Image
Solnaberg äger If-huset i Solna.
Solnaberg äger If-huset i Solna. Bild: Solnaberg Property

Sterner Stenhus vill köpa Solnaberg – till rabatt

Bolag Sterner Stenhus offentliggör ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Solnaberg Property AB till ett pris av 144 kronor per aktie. På tisdagen stängde Solnaberg på 147 kronor.
Publicerad den 19 Februari 2020

Erbjudandet i sammandrag:
• Aktieägarna i Solnaberg erbjuds ett kontant vederlag om 144,0 kronor för varje aktie i Solnaberg.
• Erbjudandet motsvarar:
# En rabatt om 2,0 procent jämfört med stängningskursen om 147,0 kronor för aktien på First North den 18 februari 2020, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
# En rabatt om 0,6 procent jämfört med substansvärde per aktie om 144,9 kronor per 30 juni 2019 och en premie om 95,6 procent jämfört med bokfört värde av eget kapital per aktie om 73,6 kronor per 30 juni 2019.
• Budgivaren äger eller kontrollerar inte några aktier i Solnaberg vid erbjudandets offentliggörande.
• Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras av så många aktieägare att budgivaren blir ägare till mer än 70 procent av aktierna i Solnaberg.

Bakgrund och motiv
Sterner Stenhus skriver: "Budgivarens avsikt med Erbjudandet är att uppnå en ägarandel som säkerställer ett betydande inflytande över Solnaberg. Givet att ett betydande inflytande uppnås så avser budgivaren att verka för en ny strategisk inriktning för Solnaberg. Fokus kommer att ligga på att utveckla bolaget snarare än att enbart förvalta den existerande fastigheten. Med Solnaberg som bas avser budgivaren att driva en tillväxtstrategi. En sådan strategi kan komma att omfatta såväl förvärv som projektutveckling.

Tillväxten avses finansieras genom banklån, eget kapital och kapitalmarknadsfinansiering. Mot bakgrund av tillväxtambitionerna kommer Solnabergs nuvarande utdelningspolicy att bli föremål för översyn. Det kan inte uteslutas att budgivaren kommer att verka för att bolagets utdelningsbara medel helt eller delvis återinvesteras i verksamheten. Budgivarens avsikt är således att Solnaberg kvarstår som ett noterat bolag, givet att det finns skäliga förutsättningar därför.

Sterner Stenhus sätter stort värde på Solnabergs ledning och anställda, som fortsatt förväntas att ha en viktig roll i Bolagets framgång. Sterner Stenhus förväntar sig inte att Erbjudandet kommer att ha några betydande effekter för Solnabergs anställda eller ledning, deras anställningsvillkor eller för sysselsättningen på de platser där Solnaberg bedriver verksamhet idag.

Solnaberg börsnoterades i oktober 2016. Budkursen motsvarar en premie om 44 procent jämfört med introduktionskursen om 100,0 kr. Därtill har Solnaberg lämnat utdelningar om 2,0 kronor per aktie och kvartal. Under den senaste sexmånadersperioden har den genomsnittliga handeln i Solnabergs aktier uppgått till cirka 1 300 aktier per handelsdag. Den låga likviditeten i Solnabergs aktier utgör en försvårande omständighet för de aktieägare som önskar avyttra sina aktier i Bolaget. Erbjudandet utgör en möjlighet för de aktieägare som önskar avyttra aktier i Solnaberg att göra så utan begränsningar i likviditeten eller negativ påverkan på aktiekursen.

Vid Budgivarens fastställande av vederlag i Erbjudandet har en av flera parameter varit substansvärdet på fastigheten Solna Bladet 3, bolagets enda tillgång. Bolaget har i sin halvårsrapport per 30 juni 2019 uppgivit ett marknadsvärde på fastigheten om 1 075,0 miljoner kronor. Med avdrag för räntebärande skulder om 530,0 miljoner kronor motsvarar substansen 545,0 miljoner kronor eller 144,9 kronor per aktie. Denna substansberäkning har ej tagit hänsyn till eventuella justeringar för skatt eller avvecklings- och likvidationskostnader."

Acceptfristen för erbjudandet påbörjas den 20 februari 2020 och avslutas den 12 mars 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ägarskap med ansvar – arkitektnykomlingen står ut i branschen

Bygg/Arkitektur I arkitektbranschen dominerar manligt ägarskap och Morota Staaf Arkitekters ägarform har därför blivit en fyrbåk som de båda ägarna först inte förutsåg. I det kvinnliga ägarskapet ligger nämligen ett ansvar att visa att det finns möjlighet för kvinnor att inte bara vara en del av, utan också att leda, företag. Fastighetssverige har pratat med duon om deras nystartade kontor och vad som driver dem framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige