Image

Sveareal närmar sig fullt hus

Bolag För två år sedan uppgick Sveareals ekonomiska vakansgrad till 8,5 procent. Nu är man nere på en bit under fem procent.
Publicerad den 29 Mars 2011

Sveareal satte för två år sedan det långsiktiga målet att få ner den ekonomiska vakansgraden i bolaget till max fem procent. Redan vid utgången av februari i år nåddes målet. Motsvarande ytvakans uppgår till 6,8 procent av Sveareals totala uthyrningsbara yta om 735 000 kvadratmeter.

- Vårt fokus på kunderna och marknaden har gett tydliga resultat.Vi måste nu förvalta det fördjupade förtroendet vi fått hos både nya och befintliga kunder. Samtidigt är den stora utmaningen framåt att fortsätta sänka vakansnivån i våra fastigheter. Vår målsättning är att bli ett fastighetsbolag som långsiktigt ger både direktavkastning och värdetillväxt, där delar av värdetillväxten skapas genom att utveckla projektpotentialer, säger Sveareals vd Claes Malmkvist.


Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Startbesked för över 500 bostäder i Biskopsgården

Bostäder Framtiden Byggutveckling väntas få positivt planbesked för över 500 nya bostäder samt ytterligare olika verksamheter i Biskopsgården.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige