Image

Wilner Anderson är skeptisk till de tvärsäkra

Bolag Agora redovisar förbättrade siffror och vd Wilner Anderson resonerar i vd-ordet om handelns framtid. - Jag är djupt skeptisk till alla som säger ”såhär blir det”, skriver han.
Publicerad den 16 November 2017
Wilner Anderson. Bild: Agora
Wilner Anderson.

Niomånaderssiffrorna:
Hyresintäkterna ökade med 31 procent till 304 Mkr (232).
Driftnettot ökade med 51 procent till 158 Mkr (104).
Förvaltningsresultatet ökade med 70 procent till 63 Mkr (37).
Resultat efter skatt uppgick till 136 Mkr (59), vilket motsvarar 4,39 kr per stamaktie (2,14).
Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 63 Mkr (57).
Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 506 Mkr (4 292).

Wilner Anderson skriver i vd-ordet om frågeställningar Agora ofta ställs inför:
• Vad händer i handeln generellt och hur påverkar E-handeln butikerna?
• Hur påverkar det som sker detaljhandels¬fastigheter?
• Retail är väl riskfyllt, eller?

Andersons syn på detta:

- Försäljningsökningen i detaljhandeln hittills i år är 2,5 procent, och för september separat 4,2 procent. Prognosen för helåret 2017 är 2,5 procent. Hushållens tilltro till den egna ekonomin är stark, handelns bedömning av läget är också stark. E-handeln ökade under andra kvartalet med 15 procent. Konsumenterna anser dessutom att kommande månader är ett bra tillfälle att köpa kapitalvaror. Handlarna inom sällanköp är mindre nöjda med lönsamheten än övriga del-branscher. Enligt min uppfattning råder det fullständig enighet bland alla professionella detaljister och dito E-handel¬saktörer att detaljhandel idag och framöver kräver både fysisk och digital närvaro. Olika aktörer har haft, och har, olika vägar fram till den slutsatsen, och man prövar olika sätt att lösa de praktiska konsekvenserna, särskilt hur den fysiska produkten ska nå mig som konsument (”the last mile”). Helt klart är att sammanflätningen av E-handel och fysisk handel, d.v.s. att vi köper saker och tjänster både fysiskt och digitalt med utgångspunkt i vad som passar mig av bekvämlighet, utbud och upplevelse. Det finns en oändlig mängd undersökningar som på olika sätt visar hur olika grupper konsumenter blandar sin användning av mobil/dator/butik för att dels skaffa sig kunskap och dels köpa produkten. Påverkan sker åt båda hållen; det fysiska påverkar ditt E-handlande, nätet påverkar din användning av butiker, i en allt tätare symbios. Nyckeln är kundupplevelsen oavsett hur och var du möter säljaren.

- Tillsammans med den massiva digitala utveck¬lingen av många processer som är viktiga för handelns drift, medför dagens situation ett kostnadstryck för detaljhandeln, som kommer att påverka utvecklingen. Att butiker och handelsplatser kommer att vara kvar, är ställt utom allt tvivel, men också att handeln och dess platser kommer att förändras.

- Denna förändring pågår, hur den kommer att gestalta sig i alla olika delar återstår att se. Jag är djupt skeptisk till alla som säger ”såhär blir det”. Agoras sätt att hantera detta är att följa våra kunder så nära som möjligt, vara i ständig dialog med dem och eftersträva att leverera de platser och ytor som efter¬frågas. Min uppfattning är också att den koncen¬tration av fastigheter i centrumlägen som vi har medför stora möjligheter att vara en relevant part i den här förändringsprocessen, en möjlighet som är svårare att ta tillvara i externa lägen och handelsområden.

- Marknadsandelarnas fördelning mellan Stadskärnor, Externa handelsplatser, Övrig fysisk handel och E-handel beskrivs under avsnittet Cityindex. Andelarna förändrade sig mellan 2015 och 2016 så att Stadskärnor var stabilt, Externa handelsplatser ökade lite, Övrig fysisk handel minskade, och E-handeln ökade.

- Vår affärsidé och de allra flesta av våra fastigheters centrala lägen ger oss stor flexibilitet i användning och stor möjlighet att följa med våra kunders, både hyresgästers och konsumenters, förändrade behov och vara en del i städernas förnyelse. Min uppfattning är att detta är en större långsiktig säkerhet än vad externa och halvexterna handelslägen ger. Vi har en stabil bas av väl etablerade företag som kunder med god spridning både branschmässigt och geografiskt. Endast cirka 5,5 procent av vårt hyresvärde kommer från mindre, ej kedjeanknutna detaljister inom alla branscher, varav cirka 1 procent inom kläder och mode. Jag anser att vi är väl positionerade för att fortsätta driva en stabil och lönsam fastighetsverksamhet, att vara en god leverantör av fysisk plattform för detaljister och alla andra som behöver centrala och publika ytor, och att därmed bidra till bättre platser både för våra hyresgäster och deras kunder, och därmed skapa större intäkter i Agora.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Logicenters: Här är de bästa logistiklägena

Bolag Logicenters vd Matthias Kettelhoit om den senaste uthyrningen i Jönköping och varför det inte går att exploatera mer i kommunen för tillfället.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY