Image
Visionsbild Boländerna 10:1.
Visionsbild Boländerna 10:1. Bild: Rosendal Fastigheter AB/Runar Djurhuus Halldorsson/Mikael Ahrbom

Vectura storsatsar på life science i Uppsala

Transaktioner Vectura Fastigheter satsar på nyetablering i Uppsala genom fastighetsförvärv, i två separata affärer, med möjlighet att utveckla byggnader om totalt cirka 40 000 kvadratmeter. Säljare är Rosendal Fastigheter och Stiffler Holding.
Publicerad den 29 April 2022
Annons
Image

Fastigheterna Boländerna 10:1, 10:4 och 10:9 ligger inom det nya företagskvarteret Främre Boländerna i centrala Uppsala. Planen är att utveckla området med fokus på life science likt Vecturas projekt Forskaren i Hagastaden, och Goco Health Innovation City i Mölndal. Den framtida platsen kommer att möjliggöra fler kontor, laboratorier och möten mellan världsledande aktörer inom näringsliv, akademi och forskning.

Vectura satsar stort med investering genom fastighetsförvärv inom Främre Boländerna i Uppsala. Ett nytt företagskvarter kommer växa fram i den del av Boländerna som ligger närmast Uppsalas stadskärna. Det centrala läget med kommunikationer till både Arlanda och Stockholm attraherar företag till området idag. I nuläget finns redan flera life science-bolag inom området vilket naturligt bidrar till både samarbeten och utvecklingsmöjligheter.

– Nu etablerar vi oss i Uppsala genom förvärv av fastigheter där vi ser stor potential och möjlighet att bidra i kommunen. Vi tror på platsen långsiktigt och ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Uppsala kommun och dess näringsliv. Vi tror också att samarbete med såväl andra aktörer som mellan våra andra life science hubbar är viktigt för att utveckla Främre Boländerna och skapa en helt unik mötesplats, säger Joel Ambré, vd på Vectura.

– Att starka aktörer som Vectura investerar och etablerar sig på Uppsalamarknaden är ett bra betyg till Uppsala som kommun och som stark tillväxtmarknad. I samverkan skapar vi gemensamma möjligheter, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.
Fastigheterna Vectura förvärvat ligger i nära anslutning till varandra inom Kvarteret Ställverket och kommer vid färdigställandet tillsammans utgöra cirka 40 000 kvadratmeter. De nya byggnaderna kommer primärt bestå av innovativa kontors- och laboratoriemiljöer men även mötesplatser och serviceutbud av olika slag.

– Uppsala har starka exportnäringar, där Life Science är en framstående kunskapsintensivbransch som expanderar samtidigt som den också genererar starka kringeffekter. Vi ser att många befintliga bolag gör expansionsinvesteringar och att många nya bolag satsar på Uppsala. Området Främre Boländerna är en viktig pusselbit för fortsatt expansion, där vi ser att Vectura med sin profil och erfarenhet kommer bidra på ett mycket positivt sätt och skapa fler naturliga mötesplatser där näringsliv, akademi och forskning ges möjlighet att samverka, för tillväxt och fler arbetstillfällen, säger Charlotte Skott, Näringslivsdirektör i Uppsala kommun.

Detaljplanen för Vecturas fastigheter förväntas antas i juni och vinna laga kraft i juli. För området Boländerna beräknas inflyttning i de första nya lokalerna ske från och med 2024. Omvandlingen av området i sin helhet beräknas vara helt klart 2035.

– I Främre Boländerna hoppas vi kunna skapa ett område likt GoCo Health Innovation City i Mölndal och Forskaren i Hagastaden, där vi utvidgar stadskärnan och skapar förutsättningar för möten mellan näringsliv och akademi. Nu är vi är angelägna om att komma igång med utvecklingen så fort som möjligt då vi ser en stor potential på platsen, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura.

Fastigheten 10:1 har förvärvats av Rosendal Fastigheter och fastigheterna 10:4 samt 10:9 av Stiffler Holding. Båda affärerna är villkorade lagakraftvunnen detaljplan.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige