Image
Erik Ranje, vd på Stendörren.
Erik Ranje, vd på Stendörren. Bild: Stendörren

Stendörren emitterar obligation för 700 miljoner

Bolag Stendörren emitterar en obligation på 700 miljoner kronor och offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande.
Publicerad den 22 Januari 2021

Stendörren har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor med en ram om 1 000 miljoner kronor. Den nya obligationen har en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 365 baspunkter. Stendörren avser att ansöka om upptagande till handel av den nya obligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Stendörren offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet till innehavarna av Stendörrens utestående seniora icke-säkerställda obligation med rörlig ränta och med förfall 18 juni 2021, ISIN SE0011282052, med utestående volym om 650 miljoner kronor. Återköpserbjudandet löpte ut klockan 12:00 CET den 21 januari 2021. Innehavare av obligationen har i samband med återköpserbjudandet accepterat återköp av obligationen motsvarande ett totalt nominellt belopp om 483,9 miljoner kronor.

Stendörren meddelar härmed att bolaget kommer att fullfölja återköpserbjudandet och återköpa samtliga obligationer som accepterats inom ramen för återköpserbjudandet. Priset för obligationen i återköpserbjudandet är 101,00 procent av nominellt belopp. Stendörren kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för återköpserbjudandet förväntas redovisas den 28 januari 2021.

Stendörren avser att efter den 20 mars 2021 utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av obligationer vilka inte har återköpts i återköpserbjudandet, i enlighet med klausul 9.3.1 under obligationsvillkoren för obligationen. Obligationerna kommer genom en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet.

Nordea Bank Abp och Swedbank har agerat arrangörer, bookrunners och dealer managers i samband med nya emissionen samt återköpet. Vinge har agerat legal rådgivare.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

CBRE-profilerna: "Ryktet om handelns död är överdrivet"

Ekonomi/Finansiering City letar identitet och externområdena går som tåget. Omsättningen har krympt och företagen har slimmat organisationen – men vinsten är tillbaka. CBRE:s Bengt Axelsson och Oscar Sandén reder ut för Fastighetssveriges läsare vad som hände med butikerna i innerstaden från 2017, hur big box-områdena mår och hur handeln kommer att se ut – i framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige