Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Starkt Fastator föreslår utdelning

Bolag Den föreslagna utdelningen är tre kronor per aktie.
Publicerad den 20 Februari 2020

Fastator presenterar en stark delårsrapport för det fjärde kvartalet 2019, och i vd-ordet framgår Joachim Kuylenstiernas glädje över siffrorna tydligt:

"2019 kan summeras i två ord. Rekord igen! Allt sedan börsnoteringen 2015 har vi varje år höjt ribban rejält för oss själva, för att sedan även leverera nya rekord. 2019 visar Fastator en ökning av resultatet till 520 MSEK (320) och substansvärdet till 1 476 MSEK (915). Så det är också glädjande att för första gången lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå årsstämman att lämna utdelning om 3,00 kr/aktie för 2019.
Rekord är sällan något som skapas av slump. Snarare finns där alltid en historia och hårt arbete. Vår historia handlar om viljan att skapa värde. Och vi som år efter år slår rekord är ett litet sammansvetsat team med ett enda gemensamt fokus; att vårt arbete ska visa sig i tydliga resultat genom ett ökat aktieägarvärde. I tv­sporten hade vi nog gått under benämningen vinnarskallar. På samma sätt kan våra innehavsbolag ses som vinnarskallar", skriver Joachim Kuylenstierna bland annat.

Han poängterar även att Offentliga Hus under året ökat sitt fastighetsvärdet från 3,9 MDSEK till 7,2 MDSEK, emitterat gröna obligationer och hybridobligationer och tagit upp en kreditrating.

Under året etablerade Fastator även Point Properties AB, med fokus på centrumutveckling i små och mellanstora städer.
"Vad det betyder illustrerar kommentaren som Motala kommun spontant yttrade när Point i december lanserade sitt koncept för stadens centrum; 'den bästa julklapp vi kunde få'. Point har nu fastigheter i främst södra och mellersta Sverige med ett fastighetsvärde om cirka 1,1 MDSEK, inklusive avtalade icke tillträdda fastigheter", skriver Joachim Kuylenstierna.

Kvartalet oktober – december:
Periodens resultat, KSEK 278 829 (79 178)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 18,7 (5,5)
Avkastning på eget kapital, % 21,7 (9,2)
Substansvärde, MSEK 1 476,0 (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 98,8(65,3)

Perioden januari – december
Periodens resultat, KSEK 520 019 (320 164)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 34,7 (22,7)
Avkastning på eget kapital, % 44,7(43,1)
Substansvärde, MSEK 1 476,0 (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 98,9 (65,3)

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige