kapitalet, i NCC till Obos. Bolagets vd Peter Hofvenstam berättar för Fastighetssverige varför man valt att minska exponeringen mot bygg och fastigheter och var man ser framtida investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige