Image
Ulrika Hallengren.
Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Wihlborgs: Fortsatt stark nettouthyrning och ökat resultat

Bolag Wihlborgs höjer förvaltningsresultatet med 12 procent för första kvartalet. Ulrika Hallengren vittnar om hög framtidstro och handlingskraft inom kontorssektorn.
Publicerad den 26 April 2022

Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 795 Mkr (738).
Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 557 Mkr (509).
Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 467 Mkr (416).
Periodens resultat uppgick till 816 Mkr (478), motsvarande ett resultat per aktie om 5,31 kr (3,11).

– Vi följer nu upp det fjärde kvartalets rekordhöga nettouthyrning med ytterligare en stark siffra om +28 Mkr. Alla våra fyra regioner bidrar positivt och det är ett stort antal affärer både med nya och befintliga hyresgäster som gemensamt fortsätter generera tillväxt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Det starka resultatet ger en likaledes stark balansräkning. Vår soliditet uppgår till 43,6 procent och belåningsgraden till 45,8 procent vid utgången av mars. Vi har ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per aktie på 177 kr, vilket är 17 procent mer än tolv månader tidigare, justerat för betald utdelning under 2021. Den genomsnittliga räntan i vår låneportfölj har under kvartalet sjunkit något och vårt starka kassaflöde ger oss en rekordstark räntetäckningsgrad om sju gånger.

– Det är tydligt att kontoret som plats får ett helt annat strålkastarljus på sig när arbetsplatser inte bara behöver vara attraktiva, utan också förväntas vara tydliga mötesplatser för samarbete, sociala kontakter, innovation och utveckling. Vi märker också att våra kunder vågar satsa framåt. Framtidstron och handlingskraften är hög trots oroliga tider.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Exklusivt med globala investeraren: Här kommer de satsa krutet framöver

Bolag Fastighetssverige har fått en exklusiv intervju med två företrädare för Nuveen Real Estate, en av världens största fastighetsförvaltare och investerare. Den europeiska fastighetschefen Randy Giraldo berättar om investerarens strategi på marknaden och det stora fokuset det kommande decenniet, medan den nordiska transaktionschefen Oscar Maltesen kommenterar synen på svenska fastigheter, de mest intressanta segmenten och prisjusteringen de väntar på.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige