Image

Samarbetet om Husby fördjupas

STADSUTVECKLING Svenska Bostäder, HSB Bostad, Peab och Skanska har nu tagit nästa steg i samarbetet om förnyelsen av Husby. Parterna har undertecknat ett samarbetsavtal som innehåller riktlinjer och principer för hur det fortsatta programarbetet ska utformas. Målsättningen är att tillsammans bidra med en långsiktig förnyelse av Husby genom upprustning, ombyggnad, nybyggnad av bostäder samt förnyelse av centrum.
Publicerad den 16 Juni 2008

Ett första steg i samarbetet blir att analysera nuvarande och framtida Husbybors behov av bostäder, service och kultur och Husbys långsiktiga utvecklingsmöjligheter. I detta arbete är självklart de boendes behov, kunskaper och åsikter väsentliga.

Programarbetet kommer att pågå under hösten, parallellt och samordnat med Stockholms stads övergripande programdialog för hela Järva under rubriken \″Vision Järva 2030\″.

- Det är viktigt att vi tidigt påbörjar samtalet med de som direkt berörs av förändringarna, det vill säga de boende, affärsidkarna och andra som är verksamma i stadsdelen. Utan deras synpunkter och idéer kommer vi inte att kunna utveckla Husby på bästa sätt, säger Sven Lorentzi, projektledare för Husbyprojektet på Svenska Bostäder.

Partena har också enats om avsikterna med det framtida samarbetet. Det handlar bland annat om renoveringar i det befintliga beståndet, upprustning och utveckling av centrum samt ett erbjudande om att HSB, Peab och Skanska ska kunna köpa mark i Husby när utvecklingsarbetet kommit längre. En viktig del kommer även att vara att tillsammans med Stockholms stad och SL göra en genomgång av infrastruktur med kollektivtrafik, gator och cykel- och gångbanor.

Det nu ingångna avtalet gäller under en programperiod som beräknas sträcka sig till början av 2009. Under denna tid planerar man att i dialog med de boende ta fram ett gemensamt förnyelseprogram för Husby.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Castellum blir nettoinvesterare framöver om vd:n får välja

Bolag Under tisdagen var det dags för Castellum, med vd Joacim Sjöberg i spetsen, att redovisa hur bolaget presterat under första halvåret. Man är inte klar med försäljningar, samtidigt som det börjar bli dags att öppna plånboken. Inte minst då uthyrningarna behöver skjuts.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige