Image
Elias Georgiadis.
Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus: Spår 90-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet 2022

Bolag Stenhus 2021 genomsyras av stark tillväxt. Värdet på portföljen ökar från drygt 1,6 till nästan 7,2 miljarder kronor. Förvaltningsresultatet under 2021 uppgår till 142,1 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet för de kommande tolv månaderna bedöms uppgå till 267,2 miljoner kronor. Tillväxtmålet för underliggande fastighetsvärdet har reviderats upp till 20 miljarder vid utgången av 2025.
Publicerad den 22 Februari 2022

Kvartalet:
Hyresintäkterna uppgick till 110,1 (19,3) mkr.
Förvaltningsresultatet uppgick till 50,2 (9,0) mkr, motsvarande 0,20 (0,09) kr per aktie efter utspädning.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 206,8 (75,9) mkr varav orealiserade 206,8 (75,9) mkr motsvarande 3,0 (4,9) procent.
Resultat efter skatt uppgick till 204,7 (71,0) mkr.
Investeringar i fastigheter uppgick till 276,6 (181,8) mkr varav 205,0 (181,5) mkr avsåg förvärv av 12 (4) fastigheter och 71,6 (0,3) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
Nettokassaflödet uppgick till 150,6 (397,9) mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande 0,79 (0,71) kr per aktie efter utspädning.

Helåret:
Hyresintäkterna uppgick till 283,6 (20,7) mkr.
Förvaltningsresultatet uppgick till 142,1 (9,8) mkr, motsvarande 0,75 (0,13) kr per aktie efter utspädning.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 899,1 (76,2) mkr varav orealiserade 897,1 (76,2) motsvarande 14,3 (4,9) procent.
Resultatet uppgick till 801,3 (72,0) mkr.
Investeringar i fastigheter uppgick till 4 720,3 (1 557,8) mkr varav 4 558,0 (1 557,5) mkr avsåg förvärv av 103 (14) fastigheter och 162,3 (0,3) mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.
Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 7 168,4 (1 634,0) miljoner kronor vid periodens slut.
Nettokassaflödet uppgick till -117,7 (451,6) mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 333,9 (451,6) mkr.
Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,70 (2,17) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
Soliditeten uppgick till 49,4 (64,7) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
Nettobelåningsgraden (Net LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 45,5 (14,9) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
Belåningsgraden (LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 50,2 (42,5) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
Räntetäckningsgraden uppgick till 3,68 (3,56) gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,1 (92,5) procent.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter:
– 2021 har varit ett år som inneburit en oerhört stark tillväxt för oss. Värdet på portföljen uppgår nu till cirka 7,2 miljarder kronor. Förvaltningsresultatet under 2021 uppgår till 142,1 miljoner kronor och vi bedömer att förvaltningsresultatet för de kommande tolv månaderna kommer uppgå till 267,2 miljoner kronor. Den ökande intjäningsförmågan ger oss ett starkt kassaflöde att investera för en fortsatt stark tillväxt även i framtiden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hållbarhetschefen: "Vi kan inte lagstifta engagemang"

Bolag Det är frivilligheten som gör platssamverkan lyckad. Det menar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. Just nu pågår en statlig utredning för en lagstiftning som undersöker frågan om att göra platssamverkan obligatoriskt för att öka tryggheten i den byggda miljön och arbeta brottsförebyggande. – Risken är att det blir ineffektivt och dyrt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige