Image

Skanska Commercial Development Nordic

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Sverige samt initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och bostäder.

Vi utvecklar arbetsmiljöer där företag trivs och kan utvecklas. Vår finansiella styrka möjliggör en flexibilitet i att leverera anpassade lokaler utifrån våra kunders behov. Kreativa, attraktiva och hållbara fastigheter skapar ökad tillfredsställelse hos våra hyresgäster och är grunden för vår tillväxt.

Våra 120 medarbetare arbetar i sex regioner; Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Skrivet om Skanska Commercial Development Nordic

K-Citymarket i Lahtis, illustration.

Skanska bygger nytt för K-Citymarket i Lahtis

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Kesko om att uppföra en ny byggnad för K-Citymarket i Lahtis, Finland. Kontraktet är värt 28 miljoner euro, alltså cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden i det andra kvartalet 2024.


Skanska bygger framtidens ortopedicentrum vid sjukhuset i Hässleholm.

Region Skåne ger Skanska miljarduppdrag

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Region Skåne om att bygga en ny vårdbyggnad och en ny servicebyggnad vid sjukhuset i Hässleholm. Kontraktet är värt cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det andra kvartalet 2024.


Magnus Persson, CFO på Skanska.

Skanskas CFO lämnar bolaget

Bolag Skanska meddelar att Magnus Persson, företagets finansdirektör, idag har bestämt sig för att kliva av och ta sig an nya utmaningar utanför Skanska.


Nya Erikslundsskolan i Borås.

Skanska bygger nya Erikslundskolan i Borås

Bygg/Arkitektur Skanska har slutit avtal med Borås stad om att bygga en ny, större skola på den plats där Erikslundskolan ligger idag. Skanska ska även riva intilliggande idrottshall och ersätta den med an ny aktivitets- och idrottshall med läktare. Kontraktet är värt drygt 270 miljoner kronor.


Bilder från samrådsförslaget för Lövholmen, uformningen kommer att förändras något under granskningsskedet.

Flytt av cementdepå ger plats för 1 800 bostäder

Bygg/Arkitektur När Heidelberg Materials (tidigare Cementa) cementdepå flyttar från Liljeholmen ska marken exploateras med en stor mängd nya bostäder. Fastighetssverige berättar mer om projektet där bland annat två byggjättar är inblandade.


Oas.

Skanska hyr ut 2 100 kvadratmeter i Oas

Uthyrning Skanska Fastigheter Malmö har tecknat ett hyresavtal med Visma om 2 113 kvadratmeter. Visma, som erbjuder programvara och tjänster inom privat och offentlig sektor, kommer hösten 2024 att flytta in på plan 6 och 7 i Oas.


Skanska tecknar tilläggskontrakt i USA.

Skanska tecknar tilläggskontrakt i USA

Bygg/Arkitektur Skanska tecknar tilläggskontrakt för kustanläggning i östra USA för 120 miljoner dollar, cirka 1,2 miljarder kronor.


Norrlidens entré.

Skanska tar hem hyresvärdsupphandling om vårdlokaler i Kalmar

Uthyrning Skanska Sverige har i samarbete med arkitektbyrån Studio Ekberg vunnit upphandlingen av nya vårdlokaler till Region Kalmar län. Regionen har tecknat ett 20-årigt lokalhyreskontrakt för en hälsocentral och Folktandvård. Byggnaden kommer att ha höga hållbarhetskrav och vara belägen i stadsdelen Norrliden.


Nio byggaktörer får dela på bland annat över 500 bostäder i en stor markreservation i Hyllie.

Stor markreservation i Malmö – nio aktörer får dela på över 500 bostäder

Bygg/Arkitektur Flera bostadsjättar får möjlighet att tillföra hyresrätter och bostadsrätter samt ett nytt kontor till det växande Hyllie. Fastighetssverige berättar mer.


Skanska bygger bostäder vid Masthuggskajen.

Skanska bygger bostäder vid Masthuggskajen

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen om att bygga ett bostadskvarter samt kommersiella lokaler vid Masthuggskajen i Göteborg. Avtalet är värt cirka 340 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det första kvartalet 2024.


Skanskas och Areims planerade bebyggelse av bland annat 2000 bostäder i Kista.

Mitt i byggkrisen – ny chans för 2 000 bostäder

Bygg/Arkitektur Skanskas och Areims jätteplaner i Kista stötte på patrull förra sommaren då länsstyrelsen upphävde kommunstyrelsens antagande av detaljplanen för 2 000 nya bostäder i Kista. Nu ska dock jätteutvecklingen få en andra chans, Fastighetssverige berättar mer.


Anders Danielsson, vd för Skanska Group

Skanskas rörelseresultat högre än förväntat

Bolag Skanska presenterar sin bokslutsrapport för 2023.
– Vi fokuserar på att bibehålla en stark finansiell ställning, en stabil lönsamhet inom vår byggverksamhet och bygga upp en portfölj av de mest högkvalitativa moderna kontorsfastigheterna på marknaden inom Förvaltningsfastigheter, säger Anders Danielsson
Verkställande direktör och koncernchef, i vd-ordet till rapporten.


Skanska tecknar sitt största hyresavtal någonsin i Washington, USA.

Skanska tecknar sitt största hyresavtal någonsin

Uthyrning Skanska har tecknat ett långt hyresavtal för cirka 48 900 kvadratmeter i kontorsbyggnaden The Eight i Bellevue, Washington, USA, varav 14 150 kvadratmeter utgör parkeringsplatser. Med detta kontrakt är 72 procent av ytorna nu uthyrda och det gör det till den största uthyrningen någonsin för bolaget. Hyresgästen förväntas tillträda lokalerna i början av 2025.


Sima Ghaemi Håkansson har nu jobbat ett år som fastighets- och transaktionschef på Skanska Stockholm.

Ett år som fastighets- och transaktionschef: Sima Ghaemi Håkansson summerar

Bolag För ett år sedan utsågs Sima Ghaemi Håkansson till fastighets- och transaktionschef i Skanska Fastigheter Stockholm. i och med den nya rollen tog hon även plats i Skanska Fastigheter Stockholms ledningsteam. För Fastighetssverige berättar hon nu om hur året på posten varit.


Kvarter Vasen 3 i Stockholm.

Skanska bygger seniorbostäder i Stockholm

Bygg/Arkitektur Skanska har slutit ett samverkansavtal med Micasa Fastigheter om att omvandla en fastighet i Vasastan, Stockholm, från vård- och omsorgsboende till seniorbostäder. Totalt 87 nya seniorbostäder och två lokaler i ett ombyggnadsprojekt präglat av en hög grad av återbruk. Kontraktet är värt cirka 200 miljoner kronor.


Skanska bygger ut i Trondheim.

Skanska renoverar och bygger ut kontorshus i Trondheim

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med DNB Livsforsikring AS genom dotterbolaget Trondheim Torg AS om att renovera och bygga ut deras befintliga kontor i Trondheim, Norge. Kontraktet är värt 673 miljoner norska kronor, cirka 660 miljoner svenska kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2024.


Citygate.

Skanska hyr ut 1 800 kvadratmeter i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med techbolaget Advania om cirka 1 800 kvadratmeter kontorsyta på plan 4 i Citygate. Inflyttning sker sommaren 2024.


Anders Danielsson och Magnus Persson, vd respektive vice vd på Skanska.

Svaga kontorsmarknaden i USA tynger Skanska: "Svår uthyrningsmarknad"

Bolag Den amerikanska portföljen är Skanskas svagaste marknad för tillfället och driver de stora nedskrivningar i värde som bolaget aviserat. Vd Anders Danielsson och CFO Magnus Persson berättar mer om svårigheterna i att värdera beståndet och de stora utmaningarna i USA som bromsar in Skanskas utveckling på den amerikanska marknaden.


Merparten av nedskrivningen är hänförlig till den amerikanska fastighetsportföljen.

Skanska vinstvarnar – fastighetsvärdet skrivs ner med två miljarder

Ekonomi/Finansiering Skanska gör nedskrivningar och redovisar förändringar i fastighetsvärden om 2 miljarder kronor inom Kommersiell fastighetsutveckling, Bostadsutveckling och Förvaltningsfastigheter. Nedskrivningarna påverkar resultatet för Skanska under fjärde kvartalet 2023. Därutöver, men utan resultatpåverkan för perioden, minskas övervärdet i Kommersiell fastighetsutveckling med 1,6 miljarder kronor.


Projektet Olivin ska ha en grönskimrande fasad enligt planerna.

Skanska flyttar huvudkontoret till nybygge på Kungsholmen

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett tolvårigt hyresavtal för cirka 13 000 kvadratmeter kontor i den nya egenutvecklade fastigheten Olivin på västra Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden är därmed uthyrd till cirka 55 procent. Uthyrningen är hänförlig till 2023. Skanska förväntas flytta in i sitt nya huvudkontor i det fjärde kvartalet 2026.


Projektet Olivin ska ha en grönskimrande fasad enligt planerna.

Skanska satsar två miljarder på Kungsholmen

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka två miljarder kronor i kontorsfastigheten Olivin, den första etappen av det större utvecklingsområdet Lindhagenskvarteren. Investeringen inkluderar även ett entreprenadkontrakt om cirka en miljard kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det fjärde kvartalet 2023.


Citygate.

Ny uthyrning i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med Båstadgruppen, leverantör av arbetskläder, om cirka 400 kvadratmeter kontorsyta. Inflyttning sker den 1 mars.


Skanska påbörjar byggnationen av Diamanten Karlstad.

Skanskas nya projekt i Karlstad

Bostäder Skanska fortsätter utvecklingen av inre hamnen i Karlstad och inleder snart bygget av två byggnader med underliggande garage med totalt 69 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar som ska stå färdiga till hösten 2025.


Skanskas projekt i Prag.

Skanska investerar i bostadsprojekt i Prag och renoverar historisk byggnad i Nashville

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 480 miljoner kronor i den andra etappen av bostadsprojektet Modransky cukrovar in Prag, Tjeckien. Den aktuella etappen omfattar 126 lägenheter och sex kommersiella lokaler. Skanska har också tecknat avtal med staten Tennessee om renovering av historiska War Memorial Building i Nashville, Tennessee, USA. Kontraktet är värt cirka 860 miljoner kronor.


Enköpings blivande kommunhus.

Vacse köper Enköpings kommunhus av Skanska

Bolag Skanska säljer Enköpings nya kommunhus som är under uppförande till Vacse för cirka 250 miljoner kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska kommersiell fastighetsutveckling i det fjärde kvartalet 2023.


Skanskas nya sjukhusbyggnad.

Skanska utför sjukhusutbyggnad i Portland för 2,1 miljarder kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Oregon Health & Science University inom deras projekt för sjukhusutbyggnad i Portland, Oregon, USA. Tilläggskontraktet är värt USD 200M, cirka 2,1 miljarder kronor, vilket kommer inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2023.


Illustration av tävlingsförslaget Krona för Kungsbackas arena.

Skanska bygger första fasen av Kungsbacka arena

Bygg/Arkitektur Kungsbacka kommun har tecknat ett samverkansavtal med byggentreprenören Skanska för den första fasen av Kungsbacka arena. Det innebär att de är ett steg närmare byggnationen av arenan.


Skanska får USA-order värd 1,6 miljarder kronor.

Skanska får USA-order värd 1,6 miljarder kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett kontrakt om att bygga två nya byggnader i Fort Worth, Texas, USA, på Tarrant County Colleges nordvästra campus, som en del av deras ombyggnationsprogram. Kontraktet är värt USD 155M, cirka 1,6 miljarder kronor.


Skanska avyttrar ägandet i LaGuardia Terminal B i New York.

Skanska säljer sin andel i La Guardia för 1,2 miljarder kronor

Transaktioner Skanska har tecknat bindande avtal (SPA) avseende försäljning av hela sin ägarandel, motsvarande 32 procent, i LaGuardia Gateway Partners LLC i Queens, New York, NY, USA för 115 miljoner dollar, cirka 1,2 miljarder kronor. Köpare är de befintliga delägarna MI LaGuardia CTB, LLC och Vantage Airport Group (New York) LLC. Transaktionen förväntas bokföras under det fjärde kvartalet 2023 och kommer att allokeras under Centralt.


Jacob Birkeland, press och public affairs chef på Skanska, håller i mikrofonen på seminariet ”Developing a scaleable and transferable pipeline of investable projects” tillsammans med borgmästare, representanter från EU och finansvärlden. I korthet diskuterades hur smart design av stadslösningar kan utvecklas med bättre samarbete mellan aktörer från det offentliga, privata och aktörer inom finans.

Skanska om klimattoppmötet: "Vi är vid en skärningspunkt"

Energi/miljö Byggjätten Skanska har skickat en delegation på fyra personer till klimattoppmötet COP 28 i Dubai. Den svenska paviljongen ligger i den blå zonen inne på det massiva området – och är också den zon som förhandlingarna hålls i.
– Det ger oss en unik möjlighet att träffa beslutsfattare, säger Jacob Birkeland, press- och public affairs-chef på Skanska.


Skanska varslar om uppsägning på vissa orter inom region Norr samt Göteborg.

Byggjätten varslar i norr – och i Göteborg

Bolag Skanska varslar inom vissa delar av verksamheten i region Norr samt i Göteborg. Fastighetssverige kan berätta att förhandlingar pågår med fackliga parter parallellt med en omplaceringsutredning. Läs mer om orsakerna bakom varslet.


Hyllie Terrass i Malmö.

Skanska säljer till sig själva – för femte gången

Transaktioner Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling har sålt kontorshuset Hyllie Terrass i Malmö till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 730 miljoner kronor efter avdrag för återstående investeringar och uppskjuten skatt.


Skanska tecknar nya projekt i USA.

Skanska får dubbla miljard-uppdrag

Ekonomi/Finansiering I två olika uppdrag i USA får Skanska in kontrakt på en miljard vardera. Båda ska vara klara 2026.


Kontorsprojektet Studio i Warszawa.

Skanska investerar miljard i polskt kontorsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 1,2 miljarder kronor i den andra fasen av Studio, ett kontorskomplex i Warszawa, Polen. Huset på 27 våningar, som heter Studio A, kommer att få en uthyrningsbar yta på brutto cirka 26 600 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt cirka 560 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det fjärde kvartalet 2023.


Skanskas Hyllie Terrass i Malmö. Huset är nu uthyrt till 85 procent.

Riksbyggen flyttar in hos Skanska

Uthyrning Skanska Fastigheter Malmö har tecknat hyreskontrakt med Riksbyggen i Hyllie Terrass, Malmö.


Sthlm 01 och Sthlm 04 samt Jan Odelstam.

Framtidsplanerna för Skanskas egen portfölj

Bolag Skanska adderar en ny stor kontorsfastighet till sin egen bok när Sthlm 04 förvärvas för 830 miljoner kronor. Jan Odelstam, affärsenhetschef för Kommersiell Utveckling Norden på Skanska, berättar för Fastighetssverige om arbetet med att bygga upp den egna portföljen, hur man ser på framtida förvärv och varför det rådande läget på transaktionsmarknaden inte påverkar arbetet med den egna portföljen.


Anders Danielsson och Magnus Persson, vd respektive vice vd på Skanska.

Skanskas delårsrapport: "Påverkade av svag fastighetsmarknad"

Bolag Det var ömsom vin, ömsom vatten när Skanska presenterade resultatet under onsdagen i delårsrapporten för tredje kvartalet 2023. Koncernchef och vd Anders Danielsson, sida vid sida med finansdirektör och vice vd Magnus Persson, svarade på frågor från pressen och uttryckte både tillförsikt och viss osäkerhet inför framtiden.


Projektet Olivin ska ha en grönskimrande fasad enligt planerna.

Överklagade prestigeprojektet får ny chans

Bygg/Arkitektur Det har varit en strulig väg framåt för Skanska kontorsprojektet Olivin på Kungsholmen. Men nu kan en ljusning vara på väg. Det menar Fredrik Bergenstråhle, vd för Skanska Fastigheter Stockholm.


De nya studentbostäderna i Oslo.

Skanska bygger studentbostäder i Oslo

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Studentsamskipnaden i Oslo om att bygga nya studentbostäder i Oslo, Norge. Kontraktet är värt 513 miljoner norska kronor, cirka 520 miljoner svenska kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2023.


Anders Danielsson, vd för Skanska Group

Skanska minskade rörelseresultatet mer än väntat

Bolag Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var lägre än väntat i tredje kvartalet 2023. Rörelseresultatet var sämre än väntat.


Skanska bygger i Helsingfors.

Skanska bygger lägenheter i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Helsingfors Stad om att bygga nya lägenheter i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt 31 miljoner euro, cirka 360 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2023.


Den polska entreprenaden har återkommande betalat ut för låg lön och låtit drygt 50 anställda arbeta otillåtet långa arbetspass utan tillräcklig tid för vila och återhämtning.

Byggnads stämmer Skanska-underleverantör på en miljon

Juridik Tidigare i veckan stod det klart att fackförbundet Byggnads stämmer en underleverantör på över en miljon kronor i Arbetsdomstolen. Det polska bolaget har återkommande och på flera arbetsplatser brutit mot kollektivavtalet, varav två är Skanska-projekt i Malmö.


Vasakronans Sergelhuset och Martin Kron.

Vasakronan gör ny topprekrytering: "Ett drömjobb"

Bolag Vasakronan stärker sin ledningsgrupp med Martin Kron som under våren 2024 kliver som chef för investeringar och projekt. För Fastighetssverige berättar Martin Kron om att ta avskedet från Skanska efter 15 år, hur han ser på Vasakronan och rollen han får där, om lärdomar den svenska fastighetsbranschen kan dra av den finländska och om sista tiden på Skanska.


Till vänster syns Jeddah Tower så som skrapan ser ut idag och som den sett ut sedan byggnationen stoppades 2017. Till höger en illustration av hur skrapan och dess omgivning är tänkt att se ut vid färdigställande.

Svenska byggjätten nobbar anbud på saudiska skryt-skrapan

Bygg/Arkitektur Jeddah Tower i Saudiarabien är tänkt att bli världens högsta skyskrapa med en höjd på över 1 kilometer. Redan för tio år sedan startade byggnationen men den stoppades i januari 2018 och har sedan dess inte återupptagits. Nu har dock en process inletts för att hitta byggbolag som kan ansvara för att färdigställa den väldiga skrapan. En av de aktörer som fått en anbudsförfrågan är en svensk byggjätte – som dock avböjde möjligheten.


Skanska blir av med miljardkontrakt i Växjö.

Skanska tappar miljardkontrakt

Bolag Skanska har fått en avbeställning på en order för förberedande arbeten för nytt akutsjukhus i Växjö värd cirka 1,2 miljarder kronor.


Till vänster syns planområdet från öster med byggnad över Götatunneln. Till höger syns en illustration som visar kvarteren i flygvy sett från nordöst.

Komplicerade överdäckningen i Göteborg ska antas

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för den miljardstora överdäckningen av Götaleden i centrala Göteborg står redo att antas i kommunfullmäktige nästa vecka, en plan där Vasakronan, Wallenstam, Ernst Rosén och Skanska fått markanvisningar. Så kommer Göteborgs innersta delar att förändras och här är de komplicerade delarna i det kostsamma projektet.


Illustration av centret.

Skanska tecknar tilläggsavtal i New Jersey om 900 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med RWJ Barnabas Health för byggnationen av en vårdbyggnad för cancervård i Livingston, New Jersey, USA. Tilläggskontraktet är värt 85 miljoner dollar, cirka 900 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2023.


Skanskas del i bygget av höghastighetsjärnväg mellan London och Manchester kan stoppas.

Hundratals jobb i farozonen – Skanskas jätteprojekt kan stoppas

Bolag Storbritannien väntas skrinlägga den andra etappen i byggandet av en höghastighetsjärnväg mellan London och Manchester. Ett besked om detta väntas komma från premiärminister Rishi Sunak i samband med Torys partikonferens.


Skanska tillsätter regionchef i krisande Boklok

Karriär Marcus Andersson har utsetts till regionchef för Boklok i Stockholm/Mellansverige. Han kommer senast från rollen som affärsutvecklingschef projektutveckling kommersiellt Stockholm/Norr i Skanska Sverige.


Den nya domstolsbyggnaden i Växjö.

Vacse förvärvar ny domstolsbyggnad i Växjö

Transaktioner Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Växjö. Den nya domstolen är ritad av ON Arkitekter och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Bäckaslöv. Upphandlingen är villkorad av Regeringens godkännande av hyresavtalet.


Den 19 september beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott om samarbete genom markanvisning i tidigt skede till Skanska Sverige AB avseende sex nya kvarter vid Mötesplats Nacka i Centrala Nacka.

Skanska markanvisas sex kvarter i stort Nacka-projekt

Bygg/Arkitektur Den 19 september beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott om samarbete genom markanvisning i tidigt skede till Skanska avseende sex nya kvarter vid Mötesplats Nacka i Centrala Nacka. Beslutet väntas fastställas av kommunstyrelsen den 2 oktober.


Skanskas kontorsprojekt Oas på Universitetsholmen i Malmö.

Skanska hyr ut i Oas

Uthyrning Skanska Fastigheter Malmö har tecknat ett hyresavtal med Bygghemma om 1651 kvadratmeter. Bygghemma, med huvudkontor i Malmö, är Sveriges största e-handlare inom bygg-, hem- och trädgårdsprodukter och kommer hösten 2024 att flytta in på plan 2 och 3 i Oas.


Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige. Anna Broman bostadspolitisk expert på Byggföretagen. Eva Torberger är vice vd på Skanska Sverige och Johan Lindholm är förbundsordförande för Byggnads. (Bilden är ett montage).

"Positivt" och "skandal": Så tog branschen emot bostadsministern budgetposter

Bostäder Förväntningarna har varit höga efter bostadsminister Andreas Carlsons (KD) krismöte med branschen i mitten av juni. Många lade då hoppet till att handling skulle komma i budgeten för det bostadsbyggande som tvärnitat. Fastighetssverige har samlat in reaktionerna på regeringens budgetförslag från Skanska, Obos, Byggnads och Byggföretagen.


Skanska hyr ut till Huawei i Citygate.

Skanska hyr ut till Huawei i Citygate

Uthyrning Skanska har tecknat hyresavtal med telekommunikationsbolaget Huawei Technologies Sweden AB om 825 kvadratmeter kontorsyta på våning 25. Inflyttning sker 1 februari 2024.


Sthlm 02 Studion ligger granne till Skanskas skyskrapa Sthlm 01.

En tredjedel uthyrt i Skanskas Sthlm 02

Uthyrning Skanska hyr ut till streamingbolag i Sthlm 02 Studion. Huset i Hammarby Sjöstad står snart färdig för inflyttning. Inflytt sker i början av 2024 och 30 procent är idag uthyrt till tre olika aktörer


Skanska bygger nya Tångvalla skolområde samt idrottsplats i Falsterbo för cirka 500 miljoner kronor.

Skanska bygger i Falsterbo för cirka en halv miljard

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Vellinge kommun om att bygga nya Tångvalla skolområde samt idrottsplats i Falsterbo. Kontraktet är värt cirka 500 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2023.


Skanska bygger Midtbygda vårdhem i Bergen.

Skanska bygger omsorgsboende i Bergen

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Bergens kommun om att bygga Midtbygda vårdhem i Bergen, Norge. Kontraktet är värt 548 miljoner norska kronor, cirka 550 miljoner svenska kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2023.


Maria Ronvall kliver in i rollen som regionchef för Projektutveckling Kommersiellt.

Skanska tar in ny kommersiell chef

Karriär Maria Ronvall har utsetts till chef för Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling. I rollen kommer hon att leda verksamheten för Skanska Sveriges utveckling av samhällsfastigheter, hotell och kontor över landet.


Magnus Persson, CFO på Skanska.

Skanska spår tolv tuffa månader

Bolag Under sista veckan i juli presenterade Skanska sin andra delårsrapport för året. Även om bygg/konstruktion når rekordnivåer så är det kärva tider i särskilt bostadsutvecklingen. Magnus Persson, CFO, menade att trots att antalet osålda bostäder väntas öka och inga projekt startas så finns det ljusglimtar.


Patrik Lundberg blir ny affärsutvecklingschef för Skanska i Malmö.

Patrik Lundberg ny affärsutvecklingschef för Skanska i Malmö

Bolag Patrik Lundberg har utsetts till ny affärsutvecklingschef för Skanska Fastigheter Malmö. En nyinsatt roll för att lägga större fokus på mark och tidiga skeden.


Skanska bygger bioteknikanläggning i USA för över två miljarder kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat kontrakt med Seagen om att bygga en anläggning för bioteknik i Everett, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 215 M, cirka 2,25 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det tredje kvartalet 2023.


Skanska-kund avbokar order i USA värd 1,2 miljarder.

Skanska-kund avbokar order i USA värd 1,2 miljarder

Bolag Skanska meddelar att Continuus Pharmaceuticals har ställt in projektet att bygga en tillverkningsanläggning för läkemedel i Woburn, Massachusetts, USA.


Stockholm.

Skanska förvärvar mark på Kungsholmen

Transaktioner Skanska har förvärvat mark på Kungsholmen, Stockholm, av Stockholms Stad cirka 520 miljoner kronor. Därmed tillträder Skanska den första etappen av utvecklingsområdet "Lindhagenskvarteren".


Skanska får bygglov för byggnation av 213 bostäder i Solna.

Skanska får bygglov för flera hundra bostäder

Bygg/Arkitektur Mitt i kräftgången för bostadsbyggandet får Skanska ett välbehövligt bygglov för bostadsbyggande i Järva. Fastighetssverige berättar mer.


skanska senior Farsta

Skanska bygger 106 seniorlägenheter i Farsta

Bygg/Arkitektur Skanska har skrivit avtal med Micasa Fastigheter AB om att inleda byggfasen av fastigheten Edö 1 i Farsta Strand, söder om Stockholm. Avtalet omfattar ombyggnad och upprustning av två hus där det ska bli 106 seniorlägenheter. Ordervärdet är cirka 200 miljoner kronor.


Skanska bygger åt Vectura.

Skanska bygger kontor åt Vectura i Lund

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Vectura Fastigheter att uppföra en byggnad för kontor och forskning i Brunnshög, Lund. Kontraktet är värt cirka 650 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Sverige i det andra kvartalet 2023.


Skanskas kontor i Gävle.

Skanska förlänger hyresavtal med Diös

Uthyrning Samhälls- och projektutvecklaren Skanska uppgraderar sitt kontorskoncept i det växande området Magasinen i centrala Gävle. Kontorets strategiska läge på Hamntorget, i kombination med de satsningar som ska göras i området, ligger till grund för att bolaget väljer att stärka sin position på den befintliga adressen. I samband med kontorsuppgraderingen förlänger fastighetsägaren Diös och Skanska hyresavtalet.


Skanska får USA-order värd 3,2 miljarder.

Skanska får USA-order värd 3,2 miljarder

Bolag Skanska har tecknat ett avtal om att bygga Simmons University nya Living and Learning Center på deras campus, beläget i Longwood Medical-området i Boston, Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 311M, cirka 3,2 miljarder SEK, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2023.


Citygate är 144 meter högt, fördelat på 36 våningar.

Skanska hyr ut på våning 23 i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med mjukvaruproduktbolaget SystemWeaver om 400 kvadratmeter kontorsyta på våning 23. Inflyttning sker 1 december.


Skanska bygger psykiatrisjukhus i Lørenskog.

Skanska bygger psykiatrisjukhus i Norge för cirka 540 miljoner

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat kontrakt med Akershus Universitetssykehus (Ahus) om att bygga ett psykiatrisjukhus i Lørenskog, Norge. Kontraktet är värt cirka 540 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden i andra kvartalet 2023.


Caroline Andersson, ny uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter Stockholm.

Skanskas nya uthyrningschef: Så blir kontorsmarknaden i Stockholm

Uthyrning Sthlm 02 är favoriten och distansarbetet är nästan ett minne blott. Caroline Andersson har precis klivit in i rollen som uthyrnings-och marknadschef för Skanska Fastigheter Stockholm. För Fastighetssverige berättar hon om vad som kommer krävas av kontoren framöver.


Caroline Andersson.

Caroline Andersson blir ny uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter Stockholm

Bolag Caroline Andersson har utsetts till ny Uthyrnings-och marknadschef för Skanska Fastigheter Stockholm. Hon går in i sin nya roll direkt och efterträder därmed Fredrik Lantz som slutat på Skanska.


Sthlm 04.

Statligt bolag flyttar huvudkontoret till Skanska

Uthyrning I februari 2024 flyttar Samhall sitt huvudkontor från city till Skanskas "landscraper" Sthlm 04, del av utvecklingsområdet Sthlm New Creative Business Spaces i Hammarby Sjöstad. Förhyrningen omfattar 1 350 kvadratmeter kontor i ett våningsplan.


Den elektriska grävmaskinen EC230 på plats på Slakthusområdet.

Skanska vill köra eldrivet i nytt byggprojekt

Bygg/Arkitektur När Skanska ska bygga en ny förskola vid Ottfjället i Östersund gör man det med i huvudsak eldrivna maskiner. Bakom satsningen med eldrift står regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tillsammans med sex kommuner i landet. Projektet har fått namnet "Klimatledare inom offentlig upphandling". Hanna von Bahr, hållbarhetsspecialist på Skanska, berättar för Fastighetssverige om fördelarna – och utmaningarna – med eldrivna fordon.


Centrum Polodnie.

Skanska tecknar hyresavtal i Centrum Poludnie i Wroclaw

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med den amerikanska banken BNY Mellon om cirka 20 300 kvadratmeter samt 191 parkeringsplatser i den andra fasen av kontorskomplexet Centrum Poludnie i Wroclaw, Polen. Med detta kontrakt är all kontorsyta uthyrd och byggnaden till 93 procent uthyrd.


Obos och Skanska går in i joint venture I Norge.

Skanska i norskt joint venture med Obos

Bostäder Skanska investerar cirka 320 miljoner kronor i bostadsprojekt med OBOS i Oslo och Bærum, Norge.


Anders Danielsson, vd för Skanska Group

Skanskas Boklok har blivit ett tungt ok att dra

Ekonomi/Finansiering Skanskas dåliga siffror fick Stockholmsbörsen att svaja till när klockorna klämtade för öppning på torsdagsmorgonen. Konstruktionsverksamheten rullar på för Skanska i alla marknader som de är aktiva i, men det är i bostadsportföljen och för kommersiella fastigheter som oket väger tyngst. Inte minst är det satsningen tillsammans med Ikea i formen av Boklok som drar ner resultatet.


Anders Danielsson.

Skanskas vd: "Byggverksamhetens resultat för första kvartalet var starkt"

Bolag "Det något svagare första kvartalet i år följer på ett mycket starkt tredje och fjärde kvartal förra året. Marknadsutsikterna för våra största marknader USA och Norden är stabila eller starka, och vi har en stark orderstock med bra projekt", skriver vd Anders Danielsson bland annat i rapporten.


Klimatpositiva grannskap vill ta ett helhetsgrepp om byggandets utsläpp.

Klimatpositiva grannskap med hela området i fokus

Energi/miljö I Sverige planeras det just nu för en rad nya stadsdelar med målsättningen att bli klimatneutrala eller till och med klimatpositiva när de står klara. Men hur vet man att en stadsdel verkligen blir klimatneutral? Hur ska man, till exempel, räkna ut och följa upp utsläpp? Det här ska projektet Klimatpositiva grannskap ta reda på.


Till vänster syns planområdet från öster med byggnad över Götatunneln. Till höger syns en illustration som visar kvarteren i flygvy sett från nordöst.

Milljardnota för överdäckningen av Götaleden – så ska staden finansiera projektet

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för den omfattande överdäckningen av Götaleden i centrala Göteborg står nära antagande i stadsbyggnadsnämnden. Projektet kommer att kosta en bra bit över miljarden att förverkliga. Fastighetssverige berättar mer om detaljerna i utvecklingen och stadens finansieringsplan.


Kontorsbyggnaden i Karlskrona.

Skanska säljer kontorsbyggnad i Karlskrona till Vacse

Uthyrning Skanska säljer en kontorsbyggnad under uppförande i Karlskrona till Vacse för cirka 250 miljoner kronor. Byggnaden ska bland annat inrymma Boverkets huvudkontor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska kommersiell fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2023.


Citygate.

Skanska hyr ut våning 33 i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med försäkringsförmedlaren Säkra om ett 825 kvadratmeter stort kontor på våning 33 med inflyttning i september.


Skanska i miljardavtal för forskningscenter i Oslo.

Skanska i miljardavtal för forskningscenter i Oslo

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat kontrakt med Campus Ullevål AS, Norges Geotekniske Institutt (NGI) och Aspelin Ramm om att bygga Campus Ullevål i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 1,0 miljarder, cirka 1,0 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2023.


Skanska bygger åt Axis Communication.

Skanska bygger kontor och logistikcenter i Lund åt Axis

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Axis Communications om att bygga Opera, ett nytt kontor och logistikcenter på Brunnshög i Lund. Avtalet är värt cirka 730 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige i andra kvartalet 2023.


Borås tingsrätt.

Vacse köper Borås tingsrätt av Skanska

Transaktioner Skanska säljer nya Borås tingsrätt till Vacse för cirka 320 miljoner kronor.


Skanska fyller på med tre nya hyresgäster i Sthlm 01.

Stor uthyrning i Skanskas skrapa Sthlm 01

Uthyrning Tre ytterligare organisationer väljer 27-våningsskrapan Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad som bas för sin framtida utveckling. Det är den internationella bitumen- och specialoljeproducenten Nynas, det kooperativa bostadsbolaget Riksbyggen och WAADE, projektledare inom samhällsbyggnad, som tecknat nya hyresavtal. De tre nya hyresgästerna tar plats på totalt 2 250 kvadratmeter.


Skanska bygger datacenter i USA.

Skanska bygger datacenter i USA – order värd cirka 1,8 miljarder

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med en befintlig kund om att bygga ett datacenter i Atlanta, Georgia, USA. Kontraktet är värt USD 171M, cirka 1,8 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2023.


Flygvy över Varvsbassängen och planområdet sett från söder. Skanskas fastighet Trollhättan 6 är markerad med en pil.

Skanska ruvar på nya bostäder och kontor i Västra Hamnen

Bygg/Arkitektur Bolaget vill riva delar av den befintliga bebyggelsen på platsen och utveckla kvarteret med bland annat ny bostads- och kontorsbebyggelse. Fastighetssverige berättar mer.


Väsbyhems kontor.

Skanska bygger bostäder i samverkan med Väsbyhem

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med AB Väsbyhem om fortsatt samarbete med kvarter Hasselnöten på Hasselgatan i Upplands Väsby norr om Stockholm. Avtalet gäller ett nytt flerfamiljshus med 63 hyreslägenheter och tillhörande garage. Ordervärdet är drygt 200 miljoner kronor.


Enköpings nya kommunhus kommer att ligga på samma plats som det gamla kommunhuset – men se något annorlunda ut.

Vacse förvärvar Enköpings nya kommunhus

Bygg/Arkitektur Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av Enköpings nya kommunhus. Det nya kommunhuset blir ett flexibelt kontorshus med höga hållbarhetskrav centralt beläget i Enköping.


Skanska bygger gymnasieskola i Norge.

Skanska bygger gymnasieskola i Norge

Bolag Skanska har tecknat avtal med kommunen i Trøndelag om att bygga en ny gymnasieskola i Verdal, Norge. Kontraktet är värt NOK 308M, cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2023.


Skanska bygger i Finland för 560 miljoner.

Skanska bygger i Finland för 560 miljoner

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Helsingfors stad om att bygga nya lägenheter i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt 50 miljoner euro, cirka 560 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2023.


Det polska byggbolag Lambds stäms av Byggnads på 1,4 miljoner för brott mot kollektivavtalet.

Byggnads stämmer polskt byggbolag för brott mot kollektivavtal

Bolag Fackförbundet Byggnads stämmer det polska byggbolaget Lambda AS i Arbetsdomstolen. Företaget har arbetat som underentreprenörer åt Skanska och Peab vid bland annat sjukhus- och universitetsbyggnationer i främst Småland och Blekinge. Byggnads granskning visar att företag systematiskt betalat ut för låga löner och ersättningar till ett 115-tal anställda inom bolaget.


Skanska-huset Aquas entré.

Skanska hyr ut till FCG i kontorshuset Aqua i Malmö

Uthyrning Skanska Fastigheter Malmö AB har tecknat ett hyresavtal om ca 733 kvadratmeter i Aqua med FCG, ett företag inom governance, risk och compliance. Kontorshuset Aqua ligger i Citadellsstaden på Universitetsholmen i Malmö.


Skanska bygger i Norge för cirka 424 miljoner.

Skanska bygger i Norge för cirka 424 miljoner

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat tilläggskontrakt med Andenæs Eiendom om att bygga nästa fas av Helgerudkvartalet i Sandvika, Norge. Kontraktet är värt NOK 410M, cirka 424 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderboken för Norden för det första kvartalet 2023.


Så värdefulla är de noterade fastighetsbolagen just nu.

Så värdefulla är bolagen på börsen

Lista Ett stormigt hav med toppar och dalar, så kan börsen beskrivas just nu. Fastighetssverige har tittat på hur värdefulla fastighetsbolagen är på börsen för tillfället.


Oas i Malmö.

Skanska gör första uthyrningen i Oas

Uthyrning Skanska Fastigheter Malmö har tecknat ett hyresavtal om cirka 454 kvadratmeter i Oas med Fredersen Advokatbyrå. Fredersen kommer våren 2024 att flytta in på översta planet i Oas.


Snyggt – men dyrt. Kronobergs sjukhusbygge kan leda till rekordhöga skulder för regionen.

Sjukt dyrt sjukhusbygge i Kronoberg

Ekonomi/Finansiering Lån i mångmiljardstorlek behövs för att täcka det nya sjukhusbygget – detta plus de investeringar man planerar att göra i sjukhuset i Ljungby. Fastighetssverige har pratat med Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör på Region Kronoberg, och med Olle Rundgren, media relations manager på Skanska, som är det bolag som ansvarar för planering och projektering i strategisk samverkan för sjukhusbygget. 


Hyllie Terrass.

Skanska hyr ut till Ahlsell i Hyllie Terrass

Uthyrning Nu ska Ahlsell hyra in sig på kontorshuset Hyllie Terrass. Ahlsell, som är den ledande tekniska distributören i Norden inom
installationsprodukter, verktyg och maskiner flyttar in och skapar ett Öresundskontor för delar av sina centrala funktioner.


Citygate.

Skanska hyr ut i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med IT-konsultbolaget Castra Väst AB om 402 kvadratmeter kontorsyta i Citygate i Gårda. Inflyttning sker 1 september.


Skanska har tecknat avtal med Örebrobostäder om fortsatt samarbete med kvarteret Hållstugan i centrala Örebro.

Skanska bygger bostäder och lokaler åt Örebrobostäder för cirka 400 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Örebrobostäder om fortsatt samarbete med kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Avtalet innefattar såväl renovering som nyproduktion av flerfamiljshus och är värt cirka 400 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige i första kvartalet 2023.


Skanska tecknar nya projekt i USA.

Dystra siffrorna i byggbolagens rapporter

Bolag Samtliga av börsens tunga byggbolag har lämnat sina bokslut för 2022 och när det gäller antalet sålda och produktionsstartade bostäder är det mager läsning jämfört med 2021, framför allt under sista kvartalet 2022. Fastighetssverige har gått igenom siffrorna som tydligt visar vilka utmaningar bolagen brottas med på marknaden just nu.


Skanska bygger vetenskapscenter i Williamsburg.

Skanska bygger vetenskapscenter i USA för 830 miljoner

Bolag Skanska har tecknat kontrakt med College of William and Mary om att bygga ett vetenskapscenter i Williamsburg, Virginia, USA. Kontraktet är värt 79,5 miljoner dollar, cirka 830 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2023.


Anders Danielsson.

Skanska minskar omsättning och vinst

Bolag Skanska redovisar minskande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Omsättningen sjönk nio procent till 40 350 miljoner kronor (44 365).


Sara Gorton, ny hållbarhetsdirektör på Skanska.

Skanska Sverige förstärker ledningen inom hållbarhet och innovation

Bolag Skanska Sverige genomför förändringar i ledningen och integrerar de strategiskt utpekade områdena hållbarhet och innovation genom en ny roll i ledningsteamet. Samtidigt får verksamhetsgren Hus ny ledning.


Hyllie terass i Malmö.

Grönskraporna avancerar – sakta men säkert

Bygg/Arkitektur Vad det handlar om är helt enkelt grönområden på höjden. Skyskrapor, höghus eller andra byggnader med vertikala trädgårdar har i folkmun döpts till grönskrapor. För Fastighetssverige berättar representanter för Peab och Skanska hur de resonerar kring den här typen av byggnationer och vad de kan få för betydelse.


Till vänster syns ett flygfoto från år 2020 där aktuellt planområde markeras med vit linje. Till höger syns en illustration av den föreslagna utvecklingen med det nya höghusets tilltänkta placering.

Så satsar Skanska på nästa höghus i Gullbergsvass

Bygg/Arkitektur Satsningen ingår i utvecklingen av centralenområdet och det nya höghuset kan bli 16 våningar högt. Fastighetssverige berättar mer.


Sthlm 04.

Skanska hyr ut 2 500 kvadratmeter i Sthlm 04

Uthyrning Skanska hyr ut kontor till två nya hyresgäster i Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad. Det är SIWI, Stockholm International Water Institute och en ny myndighet under bildande, Utbetalningsmyndigheten, som hyr 706 kvadratmeter respektive 1 770 kvadratmeter i byggnaden.


Citygate.

Skanska tecknar nytt hyresavtal i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med gymoperatören Omnia om cirka 380 kvadratmeter. Öppning sker under hösten så snart nödvändiga byggnadstillstånd erhållits.


Sima Ghaemi Håkansson om sin nya roll.

"Vi är fortfarande intresserade av att förvärva"

Bolag Posten som fastighets- och transaktionschef på Skanska i Stockholm går till Sima Ghaemi Håkansson. För Fastighetssverige berättar hon bland annat hur hon vill fortsätta satsa på transaktionssidan.


Vy över S:t Eriks sjukhusområde som det ser ut idag.

Skanskas utveckling minskas – så blir centrala prestigekvarteren

Bygg/Arkitektur 2021 lade Skanska vantarna på ett av de sista stora stadsutvecklingsområdena mitt i centrala Stockholm – kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus. Bolaget köpte området av Region Stockholm och kommer att betala 1,5 miljarder kronor när detaljplanen vunnit laga kraft, något som väntas ske under 2023. Detaljplanen är nu inne på sluttampen och Fastighetssverige kan berätta mer om utformningen och innehållet i områdets omvandling.


Tidiga skisser över Skanskas föreslagna utveckling i Brunnshög i Lund.

Skanskas lilla förvärv ska bli storsatsning

Bygg/Arkitektur Skanska gjorde ett litet köp under radarn i somras och nu kan Fastighetssverige berätta om bolagets omfattande planer för fastigheten.


Visionen för Östermalmspark i Kristianstad.

Skanska bygger bostäder och lokaler i Kristianstad

Bostäder Skanska har tecknat avtal med AB Kristianstadsbyggen om att bygga sex sammanbyggda flerfamiljshus med 137 lägenheter och tre lokaler i Östermalms Park, Kristianstad. Avtalet är värt cirka 380 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i första kvartalet 2023.


Grand Central – 42nd Street Station

Skanska tar order i USA värt 750 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra en tunnelbanestation i New York, New York, USA. Kontraktet är värt cirka 750 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.


Erica Nordström blir ny marknadschef för bostadsutveckling i Skanska Sverige

Ny marknadschef för bostadsutveckling i Skanska Sverige

Karriär Erica Nordström har utsetts till ny marknadschef för bostadsutveckling i Skanska Sverige AB. Hon tillträder sin tjänst omgående med det viktiga uppdraget att stärka varumärket vad gäller hållbarhetsprofilen. Redan år 2030 ska alla nya bostäder från Skanska vara klimatneutrala


Skanska tecknar nya projekt i USA.

Skanska tecknar nya uppdrag i USA

Bygg/Arkitektur Skanska får två nya uppdrag i USA. Det svenska bolaget bygger ett kriminaltekniskt laboratorium i Richmond, Virginia, för 189 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,9 miljarder kronor och renoverar en vårdbyggnad i New York för 60 miljoner dollar, motsvarande cirka 610 miljoner kronor.


Brf Sydney

Riksbyggen satsar 330 miljoner på Masthuggskajen

Bostäder Riksbyggen har tagit beslut om att starta byggandet av Brf Sydney vid Masthuggskajen i Göteborg. Ett officiellt första spadtag är planerat att ske i januari 2023.


Skanska får miljarduppdrag i USA.

Skanska får USA-order värd 1,2 miljarder

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat kontrakt med Riverside County Transportation Commission för att förbättra en trafikplats i Corona, Kalifornien, USA. Kontraktet är värt USD 120M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.


Citygate är 144 meter högt

Nordens högsta kontorsbyggnad uthyrd till två tredjedelar

Uthyrning Skanskas kontorsfastighet som slutligen blev Nordens högsta byggnad, Citygate, stod klart under 2022. Än så länge är bara två tredjedelar uthyrt. Det är långt ifrån optimalt menar Mats Dynevik som är uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter.


Skanska bygger centrum för studenthälsa i Stavanger.

Skanska bygger centrum för studenthälsa i Stavanger

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat kontrakt med Studentsamskipnaden i Stavanger om att bygga en sportanläggning och ett centrum för studenthälsa i Stavanger, Norge. Kontraktet är värt NOK 306M, cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2022.


Lars Jonson och Magnus Persson.

Skanska utser nya chefer – Hagman och Spangenberg lämnar

Bolag Magnus Persson är ny Business Unit President Skanska Sverige och Lars Jonson ny Business Unit President Boklok. Magnus Persson efterträder Gunnar Hagman och Lars Jonson efterträder Jonas Spangenberg, som båda lämnar sina tjänster 31 december 2022.


Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige och Johan Lindqvist, inköpsdirektör på NCC

NCC och Skanska om Cementa-domen: "Det skapar lugn och ro"

Bolag Igår stod det klart att Cementas kalkbrytning på Gotland får grönt ljus i fyra år till. Mark och miljödomstolen konstaterade att Cementa gjort de åtgärder som krävdes i sin tillståndsansökan för att inte påverka grundvattnet och det intilliggande natura 2000-området. Här är två röster från branschen som berättar vad det betyder för dem att 75 procent av den svenska betongen är säkrad genom gårdagens dom.


Skanska hyr ut del av översta våningen i Citygate.

Skanska hyr ut del av översta våningen i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med teknikbolaget Antmicro AB om 410 kvadratmeter kontorsyta. Inflyttning sker i april 2023.


Skanska bygger vid Götaplatsen i Göteborg.

Skanska bygger nya lokaler för Konstnärliga fakulteten åt Akademiska Hus i Göteborg

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga nya lokaler för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Projektet innefattar såväl nybyggnation som ombyggnad av befintligt hus. Avtalet är värt cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2022.


Skanska investerar nära halv miljard i ett bostadsprojekt i Prag.

Skanska investerar nära halv miljard i Prag-projekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar CZK 1,1 miljarder, cirka 480 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Prag, Tjeckien.


Skanska investerar i Herlev.

Skanska investerar 780 miljoner i danskt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 529 miljoner danska kronor, cirka 780 miljoner svenska kronor, i ett nytt bostadsprojekt i Herlev, Danmark.


Skanska får order i USA värd cirka 630 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal om att renovera och bygga ut en kontorsbyggnad i Pennsylvania, USA.


Ståle Röd.

... Och utser Ståle Röd ny Executive Vice President och medlem i koncernledningen

Bolag Ståle Röd har utsetts till Executive Vice President på Skanska Group. Ståle tillträder sin nya roll och ansluter till koncernledningen den 1 januari 2023. Ståle Röd kommer ansvara för affärsenheterna Skanska Central Europe, Skanska UK, Skanska Norway, samt Skanska Residential Development Europe. Närmast kommer han från positionen som Business Unit President Skanska Norge.


Skanska säljer Sthlm 01 till sin egen portfölj.

Skanska säljer Sthlm 01 för 2,3 miljarder till sin egen fastighetsportfölj ...

Transaktioner Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden har sålt kontorsfastigheten Sthlm 01 i Stockholm till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 2,3 miljarder kronor. Den interna transaktionen har ingen kassaflödespåverkande effekt och kommer att bokföras i det fjärde kvartalet 2022. Tillträdet sker omgående.


Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling avyttrar Aqua i Malmö för 600 miljoner kronor till egen fastighetsportfölj.

Skanska avyttrar Aqua i Malmö till egen fastighetsportfölj

Transaktioner Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling har sålt kontorsfastigheten Aqua i Malmö till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 600 miljoner kronor. Den interna transaktionen har ingen kassaflödespåverkande effekt och kommer att bokföras i det fjärde kvartalet 2022. Tillträdet sker omgående.


Skanska investerar 3 miljarder i ett bostadsprojekt i Seattle, USA.

Skanska investerar tre miljarder i amerikanskt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar i Kaye, ett bostadsprojekt i Seattle, Washington, USA. Den totala investeringen är USD 296M, cirka 3 miljarder kronor. Byggkontraktet är värt USD 190M, cirka 1,9 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA i det fjärde kvartalet 2022.


Skanska investerar i Helsingfors.

Skanska investerar 500 miljoner i finländskt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Helsingfors, Finland. Den totala investeringen uppgår till cirka 45 miljoner euro, cirka 500 miljoner kronor, varav byggkontraktet är värt cirka 32 miljoner euro, cirka 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden i det fjärde kvartalet 2022.


Anders Danielsson.

Skanska utvecklar en logistikanläggning i Houston

Bygg/Arkitektur Skanska har i ett joint venture med Indi Construction Partners LLC tecknat ett avtal för att utveckla en logistikanläggning i Houston, Texas, USA. Kontraktet är totalt värt 64 miljoner dollar, cirka 640 miljoner kronor. Skanska andel är värt 58 miljoner dollar, cirka 580 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.


Undervattenstunnel ska byggas i Norge, norr om Stavanger

Skanska ska bygga världens längsta undervattenstunnel

Bygg/Arkitektur Skanska vinner upphandling i Norge för tunnelbygge värt 5,2 miljarder kronor


Till vänster syns planområdet från öster med byggnad över Götatunneln. Till höger syns en illustration som visar kvarteren i flygvy sett från nordöst.

Tung kvartett får ny förlängning inom centrala jätteutvecklingen

Bygg/Arkitektur Ett större utredningsarbete fortsätter att dra ut på tiden för storsatsningen i centrala Göteborg. Fastighetssverige berättar mer.


Skanska hyr ut i den över 100 meter höga skrapan Sthlm 01.

Molntjänster, last-mile och extensions till Sthlm 01

Uthyrning Det av Skanska utvecklade Sthlm New Creative Business Spaces i Hammarby Sjöstad, fortsätter att attrahera expansiva och kreativa företag. Nu har ytterligare drygt 1 800 kvadratmeter hyrts ut i Sthlm 01.


16 förslag för att korta ledtiderna

Fastighetsbolagens 16 förslag på reformer för att korta ledtiderna

Bygg/Arkitektur Idag lanserar Initiativet Bygg i Tid en reformagenda med 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan.


Skanska bygger bostäder i Esbo, Finland.

Skanska investerar 400 miljoner kronor i finskt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Esbo, Finland. Den totala investeringen uppgår till cirka 400 miljoner kronor. Byggnaden blir 17 våningar och omfattar 133 bostäder.


Helena Knutsson blir ny chefsjurist på Skanska

Helena Knutsson blir ny chefsjurist i Skanska

Karriär Helena Knutsson har utsetts till chefsjurist i Skanska Sverige. Hon tillträder sin tjänst 1 november i år.


Skanska bygger studentbostäder åt  Stockholmshem på Kungsholmen

Skanska bygger hyreshus på Kungsholmen

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av AB Stockholmshem att utföra om- och påbyggnad av ett flerbostadshus samt bygga nya punkthus inom kvarteret Tjället 8 vid Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm. Totalt blir det 152 nya lägenheter för ungdomar och studenter och kontraktet är värt cirka 280 miljoner kronor.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Anders Danielsson: "Skanska har firepower"

Ekonomi/Finansiering Sött och salt i Skanskas delårsrapport menar vd:n Anders Danielsson. Förutsättningarna finns och många projekt kräver bara att de bara trycker på startknappen. Men riskerna gör att de håller handen lite längre ifrån just nu.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanskas nettoresultat högre än väntat

Ekonomi/Finansiering Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var något högre än väntat under tredje kvartalet. Nettoresultatet kom in högre än väntat.


Hästskopalatset ska moderniseras av Skanska

Skanska renoverar kontorshus för 290 miljoner

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Vasakronan AB att bygga om det så kallade Hästskopalatset i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 290 miljoner kronor och arbetena inleds under fjärde kvartalet i år.


Fortifikationsverket förslag på gestaltning av militärhögskolan Karlberg. Var Skanska ska bygga framgår inte av pressmedelandet

Skanska bygger kontor och förråd åt Fortifikationsverket

Bolag Skanska har tecknat avtal med Fortifikationsverket om att bygga kontor, förråd och verkstäder.


Operatör för Hyllie Terrass blir Compass Group.

Skanska tecknar hyreskontrakt med operatör för Hyllie Terrass

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med Compass Group i kontorshuset Hyllie Terrass, Malmö, för ett restaurang- och servicekoncept. Compass Group är en ledande operatör inom matupplevelser och service.


Skanska får uppdrag i USA.

Skanska bygger skola i USA – ordervärdet är 770 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Wake County Public School System om att bygga en ny mellanstadieskola i Fuquay-Varina, North Carolina, USA. Kontraktet är värt cirka 770 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2022.


Skanska ska bygga ett nytt sjukhus i USA.

Skanska bygger sjukvårdsbyggnad i USA för en halv miljard

Bygg/Arkitektur Skanska har skrivit kontrakt med RWJBarnabas Health för att bygga en vårdbyggnad för cancervård i Livingston, New Jersey, USA. Kontraktet är värt USD 58M, cirka 570 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2022.


Skanska bygger kontorshus i Flemingsberg

Skanska bygger nytt kontorshus och innovationslokaler i Flemingsberg

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Fabege om att uppföra ett nytt kontorshus med tillhörande innovationscenter för höghastighetsseparatorer i Flemingsberg. Avtalet är värt cirka 800 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2022.


Skanska får miljarduppdrag i Florida i USA.

Skanska bygger i Florida för en miljard

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Marina Club Apartments LLC om att bygga bostäder och kommersiella lokaler i St. Petersburg, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 111M, cirka 1 miljard kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2022.


Scandic hotell i nya Kiruna

Skanskas hotellbygge i Kiruna hållbarare än förväntat

Energi/miljö Nu är det klart med hållbarhetsklassificeringen av Skanskas hotellbygge i Kiruna. Glädjande nog visar det sig att hotellet är mer hållbart än förväntat och når nivån LEED Gold istället för silver. Anledningarna är huvudsakligen en väldigt god dokumentation samt extra poäng för lokaliseringen.


Skanskas Jenny Bergendorff är tillträdande chef för bostadsutveckling i Stockholm.

Skanska söker fler kreativa samarbeten i bostadsutvecklingen

Karriär Det gäller att fortsätta satsa på bostadsbyggandet. Det berättar den tillträdande chefen för bostadsutveckling på Skanska Stockholm till Fastighetssverige. Kreativa samarbeten inom och utanför koncernen är något Jenny Bergendorff ser fram emot.


Skanska bygger ny högstadieskola i Marks kommun.

Skanska bygger ny högstadieskola i Marks kommun

Bygg/Arkitektur Skanska har skrivit avtal med Marks kommun om att uppföra en ny högstadiebyggnad på Ängskolans tomt i Marks kommun. Avtalet är värt cirka 235 miljoner kronor.


Jenny Bergendorff.

Jenny Bergendorff utsedd till chef för Skanskas bostadsutveckling i Stockholm

Karriär Jenny Bergendorff har utsetts till ny chef för Skanskas bostadsutveckling i Stockholm. Hon arbetar i dag som chefsjurist och är medlem av Skanska Sveriges ledningsteam. Jenny Bergendorff tillträder sin nya roll den 1 oktober i år.


Skanska får miljarduppdrag i USA.

Skanska får miljarduppdrag i USA

Bygg/Arkitektur Skanska tecknar ett tilläggskontrakt för utbyggnaden av flygplatsen i Portland, Oregon, USA för cirka 4,1 miljarder kronor.


Till vänster syns en översikt över hela detaljplanens bebyggelse. Till höger syns höghuset på Fabeges fastighet Tygeln 3.

Stor kontorssatsning mot antagande

Bygg/Arkitektur Skanska och Fabege ska bygga två nya kontorsbyggnader i Solna med över 50 000 kvadratmeter yta.


Christoffer Björn.

Peab rekryterar regionchef till norra Sverige

Karriär Peab rekryterar Christoffer Björn som ny regionchef med ansvar för Peabs projektutveckling i norra Sverige, där bland annat utveckling av bostäder, kontor och samhällsfastigheter ingår. Han kommer att utgå från Luleå.


Skanska skriver miljardavtal för nytt akutsjukhus.

Skanska skriver miljardavtal för nytt akutsjukhus

Bygg/Arkitektur Skanska och Region Kronoberg har skrivit avtal om fas ett i arbetet med Växjös nya akutsjukhus. Fas ett innebär planering och projektering i strategisk samverkan för sjukhusbygget. Avtalet är värt cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2022.


Skanska får ett miljarduppdrag i USA.

Skanska får miljardorder i USA

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett kontrakt med Virginia Port Authority gällande att bygga om Portsmouth Marine Terminal i Portsmouth, Virginia, USA. Kontraktet är värt cirka USD 233M, cirka 2,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2022.


Nya Centralsjukhuset i Karlstad.

White får uppdraget att gestalta Centralsjukhuset i Karlstad

Bygg/Arkitektur White Arkitekter har fått uppdraget att gestalta om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). På uppdrag av Skanska och i samarbete med Region Värmland formger White ett högteknologiskt sjukhus, inklusive landskap, med höga hållbarhetsambitioner för dagens och morgondagens patienter. Projektet är regionens största sjukhusinvestering någonsin.


Kalmar kommun överklagar inte dom om hotell i Ölandshamnen

Bolag Efter en dialog med Skanska har parterna enats om att inte överklaga mark- och miljödomstolens avslag på detaljplanen för ett nytt hotell.


Anders Danielsson.

Ökade intäkter för Skanska

Bolag Skanska ökade sina intäkter med 18 procent under andra kvartalet.


Till vänster syns en översikt över hela detaljplanens bebyggelse. Till höger syns höghuset på Fabeges fastighet Tygeln 3.

Grönt ljus för duons stora kontorssatsning

Bygg/Arkitektur Skanska och Fabege ska bygga två nya kontorsbyggnader i Solna med över 50 000 kvadratmeter yta. Nu har projektet fått ett viktigt besked.


Skisser från planansökan. Skanska har planer på att bygga ännu en kontorsskrapa i Gårda i Göteborg, alldeles i närheten av Citygate som nu håller på att färdigställas och också i nära anslutning till Gårda Vesta.

Här kan Göteborg få en ny kontorsskrapa

Bygg/Arkitektur Fastighetssverige berättar om tungviktarens stora planer – har lämnat in planansökan för att få bygga ännu en central kontorsskrapa.


Plankan.

Skanska tar över omskrivet Stockholmsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska inleder samarbete med Svenska Bostäder om att färdigställa projektet Plankan i Stockholm. Detta efter att Serneke i vintras hävt sitt avtal om utvecklingen av Plankan.


Skanska köper mark för 300 miljoner kronor i Ale kommun för att skapa 600 bostäder.

Skanska köper mark i Ale kommun för cirka 300 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har förvärvat cirka 263 000 kvadratmeter mark i Starrkärrs Torp i Ale kommun för cirka 300 miljoner kronor. Säljare är Björk Invest i Göteborg. Tillträdet sker när detaljplan vinner laga kraft.


Skanska och Areim står bakom projektet som ger ett rejält tillskott av bostäder till Kista.

2 000 nya bostäder till Västerort

Bygg/Arkitektur JV mellan Skanska och Areim bakom omfattande förtätning i Kista. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


Skanska hyr ut del av våning 7 i Citygate.

Skanska hyr ut del av våning 7 i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med rekryteringsföretaget Manpower om cirka 1 300 kvadratmeter kontorsyta. Inflyttning sker i februari 2023.


Skanska bygger nya Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden.

Skanska bygger nya Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Exploateringskontoret vid Stockholm Stad om att bygga en ny kaj i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 610 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det andra kvartalet 2022.


Slussgården köper Snäckan 8 av Skanska.

Skanskas jätteförsäljning till Slussgården i hamn

Transaktioner Skanska säljer kontorshuset Snäckan 8, som kommer att uppföras i centrala Stockholm, för cirka 2,7 miljarder kronor. Köpare är, som tidigare meddelats, Slussgården.


Skanska hyr ut i den över 100 meter höga skrapan Sthlm 01.

Fler hyresgäster mot högre höjder i Sthlm 01

Uthyrning Spelutvecklaren Chief Rebel flyttar in i Skansas 102 meter höga skrapa Sthlm 01 och tar hela våning 27. Där hyr de nästan 1 200 kvadratmeter med panoramautsikt över Stockholm.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska bygger om militär fordonsanläggning för cirka 3,2 miljarder kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Defence Infrastructure Organisation om att bygga om en av den brittiska arméns förråd- och underhållsfaciliteter i västra England, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 259M, cirka 3,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det andra kvartalet 2022.


Skanska och Solhemsgruppen utvecklar ny stadsdel i centrala Västervik.

Skanska och Solhemsgruppen utvecklar ny stadsdel i centrala Västervik

Bygg/Arkitektur Skanska har i partneringsamarbete med Solhemsgruppen skrivit en avsiktsförklaring om att utveckla en ny hållbar stadsdel i Stenhamra, centralt i Västervik. Stadsdelen ska bli en naturlig förlängning av centrum med bostäder, kontor och affärslokaler.


Skanska bygger i USA.

Skanska bygger laboratoriebyggnad för universitet i Virginia

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Virginia Polytechnic Institute and State University om att bygga en laboratoriebyggnad för universitetsstudier i Blacksburg, Virginia, USA. Kontraktet är värt cirka 70 miljoner dollar, cirka 650 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det andra kvartalet 2022.


Eastnine gör sitt första förvärv i Polen och miljardköper ett kontor av Skanska.

Eastnine gör Polen-premiär – miljardköper av Skanska

Transaktioner Eastnine har förvärvat en nybyggd kontorsfastighet i Poznan i Polen för 120,6 miljoner euro, drygt 1,3 miljarder kronor. Säljer gör Skanska och förvärvet innebär för Eastnine att förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan ökar med 45 procent till 16,1 miljoner euro. I och med affären gör Eastnine sin entré som fastighetsägare i Polen.


Skanskas förväntar sig försämrade utsikter framöver.

Minskat resultat för Skanska – men bättre än prognos

Bolag Skanska presenterar minskat resultat för årets första kvartal, jämfört med motsvarande kvartal 2021. Däremot var resultatet bättre än vad de flesta analytiker hade räknat med. Men Skanska ser sämre utsikter framöver.


Skanska köper mark i Washington.

Skanska köper mark i Washington

Transaktioner Skanska har förvärvat cirka 3 000 kvadratmeter mark i Washington DC, USA. Säljare är Brandywine Realty Trust. Markinvesteringen uppgår till USD 30M, cirka 280 miljoner kronor.


Skanska säljer The Loop i Lund för 570 miljoner kronor.

Skanska säljer The Loop i Lund för 570 miljoner kronor

Transaktioner Skanska säljer kontorsprojektet The Loop i Lund för cirka 570 miljoner kronor. Köpare är Vectura. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2022. Tillträde sker i samband med färdigställandet 2024.


Så här ser Backaplan ut i dag.

Skanska bygger bostäder och butiker på Backaplan

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Skandia Fastigheter om att bygga två hus i den pågående stadsutvecklingen av Backaplan, Göteborg. Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2022.


Skanska renoverar akutmottagning på sjukhus i Virginia, USA, för USD 78M, cirka 720 miljoner kronor.

Skanska får USA-uppdrag värt 720 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Bon Secours – St. Francis Medical Center, Inc. om att renovera och bygga ut akutmottagningen på ett sjukhus i Midlothian, Virginia, USA. Kontraktet är värt USD 78M, cirka 720 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA i det första kvartalet 2022.


Jan Odelstam, vd för Skanska Kommersiell Utveckling Norden, om den senaste interna försäljningen.

Efter Skanskas premiärförsäljning: "Vi har mer i pipeline"

Bolag Skanska har sålt sitt första projekt med Skanska Förvaltningsfastigheter som motpart, en affär på 750 miljoner kronor som innefattar kontorsfastigheten Epic i Malmö. För Fastighetssverige berättar Jan Odelstam, vd för Skanska Kommersiell Utveckling Norden, mer om framtiden för det nya förvaltningsbenet som Skanska startade i slutet på förra året och hur pipen ser ut för fler framtida förvärv.


Skanska hyr ut cirka 6 700 kvadratmeter till Evolve i kontorshuset Parallell i Oslo.

Skanska hyr ut cirka 6 700 kvadratmeter i Oslo

Uthyrning Skanska har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med Evolve, som tillhandahåller flexibla kontorslösningar, om cirka 6 700 kvadratmeter i Parallell i Løren, Oslo, Norge. Med det aktuella kontraktet är kontorshuset 66 procent uthyrt.


Epic.

Skanska gör intern transaktion för 750 miljoner

Transaktioner Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling har sålt kontorsfastigheten Epic i Malmö till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 750 miljoner kronor. Den interna transaktionen har ingen kassaflödespåverkande effekt och kommer att bokföras i det första kvartalet 2022. Tillträdet sker omgående.


Therese Tegner.

Therese Tegner ny Executive Vice President Human Resources på Skanska

Karriär Therese Tegner har utsetts till Executive Vice President Human Resources på Skanska. Hon tillträder sin nya roll den 1 april och blir samtidigt medlem av Skanskas koncernledning. Therese Tegner kommer närmast från positionen som Senior Vice President Skanska Financial Services på Skanska.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska ska förvärva egna aktier av serie B i Skanska

Bolag Styrelsen har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndiganden att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram Seop 5 och Seop 6.


Skanska investerar 320 miljoner kronor i bostadsprojektet i Umeå.

Skanska investerar 320 miljoner kronor i bostadsprojektet i Umeå

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 320 miljoner kronor i bostadsprojektet Verkstan i Umeå. Detta avser den andra etappen och omfattar 99 Svanenmärkta lägenheter, av totalt 160 i det färdigställda kvarteret.


Easy Depot ska erbjuda smarta lagringslösningar kombinerat med kontor i olika storlekar och med flexibla kontraktstider.

Offensiva planen för Klarabo-grundarnas nya fastighetsbolag – jobbar på nyemission

Bolag Smarta lagringslösningar med kontor och utan långa kontraktstider – det är idén när en trio av KlaraBo-grundare startar det nya hyresfastighetsbolaget Easy Depot. Med sig som vd och medgrundare har man Sofia Wäborg som närmast kommer från Skanska. För Fastighetssverige berättar hon om bolagets koncept, den offensiva planen framåt och hur man ska kapitalisera bolaget i inledningen.


NREP köper i Bromstensstaden.

NREP köper för 575 miljoner av Skanska

Transaktioner NREP köper 145 bostäder i stadsutvecklingsområdet Bromstensstaden i Stockholm av Skanska för 575 miljoner.


Skanska har köpt mark inom utvecklingsprojektet Stockholm New i Hammarby Sjöstad och ska där uppföra ytterligare två kontorsbyggnader.

Skanska köper mark i Hammarby Sjöstad

Bygg/Arkitektur Skanska har förvärvat cirka 6 600 kvadratmeter mark i Hammarby Sjöstad, Stockholm, av Stockholms Stad. Den totala investeringen uppgår till cirka 340 miljoner kronor.


Anders Erlandsson och Lars Jonson.

Ledningsrockad inom Skanska

Karriär Anders Erlandsson tillträder rollen som vice vd för projektutveckling i Skanska Sverige och Lars Jonson tar över Erlandssons roll som som operativ chef i Skanska Sverige.


Skanska får ett kontrakt värt nästan tre miljarder kronor kronor i London.

Skanska får London-kontrakt värt 2,9 miljarder kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Welput, en specialistfond med fokus på kontor i centrala London som förvaltas av BentallGreenOak (BGO), om att bygga en kommersiell fastighet i Victoria, London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 235M, cirka 2,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2022.


Skanska får ett kontrakt värt 600 miljoner kronor för ett datacenter i USA.

Skanska tecknar USA-kontrakt värt 600 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska tecknar ett tilläggskontrakt för ett datacenter i västra USA värt cirka 600 miljoner kronor.


Skanska investerar i Solna.

Skanska investerar 470 miljoner i Solna-projekt

Bolag Skanska investerar cirka 470 miljoner kronor i det hållbara bostadsprojektet Kaprifolen med 127 Svanenmärkta lägenheter i Järvastaden, Solna. Byggkontraktet är värt cirka 300 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det första kvartalet 2022.


Citygate.

Skanska fortsätter hyra ut i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat ett hyresavtal med juristbyrån Verahill Familjejuridik om halva kontorsvåningen 23 och cirka 400 kvadratmeter kontorsyta i Citygate. Inflyttning sker i november 2022.


Skanska hyr ut till Nordea i Stella i Sundsvall.

Skanska hyr ut till Nordea i Sundsvall

Uthyrning Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Nordea för ett kontor på cirka 1 900 kvadratmeter på ett av de åtta våningsplanen i Stella, som är Sundsvalls första klimatneutrala hotell- och kontorsbyggnad. Det blir en av de första hotell- och kontorsbyggnaderna i världen att certifieras enligt NollCo2.


Skanska hyr ut ytterligare 800 kvadratmeter i Citygate.

Skanska tecknar ännu ett avtal i Citygate

Uthyrning Skanska har tecknat hyresavtal med Compass Group om att driva och utveckla konferenskonceptet på första våningen i kontorshuset Citygate i Göteborg. Totalt omfattar det cirka 1 280 kvadratmeter.


Skanska hyr ut ytterligare 6 000 kvadratmeter i Citygate.

Skanska hyr ut mer i Citygate – 6 000 kvadratmeter till WSP

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med WSP om cirka 6 000 kvadratmeter i kontorshuset Citygate i Gårda, Göteborg. Kontorshuset är därmed till drygt 50 procent uthyrt.


Anders Danielsson.

Skanska: Högre resultat än väntat

Bolag Skanskas Q4 kom in rejält högre än analytikernas förväntningar. Utdelningen höjs trots lägre resultat än förra året.


Hyllie terrass.

Skanska flyttar in i egna kontorsprojektet Hyllie Terrass

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal för det egna regionkontoret om att flytta in på drygt 4 300 kvadratmeter i kontorsprojektet Hyllie Terrass, Malmö. Hyresavtalet är på tio år och inflyttning kommer att ske under sommaren 2023.


Skanska hyr ut ytterligare 800 kvadratmeter i Citygate, den här gången till Bosch.

Skanska hyr ut till Bosch i Citygate

Uthyrning Robert Bosch ABs försäljningskontor i Göteborg flyttar in i Citygate där Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat ett hyresavtal om cirka 800 kvadratmeter.


Skanska säljer i Houston.

Skanska miljardsäljer i USA

Transaktioner Skanska säljer kontorsfastigheterna West Memorial I och II i Houston, USA för 147 miljoner dollar, cirka 1,3 miljarder kronor, till ett joint venture som leds av Fuller Realty Interests, LLC. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska USA Commercial Development i det första kvartalet 2022.


Aqua.

Skanska tecknar nytt avtal i Aqua

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal om cirka 243 kvadratmeter, högst upp i Aquas östra husdel, med bemannings- och rekryteringsföretaget Agito. Agito kommer hösten 2022 att flytta in i en lokal på plan 7 med egen takterrass för bland annat utomhusarbete.


Fabege köper av Skanska igen i Flemingsberg.

Fabege köper av Skanska igen i Flemingsberg

Transaktioner Fabege förvärvar ytterligare en utvecklingsfastighet centralt i Flemingsberg från Skanska. Generatorn 10 ligger mitt i det framtida Stockholm South Business District i direkt anslutning till kommande resecentrum norr om Regulatorbron. Förvärvet innebär en byggrätt om cirka 35 000 kvadratmeter kommersiella ytor.


Skanska köper på centrala Hisingen.

Skanska köper utvecklingsfastighet i Göteborg

Transaktioner Skanska Sverige AB förvärvar genom bolagsförvärv fastigheten Göteborg Tuve 115:1 belägen vid rondellen Tuvevägen och Wieselgrensgatan i utkanten av Backaplan och Kvillebäcken på centrala Hisingen.


Skanska hyr ut ytterligare 800 kvadratmeter i Citygate.

Skanska hyr ut ytterligare 800 kvadratmeter i Citygate

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med redovisningsbyrån Aspia som flyttar in på våning 16 i Citygate. Aspia hyr 800 kvadratmeter kontorsyta och flyttar in i oktober i år.


Mats Dynevik, marknadschef på Skanska i Göteborg, om framstegen med Citygate och den ökade aktiviteten på kontorsmarknaden.

"Det finns ett starkt intresse på kontorsmarknaden"

Bygg/Arkitektur Sveriges högsta kontorshus Citygate i Göteborg har nått sina 144 meter på höjden och nu är det insidan som ska färdigställas det närmaste året. Hittills har Skanska hyrt ut drygt 30 procent av den väldiga skrapan men den siffran kommer snabbt att stiga, det berättar Skanskas marknadschef Mats Dynevik för Fastighetssverige. Här berättar han mer om den höga efterfrågan på nyproducerade kontor och hur uthyrningsmarknaden snabbt blivit bättre efter sommaren 2021.


Skanska bygger ny psykiatrimottagning vid Västerviks sjukhus

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Region Kalmar län om att bygga ett nytt hus för specialistpsykiatri i anslutning till Västerviks sjukhus. Avtalet är värt cirka 915 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i första kvartalet 2022.


Skanska hyr ut 34:e våningen i Citygate i Gårda, Göteborg.

Skanska hyr ut i Citygate

Uthyrning Skanska har slutit avtal om uthyrning av ett våningsplan i kontorsprojektet Citygate i Gårda. Hyresgästen är konsultbolaget Knightec.


Nya hyresgäster tar plats i Skanskas område Sthlm New.

Sex nya hyresgäster till Sthlm New

Uthyrning Sex nya bolag flyttar in i Skanskas Sthlm New vid Globenområdet i Stockholm.


Skanska förstärker uthyrningsorganisationen med Caroline Andersson.

Skanska förstärker uthyrningsorganisationen

Karriär Skanska Fastigheter Stockholm har rekryterat Caroline Andersson som uthyrnings- och marknadsansvarig till Skanska Fastigheter Stockholm från och med den 10 januari 2022.


Boverket flyttar in i nya lokaler 2025.

Boverket flyttar in i nya lokaler 2025

Uthyrning Boverket har tecknat hyresavtal med Skanska för nya lokaler i Karlskrona och planerar nu för den framtida arbetsplatsen med inflyttning i maj 2025.


Lervikskvarteret I Stavanger.

Skanska bygger ny stadskärna i Stavanger

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Stavanger kommun om att bygga en ny stadskärna i stadsdelen Storhaug i Stavanger, Norge. Kontraktet är värt NOK 750M, cirka 775 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2022.


Scandic Sundsvall Central förväntas öppna under 2024.

Scandic öppnar klimatneutralt hotell i Sundsvall

Uthyrning Scandic Hotels har tecknat ett långt hyresavtal med Skanska om ett nytt hotell med 210 rum i centrala Sundsvall. Det nya hotellet kommer att konstrueras i trä och således ha en mycket hög miljöstandard. Hotellet förväntas öppna under 2024 och kommer att heta Scandic Sundsvall Central.


Nowy Rynek i polska Poznan.

Skanska tecknar stort hyreavtal för polskt kontorskomplex

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med ett multinationellt bolag för cirka en tredjedel av Nowy Rynek E – det fjärde kontorshuset i ett kommersiellt projekt i Poznan, Polen. Med detta hyresavtal är byggnaden nu uthyrd till 33 procent. Kontorshuset beräknas vara färdigställt under det andra kvartalet 2023.


Nya akutsjukhuset i Växjö.

Så blir Växjös nya akutsjukhus

Bygg/Arkitektur Arkitektteamet Arkitema och LINK Arkitektur, i samarbete med Arkitektbolaget, har valts ut för gestaltningen av Växjös nya akutsjukhus. I stor konkurrens i ett parallellt uppdrag tilldelades teamet det fortsatta uppdraget tillsammans med Skanska.


Skanska förberedde sig för dåligt inför orkanen Sally menar en amerikansk domstol.

Skanska: Hundratals stämningsansökningar i USA

Bolag En federal domstol i USA menar att Skanska agerat vårdslöst inför orkanen Sally år 2020.


Skanska säljer till Stena i Polen.

Skanska miljardsäljer kontorsportfölj till Stena i Polen

Transaktioner Skanska har sålt en portfölj med två kontorsprojekt i Wroclaw och Krakow, Polen, för 128 miljoner euro, cirka 1,3 miljarder kronor till Stena Real Estate BV.


Generation Park i Warszawa.

Skanska säljer för 2,9 miljarder i Warszawa

Transaktioner Skanska har sålt det tredje kontorshuset i kontorskomplexet Generation Park i Polens huvudstad Warszawa för 285 miljoner euro, cirka 2,9 miljarder kronor. Köpare är Hansainvest Real Assets. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe i det fjärde kvartalet 2021. Tillträdet till fastigheten är planerat till det tredje kvartalet 2022.


Skanska bygger ut Elektrolux huvudkontor i Stockholm.

Skanska bygger ut Electrolux huvudkontor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Fastighetsaktiebolaget Gångaren 13, ett helägt bolag i Electroluxkoncernen, om att bygga ut företagets huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Avtalet är värt cirka 500 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2021.


Skanska säljer Two Drydock i Boston.

Skanska säljer kontorshus i USA för två miljarder

Transaktioner Skanska har sålt kontorshuset Two Drydock i Boston, USA, för USD 234,5M, cirka 2,0 miljarder kronor, till ett globalt investmentbolag.


Lokalmarknadsdagen
Lennart Weiss, Miia Vuolama, Michael Berglin, Anders Erlandsson och Markus Brink diskuterar byggfusket på Lokalmarknadsdagen den 20 januari. Säkra din plats i dag!

Lokalmarknadsdagen: Fokus på det utbredda byggfusket

Lokalmarknadsdagen Den 20 januari startar fastighetsåret 2022 med Branschens mötesplats i Göteborgsregionen – Lokalmarknadsdagen. Under dagen kommer den viktiga frågan om det utbredda byggfusket att få en ordentlig genomlysning.


Sthlm 01 och Claes Larsson.

Allt om Skanskas jättesatsning på förvaltningsfastigheter

Bolag Skanska breddar verksamheten och adderar ett förvaltningsben som ska nå upp i 12–18 miljarder kronor. Claes Larsson, Executive Vice President och ansvarig för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling, berättar för Fastighetssverige om satsningen, målsättningen, vilken typ av fastigheter som kommer hamna i det nya bolaget, synergieffekterna och hur det kommer utveckla Skanska som bolag.


Skanskas kontorshus Oas.

Skanska investerar 350 miljoner i Malmökontor

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 350 miljoner kronor i ett hållbart kontorsprojekt på Universitetsholmen i centrala Malmö. Kontorshuset Oas omfattar sju våningsplan och kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 7 500 kvadratmeter.


AMF Fastigheter har utsett Johan Lindskog till ny projektutvecklingschef.

AMF Fastigheter tillsätter ny tjänst – värvar från Skanska

Karriär AMF Fastigheter har utsett Johan Lindskog till ny projektutvecklingschef. Tjänsten är nyinrättad och innebär att bolaget på ett bättre sätt kan ta ett helhetsgrepp om byggprojekt då tjänsten har ett samlat ansvar för projekt, hållbarhet och inköp. Johan Lindskog kommer att ingå i bolagsledningen och tillträder sin tjänst idag.


Anders Danielsson.

Skanska lanserar ny verksamhetsgren

Bolag Skanska har slutfört en genomgripande strategisk process och introducerar en ny verksamhetsgren, Förvaltningsfastigheter, och uppdaterade finansiella mål. Uppdateringarna består av ett mål för den nya verksamhetsgrenen och en utökad limit för koncernens justerade nettoskuld.


Port 7 i Prag.

Skanska investerar i Prag

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 20 miljoner euro, cirka 200 miljoner kronor, i den andra fasen av det kommersiella fastighetskomplexet Port 7 i Prag, Tjeckien. Fas två består av två kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta om cirka 7 900 kvadratmeter.


Skanska köper utvecklingsfastighet i Finland

Transaktioner Skanska har köpt en utvecklingsfastighet i finländska Esbo. Säljare är MSD Finland och investeringen uppgår till 23 miljoner euro, motsvarande cirka 230 miljoner kronor.


Skanska tecknar hyresavtal med Telia för deras danska huvudkontor i kontorshuset Nest45 i Köpenhamn.

Skanska tecknar hyresavtal med Telia i Köpenhamn

Uthyrning Skanska har tecknat ett åttaårigt hyresavtal med Telia om totalt cirka 6 000 kvadratmeter i kontorshuset Nest45 i Ørestad City, Köpenhamn, Danmark. I och med denna uthyrning är byggnaden till cirka 90 procent uthyrd.


Skanska investerar cirka 340 miljoner kronor i ett bostadskvarter i Nya Hovås.

Skanska investerar 340 miljoner i Nya Hovås

Transaktioner Skanska investerar cirka 340 miljoner kronor i bostadskvarteret Galleriet i Nya Hovås utanför Göteborg. Totalt kommer 116 Svanenmärkta bostäder att uppföras, både bostadsrätter och ägarlägenheter.


Aqua.

E-handelsbolag flyttar in i Skanskas Aqua

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal om cirka 580 kvadratmeter med e-handelsföretaget Coolstuff i det nya kontorshuset Aqua. Coolstuff kommer hösten 2022 att flytta in i en lokal på plan 2 med egna terrasser för utomhusarbete.


Skanska investerar cirka 460 miljoner i nytt Bromsten-kvarter.

Skanska investerar cirka 460 miljoner i nytt Bromsten-kvarter

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 460 miljoner kronor i kvarteret Tora, ett hyresbostadsprojekt i Stockholm, Sverige. Byggkontraktet är värt cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det fjärde kvartalet 2021.


Anders Danielsson.

Skanskas klimatmål godkänt av Science Based Targets Initiative

Bolag Skanskas klimatmål har blivit vetenskapligt validerat av Science Based Targets Initiative (SBTi) och bedöms vara i linje med Parisavtalets mål om att minska koldioxidutsläpp och begränsa den globala uppvärmningen.


Lena Hök.

Skanska utser nya chefer

Bolag Lena Hök har utsetts till Executive Vice President Sustainability & Innovation och Antonia Junelind har utsetts till Senior Vice President Investor Relations på Skanska.


Anders Danielsson.

Ökat rörelseresultat för Skanska

Bolag Skanska redovisar ökat rörelseresultat i Q3-rapporten och resultatet per aktie uppgår till 12,35 kronor.


Skanska investerar i Bromma.

Skanska investerar i nytt bostadskvarter i Bromma

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 450 miljoner kronor i nytt bostadskvarter med totalt 107 Svanenmärkta lägenheter i Bromma.


Skanska ska utveckla och bygga OZMA, ett 13 våningar högt hus med 275 lyxiga hyresbostäder i Washington DC.

Skanska investerar en miljard i Washington DC

Bostäder Skanska investerar 1,1 miljarder kronor i flerfamiljsprojektet OZMA i Washington och bygger 275 hyresbostäder.


Skanska säljer till Barings.

Barings miljardköper logistik av Skanska

Transaktioner Skanska säljer en svensk logistikportfölj med totalt sex projekt till Barings. I ett första skede kommer försäljningen av två av projekten, för totalt cirka 1,1 miljarder kronor, att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i det fjärde kvartalet 2021. Tillträdet till fastigheterna sker vid färdigställandet 2022 och 2023.


Dina Oetterli, Per Svensson, Lovisa Löwenborg, Petter Bengtsson och Ina Djurestål.

"Tack boomers för en bra grund – utvecklingen tar vi hand om"

Sverige I dag fortsätter vi på gårdagens tema: Är fastighetsbranschen för konservativ och trögrörlig för sitt eget bästa? Ser de äldre inte samma saker som de yngre?
Behöver branschen vakna upp till en ny verklighet?
Under två dagar serveras fem budskap till "boomer-generationen", signerade fem yngre branschprofiler; Petter Bengtsson, Dina Oetterli, Per Svensson, Ina Djurestål och Lovisa Löwenborg.


Skanska har fått i uppdrag att bygga fem säkerhetsbyggnader i Sverige.

Skanska bygger säkerhetsbyggnader för 395 miljoner

Bolag Skanska Sverige har tilldelats fem kontrakt gällande tillfälliga säkerhetsbyggnader på olika platser i landet. Byggprojekten är ett resultat av ett ramavtal med Specialfastigheter och uppdragen har erhållits genom förnyad konkurrensutsättning enligt LUFS.


Skanskas projekt Fastighetsboken i Lund.

Skanska bygger 350 hyresrätter i Lund

Bostäder Skanska Hyresbostäder utvecklar och bygger 358 hyresrätter i Lund i ett kvarter som ska ge mervärden till universitetsstaden i form av ett akademiskt samarbete som löper under hela projekttiden.


Skanska ska fylla på med ytterligare kontor i samma kvarter där man tidigare uppfört skarapan Sthlm 01 och två andra lägre kontorsbyggnader.

Skanska fyller på med mer kontor vid Sthlm 01

Bygg/Arkitektur Investerar över 300 miljoner kronor för att komplettera storsatsningen i Hammarby sjöstad.


Skanska investerar i Helsingforsprojekt.

Skanska investerar i bostadsprojekt i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 26 miljoner euro, cirka 260 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Helsingfors. Byggnaden kommer att bestå av 74 lägenheter.


Skanska bygger åt Union Investment.

Skanska bygger hyresbostäder i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Union Investment om att bygga hyresrätter i Helsingfors. Kontraktet är värt 68 miljoner euro, cirka 690 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.


Skanska förbereder och underhåller projektplatsen för det nya
regeringskvarteret i Oslo, Norge, för cirka 560 miljoner kronor.

Nytt avtal för Skanska i Norge värt 560 miljoner kronor

Bolag Skanska har tecknat avtal med Statsbygg, den norska statens institution med ansvar för offentligt byggande och fastighetsförvaltning, avseende förberedande arbeten samt drift och underhåll av projektplatsen för det nya regeringskvarteret i Oslo, Norge. Kontraktet är värt cirka 560 miljoner svenska kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.


Skanska köper i norska Bärum ...

Transaktioner Skanska har köpt en utvecklingsfastighet i Bärum i Norge. Investeringen som är avsedd för bostadsändamål uppgår netto till cirka 210 miljoner kronor. Säljare är Profier.


Skanska bygger skola åt Stadsfastigheter.

... och bygger skola i Malmö

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Stadsfastigheter i Malmö om att bygga en ny gymnasieskola i Malmö. Uppdraget är värt cirka 400 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2021.


Skanska investerar 1,8 miljarder kronor i USA-kontor.

Skanska investerar 1,8 miljarder kronor i USA-kontor

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka USD 216M, cirka 1,8 miljarder kronor, i kontorsprojektet 17xM i Washington, DC, USA. Byggkontraktet är värt USD 105M, cirka 890 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det tredje kvartalet 2021. Kontorsytorna i byggnaden är till mer än 50 procent uthyrda.


Börsen H1.

Skanska säljer kontorsfastighet i Kiruna för cirka 260 miljoner

Transaktioner Skanska säljer en kontorsfastighet i Kiruna till Luleälven Fastigheter AB för cirka 260 miljoner kronor. Det sex våningar höga huset byggstartas under 2021 och tillträdet sker i samband med färdigställande 2023. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det tredje kvartalet 2021.


Skanska bygger nytt hotell i Finland.

Skanska bygger nytt hotell vid Helsingfors flygplats

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med KOy Apron om att bygga ett hotell utvecklat av LAK Real Estate Oy vid Helsingfors flygplats. Kontraktet är värt E86 miljoner euro, cirka 870 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2021.


Skanska vill bygga en logistikpark på Hisingen med initialt 25 000 kvadratmeter yta BTA. Snart kan detaljplanearbetet komma att inledas men det finns också många hinder på vägen som skulle kunna stoppa satsningen helt och hållet.

Vill gå vidare med Skanskas logistikplaner – men flera hinder kan stjälpa

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadskontoret i Göteborg vill inleda detaljplaneläggning för Skanskas omfattande logistikpark på Hisingen, något som byggnadsnämnden ska ta ställning till på fredag. Även om förslaget godkänns finns det många hinder på vägen för byggjättens planer – bland annat bedöms detaljplanen vara så komplex och innehålla så stora osäkerheter att det finns stor risk att den kommer att avbrytas.


Förslaget ”Hybrid”, sett i flygvy från väster. Till vänster i bild syns den hotellvolym som föreslås ligga till grund för fortsatt bearbetning av förslaget. Till vänster i bilden syns den kontorsdel som föreslås omarbetas för att bättre anpassas till omgivningen och bebyggelsen längs Trollebergsvägen än förslaget på bilden.

De vinner prestigeuppdrag när börsjätten bygger höghus

Bygg/Arkitektur Skanska siktar på 30 000 kvadratmeter förtätning med kongresscenter och hotell i centrala Lund. Läs om vilket kontor som står bakom det vinnande arkitektförslaget och se bilder på det ambitiösa projektet i direkt anslutning till Lund C.


Flygvy över projektet i Skarpnäck där det ska byggas närmare 500 bostäder.

Skanska köper mark i Stockholm för 167 miljoner

Bygg/Arkitektur Byggjätten en av totalt sex byggherrar som ska tillföra nästan 500 nya lägenheter i Skarpnäck. Fastighetssverige berättar mer.


Skanska och Obos bygger lägenheter i Norge.

Skanska och Obos bygger lägenheter i Norge

Bostäder Skanska har tecknat avtal med Obos om att bygga 121 lägenheter i Bärum, Norge. Kontraktet är värt cirka 475 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2021.


Skanskas storinvesterar i nytt kontorsprojekt i USA.

Skanska satsar över en miljard i Washington DC

Bolag Skanska investerar cirka 1,1 miljarder kronor i ett kontorsprojektet i Arlington, strax utanför Washington DC. Byggkontraktet är värt cirka 540 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det tredje kvartalet 2021.


Skanska.

Skanska bygger för 845 miljoner i USA

Bolag Skanska har tecknat avtal med San Gabriel Valley Council of Governments om att bygga en större trafikövergångslösning samt viadukt i City of Industry, USA. Det totala kontraktsvärdet är USD 96M, cirka 845 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2021.


NCC är en av de största skolbyggarna i Sverige. Arkivbild från ett tidigare projekt med SKR.

Stor lista: De är branschens största skolbyggare

Bygg/Arkitektur Med byggstarter på drygt 23 miljarder kronor de senast tolv månaderna står skol- och förskoleprojekt för mer än åtta procent av det totala byggandet. Med hjälp av färsk statistik från Byggfakta presenterar Fastighetssverige en lista över de branschbolag som är störst på byggandet av skolor och förskolor i Sverige. Se vilken tungviktare som är i topp.


Skanska investerar i Warszawa.

Skanska investerar 700 miljoner i polskt kontorsprojekt

Bolag Skanska investerar 69 miljoner euro, cirka 700 miljoner kronor i första fasen av kontorsprojektet Studio i Warszawa, Polen. Den första byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på 17 600 kvadratmeter och vara 14 meter hög.


Skanska investerar cirka 480 miljoner kronor polskt kontorsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 480 miljoner kronor, i en ny byggnad tillhörande kontorsprojektet Centrum Poludnie i Wroclaw, Polen. Den 13 våningar höga byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på 21 500 kvadratmeter samt ett garage med 200 platser.


Anders Danielsson.

Efter utmaningar under pandemin: Skanska börjar se ljuset i tunneln

Bolag Skanskas vd Anders Danielsson om prestationen under årets andra kvartal, stundande utmaningar, och det stora intresset från investerarmarknaden.


Skanska: Ökad orderingång i Q2

Bolag Byggjätten presenterade sin halvårsrapport under fredagen.


Bank of America Tower i Houston, Texas, USA.

Skanska säljer i Houston

Transaktioner Skanska har sålt sin kvarvarande ägarandel om tio procent av Bank of America Tower i Houston, USA, för cirka 200 miljoner kronor, till BCal Houston REIT L.P.


Skanska hyr ut 1 100 kvadratmeter till i skrapan Sthlm 01.

Skanska hyr ut mer i Sthlm 01

Uthyrning Skanskas utvecklingsområde Sthlm New i Hammarby Sjöstad fortsätter locka nya hyresgäster. Nu tar också Råd & Rön och Nemely plats och en befintlig hyresgäst utökar i skrapan Sthlm 01.


Skanska fälldes av Södertörns tingsrätt efter att en underleverantör hade använt illegal arbetskraft.

Skanska om den unika domen: "Går inte att försvara"

Juridik Skanska kommenterar här den unika domen där bolaget har varit huvudentreprenör och fällts efter att en underentreprenör använt illegal arbetskraft.


Skanska bygger kontorshus i Stavanger, Norge, för NOK 480M, cirka 480 miljoner kronor.

Skanska bygger kontorshus i Stavanger

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Base Property om att bygga ett kontorshus i Stavanger, Norge. Kontraktet är värt NOK 480M, cirka 480 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2021.


Skanska investerar cirka 540 miljoner kronor i ett logistikprojekt i Helsingborg.

Skanska investerar över halv miljard i logistikprojekt

Transaktioner Skanska investerar cirka 540 miljoner kronor i ett logistikprojekt i Helsingborg som är fullt uthyrt till Greenfood. Byggkontraktet är värt cirka 400 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det andra kvartalet 2021.


Skanska investerar 1,9 miljarder kronor i ett kontorsprojekt i Houston.

Skanska investerar 1,9 miljarder kronor i Texas-kontor

Bygg/Arkitektur Skanska investerar USD 225M, cirka 1,9 miljarder kronor, i kontorsprojektet 1550 on the Green i Houston, Texas, USA. Byggkontraktet är värt USD 125M, cirka 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021. Den internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för cirka 30 procent av byggnaden.


Skanska säljer en logistikanläggning i Jordbro, Haninge.

Skanska säljer logistik till Turbinen

Transaktioner Skanska har tecknat avtal om försäljning av logistikanläggning på 8 000 kvadratmeter i Jordbro, Haninge, för 116 miljoner kronor. Köpare är Turbinen Fastigheter AB.


Gullhaug Torg 2A.

Skanska bygger kombinerat kontors- och bostadshus i Oslo cirka 410 miljoner kronor

Bolag Skanska har tecknat avtal med Avantor om att bygga Gullhaug Torg 2A, ett kombinerat kontors- och bostadshus, i Oslo, Norge. Kontraktet är värt cirka 410 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.


Skanska säljer ett vårdboende i Skurup till Northern Horizon.

Skanska säljer vårdboende i Skurup till Northern Horizon

Transaktioner Skanska säljer ett egenutvecklat vårdboende i Skurup till Northern Horizon/Nordiska Vårdhem. Vårdboendet Västeräng, som är under uppförande, kommer att drivas av Förenade Care. Skanska är kvar som fastighetsägare under hela produktionen och även när hyresgästen startar upp sin verksamhet vartefter Northern Horizon tillträder preliminärt under juli 2023.


Skanska säljer till Altura för cirka 280 miljoner kronor

Transaktioner Skanska har sålt ett vårdboende i Sollentuna för cirka 280 miljoner kronor. Köpare är Altura och sedan tidigare är hyresavtal tecknade för driften av boendet med Nytida och Vardaga. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2021. Tillträdet sker i samband med färdigställande under det tredje kvartalet 2022.


Region Stockholms fullmäktige har nu klubbat försäljningen av kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus till Skanska.

Region Stockholm säljer fastigheter för miljarder

Transaktioner Under tisdagens möte beslutade Region Stockholms fullmäktige att sälja Berga Naturbruksgymnasium och S:t Eriks sjukhusområde. Regionfullmäktige beslutade även att initiera försäljning av fastigheten Medicinaren 19 vid Karolinska Huddinge och norra delen av fastigheten Sabbatsberg 16 vid Sabbatsbergs sjukhus.


Visionsbild från öster över torget med omgärdande bebyggelse i två till fyra våningar.

Här görs plats för 550 nya bostäder

Bygg/Arkitektur Skanska är byggherre när östra delen av Bunkeflostrand ska få ett tillskott på över 500 bostäder. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


Solkvarteret.

Skanska säljer bostadskvarter i Malmö för cirka 300 miljoner kronor

Bostäder Skanska har sålt ett bostadskvarter med hyreslägenheter, trygghetsbostäder och LSS-boende i Hyllie, Malmö. Köpare är Bantorget Hyresbostäder AB. Försäljningspriset uppgår till cirka 300 miljoner kronor, vilket kommer att bokföras av Skanska Sverige i verksamhetsgrenen Bostadsutveckling i det andra kvartalet 2021. Tillträdet sker i samband med färdigställande i augusti 2023.


Lars Jonson.

Lars Jonson får ny ledningsroll på Skanska Sverige

Karriär Lars Jonson har utsetts till affärsutvecklingsdirektör för Skanska Sverige. Rollen är nyinrättad i Skanska Sveriges ledningsgrupp med syfte att ytterligare öka kundfokus och skapa innovativa erbjudanden i pågående klimatomställning.


Planförslaget över Skanskas planerade bebyggelse i kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus.

Skanskas köp av prestigekvarter snart i hamn

Bolag Prislappen är på nästan 1,5 miljard kronor och står inför godkännande i regionfullmäktige.


Kontorshuset Aqua i Malmö.

Skanska hyr ut 900 kvadratmeter i Aqua

Uthyrning Skanska hyr ut 900 kvadratmeter i kontorshuset Aqua i Malmö.


Skanska utför kvarstående och tillkommande arbeten vid Slussen till ett tillkommande värde om cirka 1,5 miljarder kronor.

Skanska utför mer arbeten vid Slussen värt cirka 1,5 miljarder kronor

Bygg/Arkitektur Skanska och Exploateringskontoret, Stockholms stad, har kommit överens om ny riktkostnad för kvarstående och tillkommande arbeten vid ombyggnaden av Slussen. Den nya riktkostnaden genererar en orderingång på cirka 1,5 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 2021.


Skanska expanderar i Polen – bygger om produktionsanläggning i Poznan

Bolag Skanska expanderar och bygger om produktionsanläggning i Poznan, Polen, för PLN 141M, cirka 310 miljoner kronor.


Skanska investerar i USA.

Skanska investerar fyra miljarder i amerikanskt projekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 476 miljoner dollar, cirka fyra miljarder kronor, i The Eight, ett nytt kontorsutvecklingsprojekt i Bellevue, Washington, USA. Byggkontraktet är värt cirka 270 miljoner dollar, cirka 2,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.


Skanska ska renovera och bygga nytt åt Örebrobostäder i kvarteret Hållstugan.

Skanska renoverar och bygger nytt åt Örebrobostäder

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Örebrobostäder att bygga ut kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Uppdraget innebär rivning av butikslokaler och garage samt renovering av två befintliga hus. Därtill ska fyra nya hyreshus och ett nytt underliggande garage byggas.


Henrik Forsberg, Novi, Per Boström, Skanska och Sören Sandell, Vasakronan pratade om digitaliseringen i branschen utifrån fastighetsaktörernas perspektiv under eventet Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning.

"Känns som vi accelererar snabbare än många andra branscher"

Bolag Hos de allra flesta bolagen i fastighetsbranschen finns digitalisering och effektiv fastighetsförvaltning med som en prioriterad fråga högt uppe på agendan. Här berättar representanter för Vasakronan, Novi Real Estate och Skanska om vilka trender de tror kommer dominera framöver och hur bolagens prioriteringar ser ut.


Epic i Malmö.

Skanskas Epic fullt uthyrt

Uthyrning Skanska har tecknat hyresavtal för den sista lediga lokalen i Epic. Ny hyresgäst är det växtbaserade livsstilsvarumärket Sproud.


Sthlm 01.

Skanska hyr ut ytterligare 1 000 kvadratmeter i Sthlm New

Uthyrning Skanska hyr ut cirka 1 000 kvadratmeter i Sthlm New i Hammarby sjöstad till företagen Subset och Perform IQ.


Skanska bygger nytt och hyr ut i Helsingborg.

Skanska bygger och hyr ut 44 000 kvadratmeter i Helsingborg

Uthyrning Skanska har tecknat hyresavtal med Greenfood om ett 44 000 kvadratmeter nytt livsmedels- och logistikcenter i Långeberga, östra Helsingborg. Greenfood är en av norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat. Hyresavtalet löper på 20 år.


Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Specialfastigheter köper för 300 miljoner av Skanska

Transaktioner Skanska har sålt en fastighet i Solna för cirka 300 miljoner kronor till Specialfastigheter.


Sthlm 02.

Skanska investerar cirka 390 miljoner kronor i kontorsbyggnaden Sthlm 02

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 390 miljoner kronor i första etappen av kontorsfastigheten Sthlm 02 i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Den första fasen av den sju våningar höga byggnaden kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 7 600 kvadratmeter.


Illustrationsbild på planerad bebyggelse i inom Backa 866:847 och 866:831.

Två byggherrar utvecklar bostäder i hett område

Bostäder Både Skanska och Hökerum Bygg vill sätta spaden i marken redan nästa år. Fastighetssverige berättar mer planerna, som bland annat innefattar ett elvavåningshus.


Sthlm 01.

Skanska hyr ut 1 200 kvadratmeter i Sthlm 01

Uthyrning Work Performance, Collar of Sweden och Brandsskyddsföreningen valt att flytta till södra Stockholms nya landmärke, 27-våningsskrapan Sthlm 01.


På den här platsen i Västberga har Skanska planer på att bygga 30 000 kvadratmeter kontor. Det aktuella planområde är markerat med röd linje.

30 000 kvadratmeter kontor ska börja utformas

Bygg/Arkitektur Byggjättens planer i Västberga en del av totalt 50 000 kvadratmeter som ska tillföras de kommande åren.


Skanska bygger skolor med multiarena och rehabiliteringscenter i Trondheim, Norge.

Skanska bygger skolor med multiarena i Norge

Bolag Skanska har tecknat avtal med Trondheims kommun om att bygga Nidarvoll skolor, en multiarena tillhörande skolan samt ett rehabiliteringscenter. Kontraktet är värt NOK 781 miljoner, cirka 770 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.


Kontorshuset Stella i Sundsvall där Skanska nu påbörjar uthyrning.

Skanska hyr ut i Sundsvalls första klimatneutrala kontorshus

Uthyrning Skanska påbörjar nu uthyrningen av lokaler i Sundsvalls första klimatneutrala kontorshus, Stella, på Södra Kajen. Kontorshuset, som byggs i trä, blir en av de första byggnaderna att certifieras enligt NollCO2.


Skanska bygger kontorsbyggnad i London för cirka 1,5 miljarder kronor.

Skanska bygger kontorsbyggnad i London för miljardbelopp

Bolag Skanska har tecknat avtal med Quadrant och fonder förvaltade av Oaktree Capital Management, L.P. om att bygga YY London, 30 South Colonnade i Canary Wharf, London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 135M, cirka 1,5 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2021.


Malmö.

De byggde mest i Malmö 2020

Bolag Bostadsbyggandet i Malmö höll en fortsatt hög nivå under 2020 och 3 580 nya bostäder färdigställdes, en ökning med drygt 200 bostäder jämfört med 2019. Fastighetssverige berättar mer detaljer om byggandet i landets tredje största stad förra året och presenterar vilka branschaktörer som hade högst produktion.


Kungsholmen utvecklas och nu har Skanska köpt kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus.

Skanska köper kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus för miljardbelopp

Transaktioner Skanska köper ett av de sista stora stadsutvecklingsområdena mitt i centrala Stockholm – kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus. Skanska kommer utveckla området med nya bostäder, kontor och lokaler. Under hösten 2020 flyttade sjukhuset ut och står nu i princip tomt. Affären är villkorad av styrelsebeslut i Skanska samt beslut i regionfullmäktige.


Aija Harju.

Boklok intensifierar arbetet med mångfald och inkludering

Bolag Mångfald och inkludering är en avgörande del i utvecklingen av Boklok. Nu tillsätts en ny roll med uppdraget att ta fram en strategi och handlingsplan. Aija Harju från Skanska Finland får rollen som Diversity and Inclusion leader.


NREP köper av Skanska.

NREP köper för 720 miljoner i Stockholm

Transaktioner Skanska har sålt 220 hyresrättslägenheter i Barkarbystaden i Järfälla till NREP för cirka 720 miljoner kronor. Parkkvarteret, som är under uppförande, inkluderar garage och kommersiella lokaler i markplan.


Skanska investerar 600 miljoner i Danmark.

Skanska investerar 600 miljoner i danskt hyresbostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 446 miljoner danska kronor, cirka 600 miljoner svenska kronor, i ett nytt hyresbostadsprojekt i Köpenhamn, Danmark. Projektet har en yta om 16 000 kvadratmeter och omfattar 154 lägenheter samt parkeringsgarage med 130 platser.


Jägersrotravet ska flytta och på platsen för dagens anläggning vill en trio aktörer utveckla området till en helt ny stadsdel. (Arkivbild från 2011)

Så ska Jägersrotravet förvandlas till en ny stadsdel

Bygg/Arkitektur När travanläggningen flyttar vill MKB, Skanska och Tornet förverkliga sina ambitiösa planer för en helt ny stadsdel med tusentals bostäder.


Skanska har fått i uppdrag av Sverigehuset i Göteborg att bygga ett bostadskvarter med drygt 200 lägenheter.

Skanska bygger bostadskvarter åt Sverigehuset

Bostäder Skanska har fått i uppdrag av Sverigehuset i Göteborg AB att bygga ett bostadskvarter med drygt 200 lägenheter, garage och innergård i stadsdelen Lundbypark på Hisingen. Kontraktet är värt drygt 230 miljoner kronor, men givet att vissa villkorade delar av entreprenaden fullföljs förväntas det totala ordervärdet uppgå till drygt 300 miljoner kronor.


"Här ska vi bli bättre" – byggjättarnas reaktioner på Lennart Weiss uppgifter

Bygg/Arkitektur På onsdagen larmade Veidekkes Lennart Weiss om utbrett fusk bland utländska bolag i den svenska byggsektorn. Här är de svenska byggjättarnas reaktioner.


Port 7 i Prag.

Skanska investerar 770 miljoner kronor i en ny kontorsbyggnad i Prag

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 76 miljoner euro, cirka 770 miljoner kronor, i den första fasen av Port 7 i Prag, Tjeckien. Kontorsbyggnaden kommer att få tio våningar och en total uthyrningsbar yta på cirka 27 700 kvadratmeter, med två parkeringsplan under mark. Investeringen omfattar även garage för den planerade andra fasen av Port 7. Byggkontraktet uppgår till cirka 1,7 miljarder tjeckiska kronor, cirka 640 miljoner svenska kronor, vilket inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2021.


Skanska investerar nära halv miljard i ett kontorsprojekt i Bukarest.

Skanska investerar nära halv miljard i Bukarest-kontor

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 45 miljoner euro, cirka 450 miljoner kronor, i andra fasen av kontorsprojektet Equilibrium i Bukarest, Rumänien. Den andra byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på 19 900 kvadratmeter.


Anders Danielsson.

Minskade intäkter för Skanska

Bolag Skanskas intäkter minskade med tio procent förra året och uppgick till 158,6 (176,8) miljarder kronor.


Hyllie terrass.

Första hyresgästen klar för Skanska nya kontorshus i Hyllie

Uthyrning AAK blir första hyresgästen i Skanska klimatneutrala kontorshus Hyllie terrass.


Sörred Kubiklager.

Barings köper av Skanska

Transaktioner Skanska har sålt logistikfastigheten Sörred Kubiklager på Hisingen i Göteborg för cirka 265 miljoner kronor till Barings. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i första kvartalet 2021. Köparen som är Barings tillträder fastigheten i februari 2021.


Skanska säljer kontorsbyggnaden Parkview i Prag.

Skanska säljer för 770 miljoner i Prag

Transaktioner Skanska säljer kontorsbyggnaden Parkview i Prag, Tjeckien, till Deka Immobilien, en av Europas ledande fastighetsinvesterare och kapitalförvaltare, för EUR 77M, cirka 770 miljoner kronor. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe i första kvartalet 2021. Tillträde till fastigheten beräknas också ske under första kvartalet 2021.


Kontorshus Houston, USA.

Skanska tecknar hyresavtal i Houston, Texas

Bolag Skanska har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med den internationella advokatfirman Norton Rose Fulbright i sitt kommande 28 våningars kontorsprojekt i centrala Houston, Texas, USA.


Skanskas kontorshus Nowy Rynek i Poznan, Polen.

Skanska tecknar hyresavtal i polskt kontorshus

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med ett teknikföretag för drygt 26 000 kvadratmeter kontor och 177 parkeringsplatser. Avtalet gäller den tredje kontorsbyggnaden i ett större område med en blandning av verksamheter och bostäder i Poznan, Polen. Hyresgästen flyttar in under andra kvartalet 2021. Med detta hyresavtal är byggnaden nu uthyrd till 87 procent.


Skanska investerar i Barkarbystaden.

Skanska investerar cirka 580 miljoner kronor i hyresrättskvarter i Barkarbystaden

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 580 miljoner kronor i Parkkvarteret med 220 hyresrätter i Barkarbystaden, Järfälla. Projektet är utvecklat av Skanska Hyresbostäder och byggkontraktet är värt cirka 370 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2020.


Anders Danielsson.

Skanska tar affär i USA värd 3,2 miljarder kronor

Bolag Skanska renoverar en avgångshall vid Pennsylvania Station i New York, USA, för 392 miljoner dollar eller cirka 3,2 miljarder kronor.


Här är största affärerna 2020

Transaktioner Ett turbulent 2020 kan läggas till handlingarna och när den svenska transaktionsmarknaden ska sammanfattas kan man konstatera att den innehöll både coronastopp och en sen ketchupeffekt. I slutändan blev transaktionsåret 2020 ett av de starkaste någonsin och Fastighetssverige har kartlagt årets största affärer, här är hela listan.


Skanskas vd Anders Danielsson.

Skanska bygger ut flygplats i USA

Bolag Skanska bygger ut flygplats i Atlanta, Georgia, USA, för cirka 56 miljoner dollar eller omkring 460 miljoner kronor.


Orlando Health Jewett.

Affär i Florida till Skanska

Bolag Skanska bygger Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Florida, USA, för 64 miljoner dollar eller cirka 524 miljoner kronor.


Skanska säljer 2+U i Seattle.

Skanska säljer för fem miljarder i USA

Transaktioner Skanska avyttrar en 95-procentig ägarandel i kontorsfastigheten 2 + U i Seattle, Washington, USA, för 669 miljoner dollar, cirka 5,5 miljarder kronor, till sydkoreanska finanskoncernen Hana Alternative Asset Management, tillsammans med Hana Financial Group.


Sörred Kubiklager.

Skanska hyr ut på Hisingen

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med Facil Europe BV för lager- och logistikverksamhet samt kontor om totalt 3 500 kvadratmeter i Sörred Kubiklager i Göteborg på Hisingen.


En grov 3D-modell över hur det skulle kunna se ut då Folkungavallen är fullt utbyggd. På bildens övre del, norr om parkeringshuset syns ytterligare ett bostadskvarter samt Snickargatans förlängning till Torkelbergsgatan. Denna del kommer att planeras i en ny detaljplan, Folkungavallen etapp II.

Nu startar tävling om eftertraktat innerstadsprojekt

Bygg/Arkitektur Kommunen planerar för 600 bostäder, ny skola, kontor och parkeringshus på Folkungavallen i centrala Linköping. Nu ska flera av kvarteren i projektet markanvisas genom en tävling. Fastighetssverige berättar mer.


Skanska bygger flerbostadshus i Helsingforsstadsdelen Busholmen.

Skanska bygger flerbostadshus i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett avtal med Helsingfors stad om att bygga nya lägenheter i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt 34 miljoner euro, cirka 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden i fjärde kvartalet 2020.


Vy från väster över Skanskas bostadsprojekt.

Så blir Skanskas planer i centrala Nacka

Bygg/Arkitektur Lägre byggnader än i ursprungsplanerna när fastighetsjätten tar nästa steg för hundratals nya bostäder i kommunen. Fastighetssverige berättar mer.


Tornby i Linköping.

CA och Galjaden köper markområde i Linköping

Transaktioner JV-parterna CA Fastigheter och Galjaden fortsätter sin utvecklingsresa i Linköping genom att förvärva markområde på Tornbyområdet av Skanska.


Skanska säljer grundskola i Växjö för 300 miljoner kronor.

Hemsö köper grundskola i Växjö av Skanska

Transaktioner Hemsö förvärvar en grundskola och förskola med tillhörande idrottshall som är under byggnation i Växjö. Säljare och byggherre är Skanska som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Internationella Engelska Skolan och ett 15-årigt hyresavtal med Kunskapsförskolan. Investeringen uppgår till cirka 300 miljoner kronor.


Skanska och Fabege tar nästa steg mot att realisera sina kontorsplaner i Solna.

Så blir tunga duons nya kontorssatsning

Bolag Skanska och Fabege ska bygga tre nya kontors­byggnader med över 55 000 kvadrameter yta intill Målbron vid Solna station. Fastighetssverige berättar mer om planerna och nästa skede.


Gylle skola.

...Och bygger grundskola i Borlänge för cirka 620 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Borlänge kommun om att bygga nya Gylle grundskola. Uppdraget omfattar cirka 19 000 kvadratmeter nybyggnation samt en mindre ombyggnation. Kontraktet är värt cirka 620 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2020.


Anders Danielsson.

Skanska säljer sin verksamhet för infrastrukturtjänster i Storbritannien...

Bolag Skanska har tecknat ett bindande Business Purchase Agreement ("BPA") för avyttring av verksamheten för infrastrukturtjänster i Storbritannien för 50 miljoner pund, cirka 570 miljoner kronor. Köpare är M Group Services, en ledande leverantör av viktiga infrastrukturtjänster inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorn i Storbritannien och Irland. Försäljningen förväntas slutföras och transaktionen bokföras under första kvartalet 2021.


Spark.

Skanska säljer för 720 miljoner till Stena Fastigheter

Transaktioner Skanska säljer den andra byggnaden i kontorskomplexet Spark i Warszawa, Polen, till Stena Fastigheter för 70 miljoner euro, cirka 720 miljoner kronor. Tillträde till fastigheten planeras till första kvartalet 2021.


Röd markering visar del av den kommunägda fastigheten, ljusblå markering visar del av Skanskas fastighet som deras tidigare ansökan berör och cerise markering visar Skanskas avsedda utökning av sin ansökan (norrut på mark ägd av Skanska/HSB, söderut på mark ägd av privatperson, österut på kommunägd mark).

Tungviktare spanar in jätteyta – för logistikpark

Bygg/Arkitektur Över 300 000 kvadratmeter outnyttjad mark kan bli aktuellt för exploatering i Skanskas omfattande logistikplaner i Göteborg. Fastighetssverige berättar mer.


Till vänster syns en av de två största oljecisternerna där takhöjden är 30 meter. Till höger visas bergrummens läge under mark och planområdet markerat.

Här kan gamla oljecisterner bli serverhallar

Bygg/Arkitektur JM, Peab och Folksams gemensamma utvecklingsbolag Kuab har avancerade planer för de gamla oljebergrummen vid Gäddviken i Nacka. Fastighetssverige berättar mer om hur planerna skulle kunna realiseras.


Alexandra Lauren.

Skanskarapport: Hållbarhet i fokus i framtidens smarta hem

Bolag En smart bostad beskrivs ofta som en bostad med inbyggd teknik som hjälper till att underlätta vardagen i hemmet. Smarta lösningar kan även främja en mer hållbar livsstil genom att exempelvis minska energiförbrukningen i bostaden. Men är detta något som svenskarna drömmer om? Skanskas Bostadsrapporten 2030 visar att över hälften tror att de kommer att bo i ett smart hem om tio år. Dessutom vill sex av tio se smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet i sin bostad 2030.


Projektet Norra Vitsippan i Salem rymmer 108 lägenheter i sju hus som förses med solceller och solvärmepaneler.

Skanska och NREP satsar på netto noll

Energi/miljö I Salem utanför Stockholm utvecklar Skanska Hyresbostäder ett bostadsområde som blir ett spjutspetsprojekt inom förnyelsebar energi. En smart kombination av solfångare och bergvärme minskar energiåtgången med 80 procent, vilket kombinerat med solceller blir ett netto noll-energiprojekt. NREP köpte tidigare i år projektet.


Skanska föreslår utdelning

Bolag Skanskas styrelse har beslutat att föreslå utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie och har därför beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020.


Biomedicum.

Biomedicum vinner Mipim Awards

Mipim Biomedicum – ett av Europas största forskningslabb inom medicin som Akademiska Hus har uppfört åt Karolinska Institutet i Solna – vann Mipim Awards i klassen Best Healthcare Development.


Citygate Göteborg.

Så här går uthyrningen av Skanskas gigantiska kontorsprojekt

Bolag Kontorshuset Citygate i Göteborg kommer att bli 36 våningar högt, motsvarande 144 meter, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter. Fastighetssverige pratar med Mats Dynevik som är marknadschef hos Skanska Fastigheter i Göteborg. Det här tror han om kontorsmarknaden framöver och så här går uthyrningsarbetet avseende Citygate: "Det pågår diskussioner".


Ina Djurestål, projektingenjör på Skanska, är en av tre finalister i Årets Unga Fastighetskvinna.

Årets Unga Fastighetskvinna: Ina Djurestål till final!

Fastighetskvinnan Under tre dagar presenterar vi finalisterna i Fastighetssveriges utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna. I dag: Ina Djurestål, som redan som 25-åring skapade en egen utmärkelse för att lyfta fram jämställdhetsarbetet i byggbranschen.


London.

Skanska bygger nytt kontor i London

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Sateria Investments Limited, om att bygga nya Norfolk House i London. Kontraktet är värt cirka 72 miljoner pund, cirka 825 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020.


Bunkeflostrand står inför en omfattande utbyggnad de närmaste tio åren.

Trycker på med första etappen i omfattande exploatering

Bostäder Byggjättens mark i Malmö ska utgöra första etappen av en större stadsdelsutveckling i östra Bunkeflostrand. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Strategisk Arkitektur får i uppdrag att utveckla Skanskas kontor i nya Citygate i Gårda, Göteborg.

Strategisk Arkitektur utformar Skanskas nya kontor i Citygate

Bygg/Arkitektur Strategisk Arkitektur har tillsammans med Skanska tidigare utvecklat en rad framgångsrika projekt, inklusive Skanskas huvudkontor "Entré Lindhagen" i Stockholm.
Strategisk Arkitektur får uppdraget att utveckla Skanskas kontor i Ciygate, Göteborg.


Hyllie Terrass

Skanskas Hyllie Terrass klarar NollCO2-certifiering

Energi/miljö Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och eftersom bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka 30 procent av Sveriges totala klimatpåverkan vill Skanska agera kraftfullt i klimatomställningen.


KPA Pension köper av Skanska.

Folksam köper för 1,5 miljarder av Skanska

Transaktioner KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen, förvärvar fem fastighetsprojekt omfattande cirka 600 lägenheter om 37 600 kvadratmeter som uppförs av Skanska. Fastigheterna är belägna i Malmö, Helsingborg, Ängelholm och Lund. Totalt uppgår affären till ett värde om 1 490 miljoner kronor.


Gunnar Hagman.

Skanska Sverige organiserar om – en vice vd lämnar

Bolag Skanska Sverige vässar nu sin organisation. Ledningen för verksamhetsgren Hus får en mer tydlig struktur och styrning genom att byggverksamheten och de utvecklande enheterna samlas under två vice vd:ar istället för tre. Mikael Matts lämnar rollen som vice vd i Skanska Sverige.


Skanskas Citygate i Gårda, Göteborg.

Skanska flyttar in i egenutvecklade kontorsprojektet Citygate

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med den egna Göteborgsverksamheten om att flytta in på drygt 5 300 kvadratmeter i kontorsprojektet Citygate i Gårda, Göteborg. Hyresavtalet är på tio år och inflyttning kommer att ske under sommaren 2022.


Skanska förbereder för nya lokaler åt psykiatrin i Västervik.

Skanska förbereder för nya lokaler åt psykiatrin i Västervik

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett avtal med Region Kalmar Län om att bygga nya lokaler för psykiatrin. Projektet bedrivs i två faser där avtal nu slutits om den första som innefattar projektering, planering och kalkylering. Parallellt med detta bedöms ett antal mindre förberedande delprojekt genomföras.


Forum Medicum.

Skanska bygger Forum Medicum i Lund

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga nya Forum Medicum i Lund. Totalt rör det sig om cirka 15 000 kvadratmeter forsknings- och utbildningslokaler åt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Ordern är värd cirka 450 miljoner kronor vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2020.


Anders Danielsson.

Skanska investerar i ungerskt kontorskomplex

Bolag Skanska investerar EUR 65 M, cirka 670 miljoner kronor en nytt kontorskomplex, H2Offices, i Budapest, Ungern. Den totala uthyrningsbar yta kommer vara på cirka 26 000 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt EUR 39,5 M, cirka 406 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020.


Anders Danielsson.

Skanska säkrar ny affär i USA

Bygg/Arkitektur Skanska har förvärvat cirka 11 500 kvadratmeter mark i Texas, USA. Säljaren är Houston Westmont LP. Investeringen uppgår till USD 27 M, cirka 236 miljoner kronor.


Anders Danielsson, vd på Skanska.

Skanska tilldelas uppdrag i Florida

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation (FDOT) om att utveckla och bygga en ny större motorvägskorsning vid State Road 557 som är en del av Interstate 4 (I-4), i Polk City, Florida, USA. Kontraktet är värt 70 miljoner dollar, cirka 615 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2020.


Unga mest positiva till att leva hållbart i framtiden

Bostäder I Skanskas senaste rapport Bopanelen 2030 framgår att närmare hälften av svenskarna skulle kunna sälja sin bil om man hade tillgång till en pool med eldrivna fordon, bland yngre i åldern 18–29 år är motsvarande siffra två av tre.


Kontorsbyggnaden P180.

Skanska investerar 780 miljoner i polsk kontorsbyggnad

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 780 miljoner kronor, i en ny kontorsbyggnad i Warszawa, Polen. Byggkontraktet är värt cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020.


Anders Danielsson.

Danielsson: Vi har sänkt omkostnaderna i Stockholm

Bolag Skanskas intäkter minskade fem procent och uppgick till 76,7 (80,9) miljarder kronor för de första sex månaderna 2020, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med sex procent. Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (1,6) miljarder kronor. Företagets vd Anders Danielsson berättar för Fastighetssverige hur de nu ser över kostnaderna på olika ställen i koncernen för att anpassa verksamheten till den försvagade marknaden. Danielsson beskriver också vad han tror om transaktionsmarknaden för de kommande tolv månaderna.


Anders Danielsson.

Minskat resultat för Skanska

Bolag Skanskas intäkter minskade med fem procent under det första halvåret jämfört med samma period 2019. Men både orderstocken och orderingången är fortsatt stark – den senare ökade med 25 procent under perioden.


UK kontorshus.

Skanska bygger kontorshus för cirka 450 miljoner kronor

Bolag Företaget bygger kontorshus i Swindon, Storbritannien, för 37 miljoner brittiska pund eller cirka 450 miljoner kronor.


Villa Brogården.

Skanska säljer äldreboende i Alingsås

Transaktioner Skanska har sålt äldreboendet Villa Brogården i Alingsås för cirka 260 miljoner kronor. Köpare är Northern Horizon via sin fastighetsfond Nordiska vårdhem. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det tredje kvartalet 2020. Tillträdet kommer att ske under det första kvartalet 2022.


JM:s tidigare regionchef Martin Svahn startade det egna bolaget Valvbron Fastigheter 2019.

Tidigare JM-chefens doldisbolag vinner mark

Bolag Efter 20 år som tjänsteman inom fastighetsbranschen gav sig Martin Svahn ut på egen hand i fastighetsdjungeln förra året. Med bolaget Valvbron Fastigheter börjar han nu vinna mark inom lager- och industrisegmentet. Fastighetssverige berättar mer om verksamheten och tillväxtambitionerna.


Ralf Spann, Anna Nyberg och Johan Tengelin var några av de tyngsta rekryteringarna under årets andra kvartal.

Här är kvartalets mest profilerade värvningar

Ranking Fastighetssverige har rankat branschens hetaste rekryteringar under det andra kvartalet 2020. Här är hela listan.


Skanska säljer äldreboende i Helsingborg till Folksam.

Skanska säljer äldreboende till Folksam

Transaktioner Skanska säljer ett äldreboende med 60 lägenheter i kvarteret Gåsen, södra Helsingborg för cirka 202 miljoner kronor. Köpare är Folksam. Transaktionen bokförs i Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i tredje kvartalet 2020.


Skanskas vice vd Claes Larsson berättar hur bolaget lyckades säkra sin rekorduthyrning i Warszawa.

Spelet bakom Skanskas rekorduthyrning

Uthyrning I ett unikt avtal har Skanska lyckats hyra ut nästan en hel skyskrapa till en enda hyresgäst i Polens huvudstad Warszawa. Fastighetssverige berättar mer om detaljerna bakom fastighetsjättens rekorduthyrning.


Generation Park Y.

Skanska tecknar största hyresavtalet i företagets historia

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med försäkringsbolaget PZU Group för 47 000 kvadratmeter kontorslokaler samt därutöver 325 p-platser i skyskrapan Generation Park Y i Warszawa, Polen. Hyresgästen kommer att påbörja inflyttningen andra kvartalet 2022. Med detta avtal är byggnaden till 98,5 procent uthyrd. Avtalet är det största hyresavtalet i Skanskas historia vad gäller antalet uthyrda kvadratmeter.


Bokloks bostadsrättsprojekt vid Gävletravet i Gävle.

K-Fastigheter och Boklok utvecklar i Gävle

Transaktioner K-Fastigheter och Boklok har tecknat avtal om utveckling av en byggrätt i Gävle, och planerar att uppföra 60 hyresrätter med uthyrningsbar area om 3 876 kvadratmeter. Samtidigt bygger Boklok 68 bostadsrätter i området.


Skanska säljer äldreboende i Täby Park.

Skanska säljer äldreboende för 320 miljoner

Transaktioner Skanska har sålt ett hållbart äldreboende med 80 lägenheter i nya stadsdelen Täby Park, Stockholm, för cirka 320 miljoner kronor. Köpare är SPP Fastigheter. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2020. Tillträdet av byggnaden är planerat till mars 2022.


Maria Ronvall.

Här är marknaden hetast enligt Skanska-chefen

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Maria Ronvall som har utsetts till ny transaktionschef för Skanska Sverige med tillträde den 1 augusti.


Maria Ronvall.

Ronvall ny transaktionschef på Skanska Sverige

Karriär Maria Ronvall har utsetts till ny transaktionschef för Skanska Sverige där hon kommer att ansvara för fastighetstransaktioner inom regionerna Projektutveckling kommersiellt samt Hyresbostäder i Sverige. Maria Ronvall kommer i befattningen att ingå i båda regionernas ledningsgrupper.


Skanska bygger äldreboende i Alingsås, för Vardaga.

Skanska bygger nytt äldreboende för Vardaga i Alingsås

Uthyrning Skanska ska utveckla och bygga äldreboendet Villa Brogården med 80 lägenheter i stadsdelen Brogården i Alingsås. Hyresavtal har tecknats med Vardaga Äldreomsorg för drift av verksamheten. Byggnaden ska stå färdig i början av 2022.


Skanska säljer till K2A i Växjö

K2A köper Växjöprojekt av Skanska

Transaktioner K2A köper fastigheten Växjö Skärvet 11 från Skanska. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 134 miljoner kronor och K2A tillträder när projektet är färdigställt, vilket planeras till andra kvartalet 2022.


Skanska bygger i Kristiansand.

Skanska bygger psykiatrisjukhus i Kristiansand

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Helse Sør Øst om att bygga ett nytt psykiatrisjukhus i Kristiansand, Norge. Kontraktet är värt cirka 530 miljoner svenska kronor vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för andra kvartalet 2020.


Skanska bygger vårdhem i Bergen.

Skanska bygger vårdhem i Bergen

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Bergens Kommun om att bygga Åsane vårdhem i Bergen, Norge. Kontraktet är värt 370 miljoner norska kronor, cirka 350 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2020.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Danielsson: Därför fortsätter Skanska visa styrka

Bolag Skanska redovisade ett överraskande starkt första kvartal och starten på Q2 har även den varit positiv med en orderingång som redan är uppe i nästan 16 miljarder kronor. För Fastighetssverige berättar vd:n Anders Danielsson varför Skanska står så starkt just nu och hur bolaget tacklar coronakrisens omfattande effekter.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska krossar analytikernas förväntningar

Bolag Skanska redovisar Q1-siffror som ligger en bra bit över analytikernas förväntningar.


Anna Blum Lannerup jobbar vanligtvis på Skanska men hjälper nu till inom vården.

Anna vill hjälpa – bytte Skanska mot vården: "Klart jag är rädd"

Stockholm Anna Blum Lannerup arbetar som redovisningsansvarig inom Skanskas fastighetsutveckling, vilket hon gjort de senaste åtta åren. Sedan kom coronakrisen och en känsla av att behöva hjälpa sina medmänniskor väcktes. Anna Blum Lannerup har tidigare jobbat inom vården och med Skanskas stöd tog hon därför tjänstledigt för att koordinera provtagning för covid-19 i Stockholms Län.


Så tänker företagen kring frågan om huruvida de beviljar tjänstledigt för vårdarbete eller inte.

Här är listan på bolagen som ersätter löneskillnaden för vårdanställda

Bolag Peab och Skanska är två exempel på börsnoterade bolag inom bygg- och fastighetsbranschen som ger sina anställda med sjukvårdsutbildning möjlighet att ta tjänstledigt för att kunna jobba inom vården. De har dessutom gått ut med att man ersätter eventuella löneskillnader. Hur flera av de andra noterade bolagen hanterar samma frågor får ni svar på här:


Oskar Kurasz, verksamhetschef för Skanska Sverige och Håvard Haukeland, medgrundare och vd för Spacemaker.

Spacemaker tecknar partnerskapsavtal med Skanska

Bolag Skanska och Spacemaker har tecknat ett partnerskapsavtal om Skanskas användning av Spacemakers AI-plattform för optimering av markanvändning i de tidiga faserna av bostadsprojekt.


Det är dags för bygget av nästa kvarter i Skeppsbron, Jönköping, att sätta igång.

Nästa kvarter i Skeppsbron klart för start

Bygg/Arkitektur Under tisdagen blev det klart att ett flertal aktörer ska vara med och bygga nästa kvarter i Skeppsbron. Kvarteret är det första av tre i den västra delen av Skeppsbron, som stadsplaneringsföretaget Södra Munksjön planerar att sälja.


I området Ekebäckshöjd kommer Skanska bygga ett kvarter åt Stena Fastigheter.

Skanska om avtalet med Stena Fastigheter: "Byggs det vill vi vara med"

Bostäder Skanska har tecknat ett avtal värt cirka 550 miljoner kronor med Stena Fastigheter. Avtalet omfattar byggnation av 361 bostäder i Ekebäckshöjd, vilket är ett av de större bostadsprojekten i Göteborg just nu. I framtiden kan ytterligare ett liknande avtal komma att bli till.
– Där vill vi också vara med, säger Tobias Ekstedt, distriktschef för Skanska Sverige.


Skanska bygger åt Stena Fastigheter i Ekebäckshöjd, Göteborg.

Skanska bygger åt Stena i Göteborg för 550 miljoner

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Stena Fastigheter om att bygga flerbostadshus i Ekebäckshöjd, Göteborg. Kontraktet är värt cirka 550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2020.


Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska.

Skanska återkallar förslaget om utdelning

Bolag Styrelsen i Skanska beslutar att återkalla förslaget om utdelning.


Skanska säljer ett kontorshus i Warszawa, Polen.

Skanska miljardsäljer i Polen

Transaktioner Skanska har sålt kontorshuset Generation Park Z i Warszawa, Polen, till Deka Immobilien, en av Europas ledande fastighetsförvaltare, för 98 miljoner euro, motsvarade cirka 1,0 miljarder kronor.


Anders Candell 200

Anders Candell ny Senior Vice President IT på Skanska

Bolag Den 17 augusti 2020 tillträder Anders Candell som ny Senior Vice President för IT på Skanska.


157 miljarder upp i rök – på mindre än tre veckor

Lista De noterade fastighetsbolagens aktiekurser har tagit rejält med stryk de senaste veckorna. Fastighetssverige har kartlagt jättarnas börsutveckling fallet började och kan konstatera att ofantliga värden försvunnit på väldigt kort tid. Vilket bolag har nedvärderats med över 20 miljarder kronor och vilka har gått mot strömmen? Här är hela listan.


Citygate.

Citygate lockar: "Har haft mycket bra intresse hittills"

Uthyrning Skanska är i diskussioner med flera nya hyresgäster för den 144 meter höga kontorsskrapan Citygate som byggs i Göteborg. Fastighetssverige berättar mer om uthyrningsarbetet och hur intresset ser ut.


Thomas Sandell.

Boklok inleder samarbete med Thomas Sandell

Bolag Boklok har startat ett samarbete med arkitekt SAR/SIR Thomas Sandell – en av Sveriges mest namnkunniga arkitekter och formgivare – från Sandellsandberg arkitekter. Samarbetet med Boklok kommer att fokusera på hållbara lösningar för exteriör miljö.


Erik Florman är tillträdande hållbarhetschef på Kungsleden.

Kungsledens nya hållbarhetschef lever grönt och vill göra grönt

Bolag Återbruk och jämställdhet är två frågor som ligger Erik Florman varmt om hjärtat. Från och med april är han ny hållbarhetschef för Kungsleden där hans främsta mission kommer bli att få alla i organisationen engagerade i miljöarbetet, ett jobb han ser framemot att påbörja.
– Det är professionellt, de har en tanke bakom arbetet och det finns glädje i det man gör, säger han.


Skanska utvecklar ny skola i Växjö för 600 elever med Internationella engelska skolan som hyresgäst.

Skanska utvecklar ny skola i Växjö

Bygg/Arkitektur Skanska ska utveckla och bygga en ny grundskola i den nya stadsdelen Telestadshöjden i Växjö med plats för 600 elever. Skolan beräknas vara klar till höstterminen 2022. Ett hyresavtal har tecknats med Internationella engelska skolan. Projektet är villkorat av att nödvändiga myndighetsbeslut kommer på plats.


Stockholm 01 blir 27 våningar högt.

Fyra nya hyresgäster till Sthlm 01

Uthyrning Ytterligare fyra hyresgäster tar plats i Skanskas 27-våningshus Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad.


Kejserhaven.

Skanska säljer bostadsprojekt i Hillerød

Transaktioner Skanska har sålt första fasen av hyresbostadsprojektet Kejserhaven i Hillerød, Danmark, för 154 miljoner danska kronor, cirka 220 miljoner kronor. Köpare är Hillerød Residential Denmark ApS, ett investeringsbolag som förvaltas av Pareto Securities.


Skanska bygger ny akutmottagning i Oslo.

Skanska bygger ny akutmottagning i Oslo

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Omsorgsbygg Oslo KF om att bygga en ny akutmottagning i Oslo, Norge. Kontraktet är värt cirka 1,5 miljarder norska kronor, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2020.


Skanska bygger sjukhus i Uleåborg.

Skanska bygger ny sjukhusbyggnad i Uleåborg

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Uleåborgs Universitetssjukhus om att bygga en ny sjukhusbyggnad i Uleåborg, Finland. Skanskas andel av kontraktet är värd 190 miljoner euro, cirka 2,0 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2020.


Så stora är bolagen på börsen

Lista Fastighetssektorn fortsätter att gå som tåget på börsen. Fastighetssverige tittat närmare på de noterade bygg- och fastighetsbolagens börsvärde för att ta reda på hur tunga de egentligen är. Här är hela listan.


Skanska säljer Solna United för 3,3 miljarder kronor. Köpare är en fond förvaltad av DWS.

Skanska säljer Solna United för 3,3 miljarder

Transaktioner Skanska har sålt kontorshuset Solna United i Solna för cirka 3,3 miljarder kronor till en fond som förvaltas av tyska DWS.


Skottorpsskolan.

Skanska bygger nya Skottorpsskolan i Laholm

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Kommunfastigheter i Laholm om att bygga nya Skottorpsskolan. Uppdraget innefattar rivning, renovering samt uppförande av en ny skolbyggnad. Kontraktet är värt cirka 130 miljoner kronor.


Hyllie Terrass.

Skanska investerar 590 miljoner i Malmöprojekt

Bolag Skanska investerar cirka 590 miljoner kronor i ett klimatneutralt kontorsprojekt i Hyllie, Malmö. Byggkontraktet är värt cirka 420 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2020.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Danielsson: "Kan utnyttja möjligheter när de dyker upp"

Bolag Trots att både Skanskas resultat för det fjärde kvartalet och den föreslagna utdelningen per aktie var lägre än analytikernas förväntningar ser Anders Danielsson på framtiden med tillförsikt. Och bolagets projektutveckling är en stor anledning till framtidstron.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska: Resultat och utdelning under förväntan

Bolag Skanska höjer utdelningen till 6,25 kronor per aktie (6,00), en lägre höjning än analytikerna hade räknat med.


Skanska investerar cirka 500 miljoner kronor i den sjätte etappen av bostadsprojektet Ensjø Torg i Oslo.

Skanska investerar en halv miljard i norskt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 470 norska kronor, cirka 500 miljoner kronor, i den sjätte etappen av bostadsprojektet Ensjø Torg i Oslo, Norge. Byggkontraktet är värt 372 norska kronor, cirka 400 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2020.


Boklok har köpt mark i Storbritannien.

Boklok gör första affären i Storbritannien

Transaktioner Bokloks brittiska gren, BoKlok UK Ltd, har landat sina första kontrakt på markområden sedan lanseringen i Storbritannien 2019.


Petra Krüger blir i maj ny Sverigechef på NCC Property Development.

Petra Krüger om tuffa beslutet och nya utmaningen

Bolag Efter 20 år på Skanska kommer Petra Krüger att lämna bolaget i maj för att bli Sverigechef på NCC PD. För Fastighetssverige berättar hon mer om de starka känslorna för Skanska, lockelsen med NCC och drivkraften som ska få hennes nya arbetsgivare att lyckas med tillväxten.


Vardaga har tecknat ett 15-årigt avtal med Skanska om ett äldreboende i Täby Park.

Skanska tecknar avtal med Vardaga om äldreboende i Täby Park

Uthyrning Skanska har slutit ett 15-årigt hyresavtal med Vardaga för drift av ett egenutvecklat äldreboende som ska uppföras i Täby Park. Byggnation påbörjas till sommaren och beräknas vara färdigt i början av 2022.


Petra Krüger blir i maj ny Sverigechef på NCC Property Development.

Petra Krüger ny Sverigechef på NCC PD

Karriär Petra Krüger, närmast från Skanska, tar över efter Katarina Wåhlin Alm.


Skanska vill utveckla cirka 30 000 kvadratmeter i direkt anslutning till Lund C.

Börsjätte planerar höghus i centrala Lund – siktar på 30 000 kvadratmeter

Bygg/Arkitektur Vill ersätta den gamla tingsrätten med 17 våningar högt kongresscenter. Även hotell och kontor kan komma att utvecklas. Fastighetssverige berättar mer.


KAB:s koncernchef Johan Andersson vill satsa mer i Göteborg efter förvärvet av Tändstickan.

Tändstickan gav mersmak – nu vill KAB satsa mer i Göteborg

Transaktioner Efter halvmiljardköpet av hyresrätterna i Skanskas projekt Tändstickan vill KAB Fastigheter satsa ännu mer på att öka sin närvaro i Göteborg. Koncernchefen Johan Andersson berättar mer om bolagets framtida planer.


Norra Vitsippan.

NREP köper bostadsprojekt i Salem

Transaktioner NREP befinner sig i en stark tillväxtfas och intensifierade under 2019 sin bostadssatsning. Nu förvärvar bolaget hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan i Salem, vilket blir NREP:s fjärde bostadsprojekt i Stockholm-Mälardalsregionen. Fastigheterna utvecklas med stort fokus på såväl energieffektiva lösningar som hållbara material och tillträdet beräknas till slutet av 2021.


Kvarteret Tändstickan.

KAB köper för en halv miljard i Göteborg

Transaktioner KAB Fastigheter förvärvar hyresrätterna i kvarteret Tändstickan i Göteborg av Skanska för 530 miljoner kronor.


Skanska får byggorder i New Haven, Connecticut.

Skanska bygger i New Haven för 450 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett kontrakt med staten Connecticut om en ny byggnad åt Southern Connecticut State University i New Haven, USA. Kontraktet är värt cirka 450 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska investerar 2,1 miljarder i The Heming

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 221 miljoner dollar, cirka 2,1 miljarder kronor, i The Heming, ett nytt flerfamiljshusprojekt i Tysons, Virginia, USA. Byggkontraktet är värt cirka 150 miljoner dollar, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.


Skanska säljer i Washington.

Skanska säljer i Washington för cirka 1,5 miljarder

Transaktioner Skanska har sålt kontorsbyggnaden 99M i Washington, DC, USA, för motsvarande cirka 1,5 miljarder kronor.


51 Moorgate i London.

Skanska säljer kontorshuset 51 Moorgate i London

Transaktioner Skanska har sålt kontors- och detaljhandelsfastigheten 51 Moorgate till en av Deka Immobiliens fastighetsfonder för cirka 56 miljoner pund, cirka 690 miljoner kronor.


Aura.

Byggnadstekniska Byrån till Aura

Uthyrning Skanska Öresund har tecknat hyresavtal med Byggnadstekniska Byrån i Aura, Citadellsstaden, Malmö. Byggnadstekniska Byrån hyr cirka 400 kvadratmeter och kontoret blir deras nya regionkontor i Malmö.


WeXO.

Efter Vismas avhopp – Castellum arbetar vidare med Wexo

Bolag Sedan Castellum i oktober fick beskedet att Visma kliver av Wexo har projektets framtid varit oklar. Castellum har nu utvärderat situationen och tagit beslutet att arbeta vidare med projektet.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska renoverar Parksjukhuset

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Helsingfors universitetssjukhus för den första fasen av renoveringen av Parksjukhuset i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt 40 miljoner euro, cirka 420 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2019.


Fastighetsmarknadsdagen Stockholm
Anna Bellman leder panelsamtalet med Fredrik Hemborg, Magnus Andersson och Mikael Matts.

Stora Bostadsdagen – läget inom nyproduktion

Stora Bostadsdagen Marknaden för nyproducerade bostäder, inte minst bostadsrätter i Stockholm, svalnade minst sagt av 2017 efter många goda år. Hur är läget på marknaden i dag? På Stora Bostadsdagen den 12 februari ger flera av de stora utvecklarna sin bild av situationen.


Skanska säljer 90 procent av Bank Of America Tower i Houston, Texas.

Skanska om planerna för den amerikanska marknaden

Bolag Skanska fortsätter att vara aktiva i USA och avslutar året starkt med en mångmiljard-försäljning i Houston. Bolaget berättar nu mer om planerna för den amerikanska marknaden.


Skanska säljer 90 procent av Bank Of America Tower i Houston, Texas.

Skanska säljer för 3,5 miljarder i USA

Transaktioner Skanska har sålt en andel om 90 procent av kontorsfastigheten Bank of America Tower i Houston, Texas, USA, för motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor, till ett dotterbolag till Beacon Capital Partners.


K2A köper av Skanska i Växjö.

K2A köper hyresbostäder i Växjö

Transaktioner K2A köper bostäder under uppförande i Växjö av Skanska för 160 miljoner kronor.


Altura köper av Skanska i Göteborg.

Altura köper kommande äldreboende av Skanska

Transaktioner Altura köper ett äldreboende i Kvibergs Ängar i nordöstra Göteborg av Skanska för 290 miljoner kronor.


Skanska tecknar avtal med Winn Hotel Group.

Skanska tecknar avtal med Winn Hotel Group

Uthyrning Skanska har slutit ett hyresavtal med Winn Hotel Group om drift av ett nytt hotell som ska byggas intill centralstationen i Norrköping. Hyreskontraktet löper över 25 år. Hotellprojektet är beroende av att utestående villkor, såsom bygglov, uppfylls.


Skiss över de nya lokalerna som Skanska ska bygga för Göteborgs universitet.

Skanskas miljardaffär – bygger nytt för Göteborgs universitet

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga en ny byggnad för Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019.


Skanska investerare i bostadsprojekt i Hillerød.

...och satsar 230 miljoner i danskt bostadsprojekt

Bolag Skanska investerar 160 miljoner danska kronor, cirka 230 miljoner svenska kronor, i bostadsprojektet Kejserhaven i Hillerød, Danmark. Projektet består av 106 lägenheter, fördelade på fem byggnader med en total yta på 8 900 kvadratmeter.


Skanska investerar 420 miljoner kronor i kontorshuset Aqua i Malmö.

Skanska investerar 420 miljoner kronor i nytt kontorsprojekt i Malmö...

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 420 miljoner kronor i ett nytt kontorsprojekt på Universitetsholmen i Malmö. Kontorshuset Aqua omfattar nio våningsplan och kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter.


Hur står sig Johan Knaust, Ilija Batljan, Jacob Karlsson och Siv Malmgren i löneligan egentligen?

Så står sig nykomlingarna i löneligan

Lista Då K-Fastigheter noteras i slutet av nästa vecka har Fastighetssverige fått anledning att uppdatera listan över vd-lönerna hos de noterade fastighetsbolagen. Jacob Karlsson slår sig in på en klar sistaplats – strax efter kompanjonen Erik Selin, medan andra nykomlingar placerar sig betydligt högre. Här är hela listan.


Skanska bygger om Rödabergsskolan för Sisab

Skanska får bygguppdrag av Sisab

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Sisab gällande om- och tillbyggnation av Rödabergsskolan i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 430 miljoner kronor, varav cirka 370 miljoner kronor kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019. Resterande del av kontraktet har orderbokats i föregående kvartal.


Peter Svensson.

Einar Mattsson köper av Skanska i Täby Park

Transaktioner Einar Mattsson har förvärvat fastigheten Månstenen 5 i den framväxande stadsdelen Täby Park av Skanska. För fastigheten som omfattar cirka 12 600 ljus bruttoarea finns en lagakraftvunnen detaljplan. På platsen planerar Einar Mattsson att ställa ett kvarter bestående av cirka 150 bostadsrätter. Fastigheten tillträds 2020 och produktionsstart är beräknad till senast 2021.


Vasakronan köper kontorshuset Aura av Skanska.

Vasakronan och Skanska i Malmöaffärer

Transaktioner Vasakronan köper kontorshuset Aura i Malmö för 430 miljoner kronor och säljer en byggrätt i Hyllie till Skanska för 85 miljoner kronor.


Helsingfors.

Skanska Finland friade i korruptionsmål

Bolag Helsingfors tingsrätt i Finland har avvisat åtalet mot Skanska Talonrakennus Oy liksom kravet på företagsbot. Målet involverade en tidigare fastighetschef på det finska företaget HOK-Elanto och avsåg betalningar för sponsring av idrott som Skanska Talonrakennus Oy gjort före 2013. Domen kan överklagas.


Citygate.

Nästa hyresgäst klar för Citygate

Uthyrning Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Compass Group i kontorshuset Citygate om ett restaurang-, café- och servicekoncept på 1 510 kvadratmeter.


Citygate har fått sin första hyresgäst.

Första hyresgästen klar – "Presenterar fler om några dagar"

Bygg/Arkitektur Nordens högsta kontorshus Citygate har fått sin första hyresgäst – Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat ett 7-årigt avtal med Visma. Och fler hyresgäster är på gång inom en snar framtid:
– Vi kommer att presentera ytterligare hyresgäster inom några dagar, säger Skanskas marknadschef Mats Dynevik till Fastighetssverige.


Citygate.

Visma blir första kontorshyresgäst i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Visma i Citygate i Göteborg. Därmed är det första hyreskontraktet för kontor tecknat i Nordens högsta kontorshus.


Skanska bygger nya Högsbo specialistsjukhus.

Skanska bygger nya Högsbo specialistsjukhus

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, om att bygga nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska utvecklar terminal och lager för Bring Frigo

Bygg/Arkitektur Skanska utvecklar och bygger en kyl- och frysterminal samt fryslager i Långeberga i Helsingborg för Bring Frigo. Hyresavtalet löper på tio år.


Här är branschens tyngsta bolag

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade bygg- och fastighetsbolagens totala tillgångar för att se hur stora tungviktarna faktiskt är. Här är hela listan.


Evidensia flyttar in hos Skanska.

Evidensia första hyresgäst när Skanska utvecklar kontorsfastighet i Mölnlycke

Uthyrning Skanska utvecklar och bygger en kontorsfastighet i Mölnlycke företagspark. Evidensia Djursjukhus Göteborg blir först ut med att teckna hyresavtal på hälften av ytan. Lokalerna är anpassade för klinisk djursjukvård med tillhörande kontor. Resterande ytor om upp till 2 000 kvadratmeter erbjuder moderna kontor.


Här är månadens bästa branschaktier

Bolag Fastighetssverige har kartlagt vilka av de noterade bygg- och fastighetsbolagen som presterade bäst – och sämst – på börsen under årets nionde månad. Här är hela listan.


Skanska bygger skolor i Baltimore.

Skanska bygger skolor i Baltimore för cirka 820 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Maryland Stadium Authority och Baltimore City Public Schools om att bygga nya Patterson High School och Claremont Middle / High School i Baltimore, Maryland, USA. Kontraktet är värt 88 miljoner dollar, cirka 820 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019.


Sthlm 01.

Skanska hyr ut 2 100 kvadratmeter i Sthlm New

Uthyrning Skanska hyr ut cirka 2 100 kvadratmeter kontorsyta i landmärkesprojektet Sthlm 01 till det europeiska betaltjänstbolaget Nets. Inflyttning sker i augusti 2020.


De är störst på fastighetsbörsen

Ekonomi/Finansiering Efter en vecka där fastighetsaktierna gått ner och man på vissa håll börjat tala om en sektorrotation har Fastighetssverige kartlagt de noterade bygg- och fastighetsbolagens faktiska börsvärden.


Ledande byggaktörer tar gemensamt grepp för att säkra arbetsplatserna.

Byggbolag tar gemensamt ansvar för säkrare arbetsplatser

Bygg/Arkitektur Veidekke, Peab, Skanska, och JM tar i samarbete med ID06 AB ett steg längre för att på ett enkelt sätt följa upp att alla som vistas på en arbetsplats har adekvat utbildning för att utföra riskabla arbetsmoment. Kravet på detta har funnits länge och nu kommer en lösning att enkelt kunna följa upp efterlevnad.


Skanska konverterar kontorsbyggnad till lägenheter i Helsingfors.

Skanska konverterar kontorsbyggnad till lägenheter i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett kontrakt med bostadsutvecklaren Auratum Asunnot Helsinki om att omvandla en gammal kontorsbyggnad i Helsingfors, Finland, till 146 bostäder.


Skanska bygger Stockholmshus åt Familjebostäder.

Skanska bygger Stockholmshus i Farsta Strand

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Familjebostäder att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter i Farsta Strand. Det blir Skanskas första uppdrag inom ramen för de så kallade Stockholmshusen.


Skanska miljardsäljer i Polen

Transaktioner Skanska har sålt tre kontorsbyggnader i Wroclaw och Krakow, Polen till fastighetsfonder som hanteras av Credit Suisse Asset Management Global Real Estate för cirka 2,3 miljarder kronor.


Fastighetskvinnan
Stig-Arne Bäckman, Monica Westerberg och Bengt Johansson pratar mångfald på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel.

Fastighetskvinnan: Lyckad integration – praktiska exempel

Fastighetskvinnan Integrationen är en av Sveriges ödesfrågor och bygg- och fastighetsbranschen kan spela en nyckelroll. På seminariet Fastighetskvinnan ges konkreta exempel på lyckad integration.


Boris Lennerhov.

Lennerhov efter Halmstadförvärvet: "Hela Halland är intressant för oss"

Bolag Med hjärtat i Falkenbergs kommun har Gekås nu brutit ny mark med en stor bostadsinvestering utanför hemkommunen. Något det kan bli mer av i framtiden, berättar Gekås vd Boris Lennerhov för Fastighetssverige.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska säljer i Polen

Transaktioner Skanska har sålt den andra byggnaden i kontorskomplexet Nowy Rynek i Poznan till Corum Asset Management för 36 miljoner euro, cirka 385 miljoner kronor.


Praga Studios.

Skanska halvmiljardsäljer i Prag

Transaktioner Skanska har sålt kontorsbyggnaden Praga Studios i Prag till CBRE Global Investors för cirka 585 miljoner kronor. Transaktionen bokförs av Skanska Commercial Development Europe under tredje kvartalet 2019. Fastigheten överförs under fjärde kvartalet 2019.


Belysningen är det vi helst vill styra via mobilen i våra hem. Det visar en undersökning som Skanska låtit ta fram.

Det här vill vi helst styra med mobilen i våra hem

Bostäder Smarta bostäder blir allt vanligare i Sverige då nya lösningar möjliggör för konsumenter att styra sitt hem med mobilen. Men vad
vill vi helst kunna kontrollera? Belysningen visar det sig. Och varför? Eftersom det är smidigt. Det visar en ny undersökning från Skanska.


Bostadsutvecklarna säljer mer i år, men byggstartar färre nya lägenheter.

Bostadsutvecklarna säljer bättre men byggstartar mindre

Bygg/Arkitektur Under Q2 sålde de noterade bostadsutvecklarna sålt 20 procent fler bostäder än under motsvarande kvartal förra året – samtidigt som de har byggstartat sex procent färre.


Anders Danielsson.

Skanska slår förväntningarna

Bolag Skanskas rörelseresultat för Q2 kom in nästan tio procent högre än analytikernas förväntningar. Samtidigt varnar vd Anders Danielsson för svagare marknad framöver.


Nordic Light Trio.

Skanska säljer kontorsbyggnad i Budapest

Transaktioner Skanska har sålt kontorsbyggnaden Nordic Light Trio i Budapest, Ungern, till JR AMC, en sydkoreansk fastighetsfond, för cirka 41 miljoner euro, cirka 431 miljoner kronor.


Skanska: Majoritet vill bo i miljövänliga bostäder – värderas dock olika i landet

Bostäder En ny undersökning från Skanska visar nämligen att drygt åtta av tio tycker att det är viktigt att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar. Samtidigt visar statistiken att hållbara bostäder värderas olika från län till län.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska bygger flerbostadshus och vårdboende i Göteborg

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Sverigehuset i Göteborg AB att bygga vårdboende och flerbostadshus om totalt 193 lägenheter i centrala Göteborg. Uppdraget är värt 330 miljoner kronor.


Anders Danielsson, Skanskas vd.

Rättsprocesser ger Skanska resultat-uppsving

Ekonomi/Finansiering Konkurrensmyndigheten i Tjeckien informerade nyligen Skanska om att de kommer att utfärda ett beslut om att avsluta den process som inleddes under 2016 gällande R4-projektet i Tjeckien. Uttalandet följer efter den dom från Tjeckiens högsta domstol i mars 2019 som upphävde det tidigare beslutet från konkurrensmyndigheten att bötfälla Skanska och andra bolag.


Anders Danielsson, vd på Skanska.

Skanska i ny miljardaffär i USA

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Vornado Realty Trust om att bygga ytterligare en entré till New Yorks historiska Pennsylvania Station (Penn Station). Kontraktet är värt USD 119 M, cirka 1,1 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.


Anders Danielsson, vd Skanska.

Skanska får dubbla uppdrag i USA

Bygg/Arkitektur Skanska bygger center för vetenskap och innovation vid Seattle University,USA, för 83,5 miljoner dollar, cirka 788 miljoner kronor. Dessutom har bolaget tecknat avtal med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om att bygga strandpromenaden East Midtown Greenway i New York, USA. Det kontraktet är värt cirka 887 miljoner kronor.


Joakim Åkesson.

Ny regionchef i Skanska

Karriär Joakim Åkesson är utsedd till ny regionchef för Projektutveckling kommersiellt i Skanska Sverige. Han arbetar idag som affärsutvecklingschef i Syd/Sydost och tillträder sin nya befattning omgående.


Så stora är bolagen på börsen

Ekonomi/Finansiering Efter att det slagits fast att fastigheter utgör nio procent av det svenska börsvärdet har Fastighetssverige tittat närmare på hur stora de olika noterade bolagen faktiskt är.


K-Fastigheter genomför två förvärv i Växjö.

K-Fastigheter gör dubbla förvärv i Växjö

Transaktioner K-Fastigheter, ägt av Jacob Karlsson och Erik Selin, köper nästan 250 lägenheter av Borohus och Skanska.


Solna United.

Nästan fullt i Solna United

Uthyrning Skanska har tecknat avtal med Compugroup Medical. Det internationella e-hälsoföretaget tar toppvåningen i Solna United. Byggnaden är därmed nästan fullt uthyrd. Kvar finns en kontorslokal samt pods för möten eller ett par arbetsplatser på byggnadens gräsbeklädda tak.


Boklok bygger radhus i Rosengård.

Boklok bygger radhus i Rosengård

Bygg/Arkitektur I Västra Kattarp i stadsdelen Rosengård, Malmö, ska Boklok bygga 41 radhus i bostadsrättsform.


Workplace Oo.

Skanska miljardsäljer i Oslo

Transaktioner Skanska har sålt kontorsfastigheten Workplace Oo i Oslo för cirka 1,5 miljarder svenska kronor. Köpare är DNB Scandinavian Property Fund.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska miljardsäljer i Helsingfors

Bolag Avyttrar kontorsfastighet i Finland för cirka 1,4 miljarder kronor.


Juvelen.

Vasakronan köper Juvelen för 563 miljoner

Transaktioner Det är fastigheten Fålhagen 1:39, Juvelen, som förvärvas. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 563 miljoner kronor. Juvelen färdigställs under 2019 och Vasakronan tillträder i december.


Skanska premiäruthyr i Sthlm New.

Första uthyrningarna i Sthlm New klara

Uthyrning Den statliga myndigheten UKÄ, Universitetskanslersämbetet och Fazer Food Services tar plats i Skanskas projekt Sthlm 04 i Hammarby sjöstad.


Fredrik Jonsson.

Niam köper kontorsfastighet i Helsingfors

Transaktioner Niam har tecknat avtal med Skanska Commercial Development Nordic om att förvärva en nyproducerad kontorsfastighet belägen i Aviapolis, ett av de snabbast växande affärsklustren i Helsingfors-regionen, som angränsar till Helsingfors flygplats.


Hyllie stationsområde

Byggjätte köper projektfastighet i Malmö

Transaktioner Fastighetssverige berättar mer om bolagets planer på att bygga 16 000 kvadratmeter kontor i expansiva stadsdelen.


Kungsbacka.

Skanska bygger åt Aranäs i Kungsbacka

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Aranäs Fastigheter att bygga två flerbostadshus och ett kontorshus i centrala Kungsbacka. Uppdraget är värt cirka 305 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för andra kvartalet 2019.


Skanska bygger studentbostäder i Göteborg för SGS.

Skanska bygger studentbostäder i Göteborg för 385 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av SGS Studentbostäder att bygga 327 studentbostäder och en förskola med sex avdelningar i centrala Göteborg. Uppdraget är värt cirka 385 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för andra kvartalet 2019.


Branschen har inte insett värdet av sin egen data menar Per Boström.

Så ska byggbranschen digitaliseras

Teknik Per Boström, CIO på Skanska, om hur en "primitiv" byggbransch ska ta nästa steg i den digitala evolutionen.


Skanska säljer till SPP.

Skanska säljer äldreboende i Sollentuna till SPP

Transaktioner Skanska säljer ett äldreboende i Silverdal i Sollentuna till SPP. Byggnation pågår för tillfället och beräknas vara färdigställd under hösten 2020. SPP tillträder fastigheten efter att byggnaden är färdigställd. Försäljningsvärdet är cirka 190 miljoner kronor och hyresgäst är Attendo.


Skanska säljer logistikanläggning för 240 miljoner kronor

Transaktioner Skanska har sålt en logistikanläggning i Helsingborg för cirka 240 miljoner kronor. Köpare är Logicenters.


Skanska svagare än väntat

Bolag Skanska redovisar en Q1-rapport som inte når analytikernas förväntningar.


Skanska får bygguppdrag i Finland.

Skanska får halvmiljardorder i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Helsingfors Stad om att bygga ett kvarter med fem bostadshus i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt cirka 470 miljoner kronor.


Anders Danielsson, Henrik Saxborn, Anders Nissen och Jesper Göransson placerar sig högt på listan.

…Och så mycket tjänar bolagstopparna

Lista Vilka drar in mer än en miljon kronor i månaden? Och hur har marknadsläget påverkat vd-lönerna? Fastighetssverige har kartlagt börs-vd:arnas ersättningar. Här är hela listan.


Juvelen.

Skanska tecknar nya avtal i Juvelen

Uthyrning Skanska har tecknat hyresavtal med Dirac Research och SMHI för etablering i kontorshuset Juvelen i Uppsala.


Sven Rehnström & Co rekryterar.

Olov Lindgren rekryterar inom nyproduktion

Bolag Olov Lindgren utökar med en nyinrättad tjänst för att möta behoven kring nyproduktion av hyresrätter och har rekryterat Henrik Deuschl som projektledare.


Hans Biörk (Skanska), Charlotte Strömberg (Castellum), Göran Grosskopf (Peab) och Fredrik Persson (JM) är några av de ordförande som kvitterar ut allra störst styrelsearvoden under 2019.

Lista: De plockar ut högst styrelsearvoden 2019

Lista Styrelsearvodena i de noterade bygg- och fastighetsbolagen fortsätter att öka. Fastighetssverige har kartlagt vilka bolag som höjer arvodena mest, och kan samtidigt konstatera att nivåerna skiljer avsevärt mellan flera konkurrenter.


Skanska får bygga Vasakronans Nya Kronan.

Skanska får bygga Nya Kronan

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Vasakronan om nyproduktion av två kontorsbyggnader samt renovering av ett befintligt hus i centrala Sundbyberg. Kontraktet är värt cirka 770 miljoner kronor.


Epic i Malmö.

Web Manuals blir ny hyresgäst i Epic

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med det snabbväxande internationella bolaget Web Manuals som levererar en webb-baserad applikation för att digitalisera manualer i hårt reglerade branscher. Web Manuals flyttar in våren 2020 på entréplanet i kontorshuset Epic i Malmö.


Sex byggherrar ska utveckla den nya staden Landvetter Södra.

Sex byggherrar utvalda för att utveckla ny västsvensk stad

Bygg/Arkitektur I ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära till Göteborg Landvetter Airport ska en helt ny stad för minst 25 000 invånare byggas med start 2020. Landvetter Södra Utveckling AB har nu beslutat om de sex byggherrar som tillsammans med bolaget och Härryda kommun ska utveckla Landvetter Södra – en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad.


Stora Bostadsdagen Göteborg
Skanska har utarbetat ett dialogverktyg för att underlätta och snabba på processerna. Bland annat används det i Tolered. Christina Ingelsten berättar mer på Stora Bostadsdagen Göteborg.

Stora Bostadsdagen GBG: Snabbare processer med bättre dialog

Stora Bostadsdagen Göteborg Kringboendes åsikter har traditionellt setts som ett hot – Skanska ser dem istället som en tillgång. Genom att tidigt i processen bjuda in till dialog, bland annat med ett innovativt digitalt verktyg, får invånarna vara med och utveckla staden som de själva vill bo i. Resultatet – Bättre projekt, mer samtal och färre klagomål. Missa inte Christina Ingelsten på Stora Bostadsdagen Göteborg.


Sveriges första nollenergi-hotell ska även innehålla Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor.

Skanska får bygga Fabeges nollenergihotell

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Fabege om att bygga Skandinaviens första nollenergihotell i Arenastaden, Solna. Kontraktet är värt cirka 470 miljoner kronor och Choice är hyresgäst.


Dagsfärsk lista: De skickar flest till Mipim

Mipim Med bara två veckor kvar till den franska fastighetsfesten i Cannes har Fastighetssverige kartlagt vilka svenska bolag som skickar flest medarbetare till Rivieran. Här är hela listan.


Logicenters köper av Skanska i Arlandastad.

Logicenters köper av Skanska i Arlandastad

Transaktioner Logicenters har skrivit ett nytt avtal med Skanska som avser utveckling och förvärv av en ny fastighet i Arlandastad. En modern logistikanläggning på 25 000 kvadratmeter ska uppföras och beräknas vara färdigställd första kvartalet 2020. Då flyttar hyresgästen Veddestagruppen in med koncernens alla fyra verksamheter.


Prisma.

Skanska bygger Prisma

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Wihlborgs om att bygga ett nytt kontorshus, Prisma, vid centralstationen i Helsingborg.


The Harlo.

Skanska säljer för 675 miljoner kronor i Boston

Transaktioner Skanska har i samarbete med PGIM Real Estate avyttrat bostadshuset The Harlo i Boston till Invesco Real Estate, en global investeringsfirma för fastigheter. Skanskas ägarandel är 50 procent. Bolagets andel av försäljningen, 75 miljoner dollar, cirka 675 miljoner kronor, registreras av Skanska USA Commercial Development under första kvartalet 2019. Överlåtelsen av fastigheten sker under februari 2019.


Danielsson: "Det är oacceptabelt"

Bolag Efter att ha redovisat en svag kvartalsrapport och sänkt utdelningen kraftigt berättar Anders Danielsson mer om Skanskas kommande utmaningar.


Anders Danielsson.

Skanska sänker utdelningen

Bolag Skanska redovisar en svag Q4-rapport och sänker utdelningen kraftigt.


Skanska köper projekt i Hyllie.

Skanska köper Hyllieprojekt

Bygg/Arkitektur AM1 Fastigheter och Kian Properties säljer projekt om 40 000 kvadratmeter i Hyllie till Skanska.


Genesta köper Norra Hamnen Kubiklager i Malmö.

Skanska säljer för 285 miljoner i Malmö

Transaktioner Skanska säljer logistikfastigheten Norra Hamnen Kubiklager i Malmö Industrial Park för 285 miljoner kronor till Genesta, som köper till sin GNRE Fund II.


Aura.

Projektengagemang flyttar till Aura

Uthyrning Skanska Öresund har tecknat hyresavtal med Projektengagemang i Aura, Citadellsstaden, Malmö. Projektengagemang hyr cirka 1 700 kvadratmeter och kontoret blir deras nya regionkontor i Malmö.


Skanska säljer ett Scandichotell under produktion i Köpenhamn.

Skanska säljer hotell i Köpenhamn för 920 miljoner

Transaktioner Skanska har sålt ett hotell i Köpenhamn, Danmark, för 670 miljoner danska kronor, cirka 920 miljoner kronor. Överlåtelsen planeras till Q1 2021. Köpare är City Danmark A/S – ett bolag grundat av Pareto Securities.


Skanska har fått i uppdrag att renovera Brookline High School i USA.

Skanska får miljardorder i USA

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal om att renovera och bygga ut Brookline High School i Massachusetts, USA. Kontraktet är värt cirka 1,1 miljarder kronor, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för fjärde kvartalet 2018.


Det är Skanskas plan efter storuthyrningen

Bolag För Fastighetssverige berättar Fredrik Lantz, uthyrnings-och marknadschef för Skanska Fastigheter Stockholm hur man jobbar vidare med uthyrningen i sina stora projekt Solna United och Sthlm New.


Skanska investerar cirka 780 miljoner i Rumänien

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 780 miljoner kronor i den andra och tredje fasen av kontorsprojektet Campus 6 i Bukarest, Rumänien.


Skanska hyr ut 7 800 kvadratmeter till Fortum

Uthyrning Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal om cirka 7 800 kvadratmeter kontor i Solna United med Fortum Fastigheter. Inflyttningen är planerad till den 1 maj 2020.


Skanska investerar 680 miljoner i norskt bostadsprojekt

Bolag Skanska Norge investerar total cirka 640 miljoner norska kronor, cirka 680 miljoner kronor, i Aveny Vest, 176 bostadslägenheter fördelade på tre hus, i centrala Lillestrøm, Norge.


JM och Skanskas projekt får grönt ljus

Bostäder JM och Skanska som vill bygga 370 bostäder och en förskola i Ulvsunda industriområde väntas få klartecken för sitt projekt under nästa vecka.


Skanska säljer vårdboende i Växjö

Transaktioner Skanska har sålt ett äldreboende på Södra Järnvägsgatan i Växjö, för cirka 240 miljoner kronor. Köpare är Nordiska Vårdhem (Northern Horizons vårdfastighetsfond) och hyresgäst är Humana.


Skanska säljer till Heba

Transaktioner Heba förvärvar ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder. Fastigheten är belägen inom kvarteret Murklan i Silverdal, Sollentuna och omfattar 52 hyreslägenheter.


Skanska: "Vi blir inte avskräckta"

Transaktioner Därför tar Skanska över Real Holdings problemkantade utvecklingsprojekt på Pottholmen i Karlskrona.


Real Holding säljer utvecklingsprojekt

Transaktioner Real Holding säljer fastighetsutvecklingsprojekt på Pottholmen, Karlskrona till Skanska.


Skanska investerar 250 miljoner i Polen

Bolag Skanska har investerat 24 miljoner euro, cirka 250 miljoner kronor, i andra fasen av Brama Miasta, ett kontorsprojekt i Lódz, Polen. Den andra fasen omfattar totalt 13 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta i en byggnad om 15 våningar.


Rikshem halvmiljardköper i Norrköping

Transaktioner Rikshem förvärvar en projektfastighet av Skanska. Projektfastigheten är en bostads- och samhällsfastighet med en total uthyrningsbar area om 11 000 kvadratmeter och förvärvas till ett fastighetsvärde om cirka 490 miljoner kronor.


Vardaga och Skanska bygger nytt äldreboende i Kviberg

Bygg/Arkitektur Vardaga och Skanska skapar äldreboendet Villa Kviberg med 77 lägenheter i Göteborg.


Skanska säljer kontorsbyggnader i Katowice

Transaktioner Skanska har sålt C- och D-byggnaderna av kontorskomplexet Silesia Business Park i Katowice, Polen, till ISOC Group, ett företag som investerar i fastigheter och infrastruktur och som är baserad i Manila i Filippinerna. Värdet på transaktionen är 59 miljoner euro, cirka 609 miljoner kronor.


Skanska bygger för Postnord i Helsingborg.

Skanska utvecklar 30 000 kvadratmeter för Postnord

Bygg/Arkitektur Skanska utvecklar ny logistikanläggning i Södra Väla i Helsingborg för Postnord TPL. Hyresavtalet löper på tio år. Byggstart för den cirka 30 000 kvadratmeter stora terminalen sker i december 2018 med beräknad driftstart i januari 2020.


Skanska bygger vattenkraftverk i Norge

Bygg/Arkitektur Skanska har kontrakterats för att bygga Nya Nedre Fiskumfoss kraftverk. Skanskas kund är Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, NTE.


Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

Bostäder JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.


Skanska hyr ut i Solna United

Uthyrning Skanska har tecknat avtal med it-företaget Telecomputing, som samlar sin växande svenska verksamhet på 3 300 kvadratmeter kontor i Solnas nya landmärke Solna United vid Solna Station.


Skanska får uppdrag av Framtiden

Bygg/Arkitektur Framtiden Byggutveckling har gett Skanska uppdraget att bygga den första etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda. Det ingår i Bostad2021 och kommer att utföras som en totalentreprenad med 104 hyreslägenheter. Byggstarten beräknas till början av 2019.


Skanska investerar 1,8 miljarder i Citygate

Bolag Skanska investerar cirka 1,8 miljarder kronor i kontorsprojektet Citygate i Gårda i Göteborg.


Mobilnycklar i Aura i Malmö

Bygg/Arkitektur Skanska Öresund och Parakey inleder ett samarbete för att digitalisera och förenkla nyckelhanteringen för hyresgästerna i kontorshuset Aura i Malmö – istället för nycklar, passerkort och taggar används digitala nycklar i mobilen.


Skanska utvecklar och säljer hotell till LKAB för en halv miljard

Bygg/Arkitektur Skanska utvecklar och bygger ett nytt hotell i centrala Kiruna med Scandic Hotels som operatör. Hotellet säljs för 500 miljoner kronor till LKAB som tillträder i samband med färdigställande, hösten 2021.


Skanska investerar 1,8 miljarder i Polen

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 170 miljoner euro, cirka 1,8 miljarder kronor, i tredje fasen av Generation Park, ett kontorsprojekt i Warszawa, Polen.


Skanska: Minskade risker leder även till lägre orderingång

Bolag Skanska vidtar flera åtgärder i spåren av nedskrivningarna i mitten av oktober.


370 nya bostäder i industriområde

Bostäder JM och Skanska är nu ett steg närmare planerna att få bygga 370 nya lägenheter och en förskola vid Bällstaviken i Ulvsunda industriområde.


Skanska utvecklar och säljer nytt kontorshus för en halv miljard

Transaktioner Skanska investerar i ett egenutvecklat kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping. Fastigheten säljs samtidigt till Vacse för cirka 500 miljoner kronor och hyresgäster blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.


Efter 100 år på Lidingö – Aga flyttar

Uthyrning Efter mer än ett sekel i nuvarande området Dalénum på Lidingö flyttar Aga nu huvudkontoret för Norden och Baltikum till Arenastaden i Solna. Aga har tecknat avtal med Skanska och flyttar till lokaler om cirka 2 900 kvadratmeter i Solna United.


Skanska säljer till Oljefonden

Transaktioner Skanska har tecknat avtal om att sälja 121 Seaport office tower i Boston, USA, till SVF Acquisitions ett joint venture mellan American Realty Advisors och Norges Bank Real Estate Management (Oljefonden). Värdet på transaktionen är 455 miljoner dollar, cirka fyra miljarder kronor.


Svenskt doldisbolag slår till igen

Transaktioner Efter miljardaffären i Tyskland köper svenska Ailon nu tillsammans med Aberdeen Standard Investments i Hammarby sjöstad.

Skanska säljer projekt i Hammarby sjöstad

Transaktioner Byggjätten säljer projektet som man ägt tillsammans med Ikano Bostad.


Skanska säljer projekt i Hammarby sjöstad

Transaktioner Byggjätten säljer projektet som man ägt tillsammans med Ikano Bostad.


Skanska hyr ut till Adecco i Malmö

Uthyrning Skanska har tecknat ett nytt hyresavtal i Aura, Citadellsstaden, Malmö – ny hyresgäst är Adecco Group som flyttar in under sommaren 2019.


1 000 dagar utan frånvaro på grund av skada

Bygg/Arkitektur Längs Kapellgärdsallén har Riksbyggen, med Skanska som entreprenör, färdigställt två projekt och ett tredje är under produktion. Genom att fokusera på ordning och reda och en god arbetsmiljö har det under 1 000 arbetsdagar, vilket motsvarar ungefär fyra år, inte inträffat någon skada som lett till frånvaro.


Skanska vinstvarnar – miljardnedskrivningar i USA

Bolag Skanska gör nedskrivningar i USA om 1,3 miljarder kronor – USA-chef byts ut.


Efter Skanskas rivstart: "För fler samtal"

Uthyrning Skanska har just gjort klart med de första hyresgästerna till landmärket Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad. Nu fortsätter jakten efter fler hyresgäster både till prestigebygget och dess granne Sthlm 04. För Fastighetssverige berättar Skanskas utyrningsansvarige mer om det arbetet.


Skanska tecknar tilläggskontrakt värt cirka 320 miljoner

Bolag Bygger 37 000 kvadratmeter stor anläggning i Tampa.


Skanska hyr ut 4 400 kvadratmeter i Sthlm 01

Uthyrning Coworkingaktören IWG, med varumärken som Regus, Spaces och No18, hyr lokaler i skyskrapan Sthlm 01 i Hammarby sjöstad i Stockholm.


Skanska bygger åt Skandia i Jakobsberg

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Skandia Fastigheter att bygga fyra flerbostadshus med totalt 104 hyresrättslägenheter i Jakobsberg, Järfälla.


Skanska investerar 570 miljoner kronor i Köpenhamnsprojekt

Bolag Skanska har börjat bygga den första fasen av kontorskomplexet Cph. Highline på Havneholmen i Köpenhamn, vilket representerar en investering på 412 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 570 miljoner kronor.


Lindab till Aura

Uthyrning Skanska Öresund har tecknat hyresavtal med Lindab i Aura, Citadellsstaden, Malmö. Lindab hyr plan 6 och kontoret blir en satellit till bolagets huvudkontor i Grevie.


Skanska säljer kontorsbyggnad i Warszawa

Transaktioner Skanska har sålt den första fasen av kontorskomplexet Spark i Warszawa till en fastighetsfond i KGAL Investment Management, en tysk oberoende investerings- och kapitalförvaltare. Värdet på transaktionen är 48 miljoner euro, cirka 510 miljoner kronor.


Martin Kron ny Skanska-vd i Finland

Karriär Martin Kron har utsetts till vd för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Finland. Han efterträder Björn Mattsson som utsetts till vd för Skanskas bostadsutveckling i Centraleuropa.


Skanska hyr ut 2 000 kvadratmeter i Juvelen

Uthyrning Skanska har tecknat hyresavtal med Projektengagemang och Viva Media gällande totalt cirka 2 000 kvadratmeter kontor i Juvelen, Uppsalas nya landmärke.


Skanska investerar 308 miljoner i ungerskt projekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 29 miljoner euro, cirka 308 miljoner kronor, i den tredje fasen av Nordic Light, ett kontorskomplex beläget i Budapest. Nordic Light Trio erbjuder en leasingyta på cirka 14 000 kvadratmeter på Pest-sidan av floden Donau.


Skanska köper tomt i Oslo för 370 miljoner kronor

Transaktioner Skanska har köpt en tomt på 19 000 kvadratmeter vid den viktiga trafikknutpunkten Økern i södra Oslo för 340 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 370 miljoner kronor.


NREP förstärker inom projektutveckling i Sverige

Karriär NREP rekryterar Johan Håkansson, närmast från Skanska. Han kommer att arbetat med NREP:s projektutveckling.


Skanska bygger nytt i Prag

Bygg/Arkitektur Skanska investerar motsvarande cirka 465 miljoner kronor, i en nio våningar hög kontorsbyggnad om 16 000 kvadratmeter i affärsdistriktet Pankrác i Prag, Tjeckien.


Skanska bygger skolanläggning åt WSU

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Washington State University (WSU) för att bygga en byggnad för växtforskning på WSU Pullman Campus i Pullman, Washington, USA.


Skanska välkomnar coworkingbolag

Uthyrning Har tecknat avtal med coworkingbolaget Spaces gällande cirka 3 100 kvadratmeter i kontorsprojektet Epic. Avtalet sträcker sig över 10 år.


Därför går hon till Oscar: "Det vägde över"

Karriär Efter snart 40 år på Skanska går Inger Olsson vidare till Oscar Properties. För Fastighetssverige berättar hon om vad som fick henne att ta steget in i det pressade bolaget.


Fastighetskvinnan
Sonja Ståhl – vinnare av 2018 års utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna.

Här är vinnaren i Årets Unga Fastighetskvinna

Fastighetskvinnan På onsdagen utsågs vinnaren i utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Se bilderna från Fastighetskvinnan

Fastighetskvinnan I en fullsatt spegelsal på Grand Hôtel i Stockholm arrangerades årets upplaga av Fastighetskvinnan som bjöd på en rad intressanta föredrag, diskussioner samt avgörande i den prestigefyllda tävlingen Årets unga fastighetskvinna.

Ett unikt ledarskapsprogram – här är vinnarpriset

Fastighetskvinnan Kommunikationsutbildning i en scenisk miljö med individuell handledning – vinnaren i Årets Unga Fastighetskvinna får nu en unik möjlighet att utveckla sig själv och sina ledaregenskaper genom Ledarstudions program Det personliga uttrycket.


Fastighetskvinnan
Chanel Braddon.

Årets Unga Fastighetskvinna: Finalist nummer 2!

Fastighetskvinnan Under tre dagar presenterar Fastighetssverige finalisterna i Årets Unga Fastighetskvinna. Dagens finalist är en levnadsglad världsmedborgare som fungerar som idéspruta och spindeln i nätet när större samhällsbyggnadsprojekt ska skapas och förverkligas. Möt Chanel Braddon, 28, affärsutvecklare på Skanska Sverige.


Skanska utvecklar handelsplats i Bålsta åt Ica

Bygg/Arkitektur Skanska utvecklar och säljer en handelsfastighet på 6 760 kvadratmeter i Lillsjön, Bålsta. Köpare är Ica Fastigheter. Projektet startar under tredje kvartalet, 2018 och tillträdet av Ica-butiken är planerad till våren 2020.


Tosito bygger kvarteret East i Jönköping.

Tosito bygger i centrala Jönköping

Bygg/Arkitektur Jönköpingsbolaget Tosito bygger 126 bostadsrätter på Odengatan/Slottsgatan på Öster i centrala Jönköping.


Skanska bygger nytt bostadskvarter i Göteborg

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Göteborgs Stad för att bygga ett nytt bostadskvarter med 249 lägenheter i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 500 miljoner kronor.


Castellum rekryterar från Skanska

Karriär Castellum Öresund rekryterar Anna Björklund som projektutvecklingschef.


Skanskas nye toppchef redo att gå in i Krakow

Karriär I september blir Björn Mattson ny vd för Skanskas bostadsutveckling i Europa och byter då ut Oslo mot Prag. För Fastighetssverige berättar han om vad han ser för möjligheter och utmaningar på den centraleuropeiska bostadsmarknaden.

Ny vd för Skanskas bostadsutveckling i Europa

Karriär Den 1 september i år tillträder Björn Mattsson som ny vd för Skanskas bostadsutveckling i Europa.


Ny vd för Skanskas bostadsutveckling i Europa

Karriär Den 1 september i år tillträder Björn Mattsson som ny vd för Skanskas bostadsutveckling i Europa.


Skanska miljardsäljer i Budapest

Transaktioner Skanska har sålt ett kontorsprojekt med två byggnader i Budapest, Ungern, till en fastighetsfond inom Erste Alapkezel? Zrt., ett dotterbolag till Erste Asset Management GmbH, för cirka 1 miljard kronor.


Trendskifte – allt fler efterfrågar separat kök och vardagsrum

Bostäder Öppna planlösningar har länge dominerat på bostadsmarknaden. Nu visar en ny undersökning från Skanska på ett trendbrott där efterfrågan av separat kök och vardagsrum ökar på bekostnad av den öppna planlösningen.


Ny undersökning: Fler intresserade av ägarlägenheter

Bostäder En ny undersökning från Skanska visar att sex av tio kan tänka sig att äga en större bostad och hyra ut en del. Varannan person tycker samtidigt att ägarlägenheter kan vara en intressant boendeform för framtiden.


Skanska bygger sjukhus för 1,6 miljarder

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Duke University Health System om att bygga en patientbyggnad på Duke University Healthcares campus i Durham, North Carolina. Kontraktet är värt cirka 1,6 miljarder kronor.


Verisure Innovation flyttar sitt kontor till Epic

Uthyrning Skanska Öresund har tecknat ett hyresavtal med Verisure Innovation som löper över sju år. Därmed är cirka hälften av Epics 12 000 kvadratmeter uthyrda.


Skanska säljer kontor i Helsingfors

Transaktioner Skanska har sålt kontorsbyggnaden K6 i Helsingfors, Finland, för 53 miljoner euro, cirka 540 miljoner kronor. Köpare är Senatfastigheter, finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor.


Skanska får miljarduppdrag i Hollywood

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med CHA Hollywood Medical Center för att bygga en ny sjukhusbyggnad för akutvård vid Hollywood Presbyterian Medical Center i Hollywood, Kalifornien. Kontraktet är värt cirka 1,6 miljarder kronor.


Rikshem köper för 310 miljoner kronor i Ale

Transaktioner Rikshem utökar sitt bestånd i Ale kommun med en nyproducerad samhällsfastighet om totalt 7 300 kvadratmeter, fördelat på vårdboende och seniorbostäder. Rikshem förvärvar fastigheten av Skanska till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 310 miljoner kronor.


Fastighetskvinnan
Cajsa Winge, Gunnar Hagman, Kerstin Lindberg Göransson och Bengt Johansson diskuterar trakasserier i bygg- och fastighetsbranschen i spåren av #MeToo och #sistaspikenikistan på seminariet Fastighetskvinnan den 5 september.

Fastighetskvinnan: Efter #MeToo och #sistaspikenikistan

Fastighetskvinnan I höstas var arkitekten Cajsa Winge med och tog initiativet till #sistaspikenikistan, byggbranschens #MeToo-kampanj, och mycket smuts och många sanningar kom upp till ytan. Den 5 september medverkar Cajsa Winge tillsammans med flera av branschens tyngsta aktörer i ett panelsamtal om branschen efter #MeToo-hösten. Hur tar branschen lärdom och hur går vi vidare?


Skanska säljer till Logicenters i Arlandastad

Transaktioner Skanska har sålt en logistikanläggning som ska uppföras i Arlandastad, Sigtuna, för cirka 230 miljoner kronor till Logicenters.


Skanska bygger kontor för 360 miljoner i Krakow

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 360 miljoner kronor i den fjärde byggnaden i Highfive, ett komplex om totalt fem kontorsbyggnader i Krakow.


Skanska säljer för 340 miljoner kronor till NRP

Transaktioner Skanska har sålt två handelsfastigheter i Göteborg och Mölndal för cirka 340 miljoner kronor.


I jakten på köparna tänker bostadsutvecklarna ofta utanför ramen.

Riksbyggen är inte värst

Lista Förra veckan bjöd Riksbyggen in till "årets svettigaste lägenhetsvisning". Fastighetssverige minns andra gånger då bostadsutvecklarna tänkt utanför boxen i jakt på köparna.


Skanska säljer egenutvecklat vård- och omsorgsboende.

Skanska säljer till Vectura i Limhamn

Transaktioner Skanska ska bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i stadsdelen Limhamn i Malmö. Aleris kommer att driva vårdboendet och Vectura Fastigheter tillträder som ny fastighetsägare under hösten 2018.


Göteborg 400+
Bjarne Fjellanger, Viktoria Walldin, Mats Rönnbo och Urban Hammarlund diskuterar 2020-talets avtryck i stadsbilden på seminariet Göteborg 400+ den 30 maj.

Vilket blir 2020-talets avtryck i stadsbilden?

Göteborg 400+ Göteborg i dag är ett resultat av nästan 400 år av stadsplanering — vissa delar är bra, andra mindre bra. De senaste decennierna har betytt allt från miljonprogram med betongförorter, massbilism och sovstäder till kvartersstadsdelar, blandstäder och aktivitetsbaserade stadsdelar. Nu planeras det för ett flertal nya stadsdelar i regionen. Hur ska man tänka för att undvika historiens misstag, för att bygga ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och samtidigt skapa de stadsdelar morgondagens göteborgare vill ha? Missa inte diskussionen på framtidsseminariet Göteborg 400+. Anmälan stänger om en vecka – säkra din plats nu!


Skanska bygger för 1,6 miljarder i London

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med The Olayan Group om att bygga K1 Knightsbridge, en kommersiell fastighet i London som kombinerar kontor, bostäder och detaljhandel. Kontraktet är värt cirka 1,6 miljarder kronor.


Skanska satsar 560 miljoner i Hammarby Sjöstad

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 560 miljoner kronor i kontorshuset Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad. Huset har en total uthyrningsbar yta på cirka 12 000 kvadratmeter.


Omstruktureringar tynger Skanska

Bolag Skanska redovisar lägre rörelseresultat än väntat till följd av höga omstruktureringskostnader.


Skanska säljer till Vectura i Västra Hamnen

Transaktioner Skanska har sålt fastigheten Sjösättningen 1 i Västra Hamnen, Malmö, för 295 miljoner kronor. Byggnaden som innehåller förskola och äldreboende är utvecklad av Skanska Sverige.


Skanska hyr ut i Solna United

Uthyrning Mat- och mötesföretaget Sabis öppnar restaurang och café i Skanskas projekt Solna United i Arenastaden, Solna. Uthyrningen omfattar cirka 1 000 kvadratmeter.


Så ska Caroline Arehult leda Hemfosa

Karriär I höst blir Caroline Arehult ny vd för Hemfosa – efter att ha arbetat för Skanska i snart 20 år och nått positionen som vd för dotterbolaget Skanska Fastigheter Stockholm. För Fastighetssverige berättar hon om hur hon ser på sin nya roll och vad det var som slutligen fick henne att vända blad. "En fantastisk möjlighet som jag inte kunde tacka nej till", säger hon.


Balder utökar beståndet i Norge

Transaktioner Balder köper en fastighet i Oslo av Skanska för 400 miljoner kronor.


Caroline Arehult blir ny vd för Hemfosa

Karriär Jens Engwall blir vd för Nyfosa, som planeras delas ut till Hemfosas aktieägare. Nu är hans efterträdare på Hemfosas vd-post utsedd.


Rättsprocessen till trots – Skanska ger inte upp

Juridik Trots att Trafikverket drar bolagets jättesatsning i Göteborg till mark- och miljödomstolen är Skanska hoppfulla.


Atlasmuren om Solnaköpet: "Passade in"

Transaktioner Atlasmuren Fastigheter har förvärvat kontorsfastighet Laboratoriet 5 i Solna av Skanska för cirka 200 miljoner kronor. För Fastighetssverige berättar bolagets vd Björn Andersson om var man vill satsa härnäst och om det blir några fler transaktioner i år eftersom man har en uttalad strategi om att göra en affär om året.


Skanska säljer kontorsfastighet i Solna

Transaktioner Skanska har sålt kontorsfastigheten Laboratoriet 5 i Solna till Atlasmuren Fastigheter för cirka 200 miljoner kronor. Tillträdet till fastigheten sker i maj 2018.


Skanska bygger för 690 miljoner i North Carolina

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Duke University om att bygga nya utbildningslokaler för ingenjörsstudenter på Duke University campus i Durham, North Carolina. Kontraktet är värt cirka 690 miljoner kronor.


Han får uppdraget att utveckla Nya Hovås

Bolag Nya Hovås Stadsutveckling hämtar in en ny vd för att fortsätta utvecklingen av området.


Skanska bygger lägenheter för 415 miljoner

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett avtal med Helsingfors Stad om att bygga 223 lägenheter i Jätkäsaari. Kontraktet är värt cirka 415 miljoner kronor.


Skanska investerar stort i kontorsprojekt i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 960 miljoner kronor i projektet i Helsingfors. Byggnaden, som är helt uthyrd, blir kontor för European Chemicals Agency, ECHA, som Skanska tecknade hyreskontrakt med i december 2017.


Studioförvärvet i Malmö är andra gången på kort tid som Kungsleden köper stort av Skanska.

Därför gillar Kungsleden Skanska

Bolag På bara ett par veckor har Kungsleden miljardköpt nyproducerade kontorsfastigheter från Skanska – två gånger om. Nu berättar köparens transaktionschef, Henrik Gerdin, om samarbetet med byggjätten.

Kungsleden miljardköper av Skanska – igen

Transaktioner Skanska har sålt kontorsfastigheten Studio på Universitetsholmen, Malmö, för cirka en miljard kronor. Köpare är Kungsleden.


"Det är inte helt vanligt att vi gör så här men…"

Bolag För Fastighetssverige förklarar Skanska varför man bygger ett kontorskomplex för 580 miljoner kronor utanför Oslo på spekulation.

Skanska investerar 580 miljoner i projekt i Oslo

Bygg/Arkitektur Kontorsprojektet Parallell i Oslo har en total uthyrningsbar yta om 19 500 kvadratmeter.


Kungsleden miljardköper av Skanska – igen

Transaktioner Skanska har sålt kontorsfastigheten Studio på Universitetsholmen, Malmö, för cirka en miljard kronor. Köpare är Kungsleden.


Delphi flyttar till Skanska i Malmö

Uthyrning Advokatfirman Delphi flyttar sitt Malmökontor till fjärde våningen i Skanskas Epic, på Universitetsholmen. Inflyttning sker under hösten 2019.


Skanska investerar 580 miljoner i projekt i Oslo

Bygg/Arkitektur Kontorsprojektet Parallell i Oslo har en total uthyrningsbar yta om 19 500 kvadratmeter.


Skanska bygger för 400 miljoner i Gdansk

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 400 miljoner kronor i den första fasen av ett nytt kontorsprojekt i Gdansk. Projektets första fas omfattar en total uthyrningsbar yta på cirka 23 300 kvadratmeter och två plan med parkering under mark.


Skanska investerar 230 miljoner i kontorsprojekt i Poznan

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 230 miljoner kronor i den andra kontorsbyggnaden av Nowo Rynek, ett kommersiellt fastighetsprojekt i Poznan, Polen.


Skanska säljer till Niam i Polen

Transaktioner Skanska har sålt kontorsbyggnaden Nowa Fabryczna i Lodz, Polen, till Niam för EUR 52M, cirka 510 miljoner kronor.


Skanska köper mark i Göteborg.

Skanska köper mark i Göteborg

Transaktioner Skanska har tecknat avtal om förvärv av byggrätter för bostäder i Södra Änggården i Göteborg. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 miljoner kronor.


Riksbyggen ingår samverkansavtal med Skanska

Bolag För att kunna öka effektivitet, kvalitet och ha fokus på hållbarhetsfrågorna genom hela byggprocessen har Riksbyggen tecknat ett samverkansavtal med Skanska. Avtalet gäller i första hand nyproduktion av bostäder i Uppsala, Umeå och Luleå.