Image
Ulrika Hallengren.
Ulrika Hallengren. Bild: Axel Ohlsson

Stabilt från Wihlborgs – ökande förvaltningsresultat och värden

Bolag Wihlborgs redovisar ett förvaltningsresultat för Q2 om 474 miljoner kronor (467).
Publicerad den 6 Juli 2020

Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 767 miljoner kronor (757) i Q2 (616).

Driftsöverskottet uppgick till 570 miljoner kronor (563).

Förvaltningsresultatet uppgick till 474 miljoner kronor (467).

Värdeförändringar för fastigheter blev 28 miljoner kronor (204) medan värdeförändringar derivat uppgick till -24 miljoner kronor (-135).


Vd Ulrika Hallengren:
– Det andra kvartalet 2020 har inte liknat något annat kvartal. Coronapandemin har orsakat, och fortsätter att orsaka, ett stort mänskligt lidande och många människors förtida död. Stora delar av världen har under en period varit stängd, sjukvården är under stark press, resandet har begränsats kraftigt och ett antal branscher har drabbats mycket hårt av sjunkande efterfrågan. Ett stort antal åtgärder vidtas av politiker, centralbanker och organisationer runt om i världen för att hantera de hälsomässiga aspekterna av krisen, men även de ekonomiska.

– Wihlborgs har i den rådande situationen ett ansvar gentemot våra medarbetare, våra kunder och leverantörer, regionen där vi verkar och våra ägare. Primärt måste vi skapa förutsättningar för medarbetare och partners att arbeta på ett hälsomässigt säkert sätt. Därmed möjliggör vi en fortsatt ekonomisk aktivitet som är en långsiktig förutsättning för såväl oss som bolag som för vår region och dess invånare.

– Trots turbulensen i ekonomin kan jag konstatera att många företag och organisationer, liksom vi själva, även i dessa tider arbetar framåtriktat. Det visar sig till exempel i att vi även detta kvartal kan uppvisa en positiv nettouthyrning. Ett av de större nytecknade avtalen detta kvartal är det 15-åriga kontraktet med Region Skåne om 3 700 m² på Dockan i Malmö. Även inom segmentet logistik och produktion fortsätter aktiviteten bland hyresgäster att vara god. Totalt har vi tecknat nya avtal om 49 Mkr och nettouthyrningen uppgick till 4 Mkr under kvartalet. Hyresintäkterna uppgick under det andra kvartalet till 767 Mkr och driftsöverskottet uppgick till 570 Mkr, vilket motsvarar en överskottsgrad om 74 procent. Intäkterna liksom driftsöverskottet har påverkats negativt av hyresrabatter om 11 Mkr som vi beviljat till följd av situationen med covid-19. Förvaltningsresultatet blev 474 Mkr. Mot bakgrund av situationen i omvärlden vill jag beskriva det som ett stabilt resultat.

– Även balansräkningen fortsätter att vara stark. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgår till 11 gånger, vilket är oförändrat under de senaste åren. Vid utgången av juni hade vi drygt 2,5 miljarder i outnyttjade kreditfaciliteter och det gör att vi inte är beroende av kortsiktiga fluktuationer på kapital-marknaden. Vi kan också notera att tillgången till kapital har förbättrats betydligt sedan oron började tidigt i våras. Mot bakgrund av en fortsatt aktivitet bland hyresgäster och en stabil finansiell position för Wihlborgs fortsätter vi driva våra pågående projekt på ett planenligt sätt. Vi startar även nya projekt, till exempel i Lund där vi kommer att göra en genomgripande renovering av fastigheten Raffinaderiet 3 och därmed skapa 5 800 kvadratmeter moderna kontor precis vid Lunds centralstation. Mitt i detta ovanliga kvartal passerade vi den 23 maj då Wihlborgs aktie varit noterad på Nasdaq Stockholm i precis 15 år. Inte minst i oroliga tider kan det vara värt att reflektera över den utveckling och tillväxt som skett sedan 2005. Då hade vi fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 7 miljarder, vilket successivt vuxit till drygt 46 miljarder idag. Vi har under denna tid hunnit se upp- och nedgångar på marknaden, men i stora drag har vår strategi legat fast.

– I dagens situation måste vi vara anpassningsbara, lyhörda och handlingskraftiga för att möta de utmaningar som finns. Men vi ska inte släppa blicken från vår långsiktiga strategi. Vi ska fortsätta ha fokus på en effektiv och kundnära förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Vi ska också fortsätta vårt engagemang i regionens utveckling. Vi kommer till exempel att ta initiativ där vi kopplar samman våra hyresgäster med ungdomar och ger inspiration till utbildning och framtida arbetsmöjligheter. Som regionsbyggare ska vi göra allt vi kan för att se till att både vi och vår region fortsätter utvecklas och kan möta framtiden på ett starkt och hållbart sätt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige