Image

Victoria Park: Samhällsvinsten fem miljoner per person

Bolag Victoria Parks satsningar på att anställa tidigare långtidsarbetslösa i sina bostadsområden har visat sig vara mycket framgångsrikt. Förutom att minska utanförskapet för individen vinner samhället över fem miljoner kronor för varje person som får anställning enligt en ny rapport – Bortom bokslutet – som utvärderat Victoria Parks bostadssociala initiala satsningar.
Publicerad den 6 Juli 2017
Ingvar Nilsson Ingvar Nilsson

Flera av Victoria Parks fastigheter finns i utsatta och socioekonomiskt svaga bostadsområden. För att minska utanförskapet och göra områdena attraktivare arbetar Victoria Park med flera sociala satsningar. En av dem är att anställa tidigare långtidsarbetslösa personer som bor i bolagets fastigheter till tjänster som miljövärdar eller bocoacher.

I rapporten ”Bortom bokslutet” har nationalekonomen Ingvar Nilsson granskat företagets bostadssociala arbete och hans slutsatser är tydliga. I rapporten beräknas det ekonomiska värdet av de personer som fått anställning efter att ha deltagit i Victoria Parks arbete och det är betydande.

– Vi har tittat närmre på en grupp om 23 individer som fått anställning efter att de medverkat i Victoria Parks program. De sammanlagda samhällsvinsterna i ett 20-årsperspektiv i att bryta dessa personers utanförskap uppgår till cirka 120 miljoner kronor, alltså drygt fem miljoner per person. Kommunen är den enskilda samhällsaktören som får störst ekonomisk vinning men hela samhället kan ta del av vinsterna, säger Ingvar Nilsson, nationalekonom och expert på så kallade socioekonomiska bokslut.

Även för Victoria Park är satsningen lönsam på både kort och lång sikt. Som en effekt av minskade kostnader för underhåll och renhållning ger varje tusenlapp företaget satsar på sitt bostadssociala arbete en avkastning på drygt 2 500 kronor, och på längre sikt skapas attraktivare områden.

– Det är glädjande att vårt arbete fungerar och skapar attraktivare bostadsområden samt ekonomiska värden för såväl oss som samhället i stort. Att vi kan bidra till att människor i utanförskap kommer in på arbetsmarknaden är dock minst lika viktigt, säger Peter Strand, vd på Victoria Park.

– Rapporten visar också hur viktigt det är att fastighetsbolag arbetar med dessa frågor, det borde fler göra både kommunala och privata bolag, säger Ingvar Nilsson.

Om rapporten Rapporten ”Bortom bokslutet” beräknar dels värdet av Victoria Parks bostadssociala arbete, och dels om bostadssociala satsningar är lönsamt för individer samt samhället i stort. Rapportförfattare är nationalekonomen Ingvar Nilsson som har 35 års erfarenhet av att studera marginaliseringens ekonomi, värdet av prevention och tidiga insatser. Ingvar Nilsson har också varit med att skapa metoden Socioekonomiska bokslut.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige