Image
SSM, med Mattias Lundgren som vd, håller på att bli uppköpt av Amasten.
SSM, med Mattias Lundgren som vd, håller på att bli uppköpt av Amasten. Bild: SSM

SSM:s budkommitté: Acceptera Amastens bud

Bolag SSM:s oberoende styrelseledamöter rekommenderar enhälligt aktieägarna i SSM att acceptera Amastens offentliga uppköpserbjudande. De oberoende styrelseledamöterna anser att fördelarna med att acceptera erbjudandet överväger trots att erbjudandet inte fullt ut bedöms reflektera bolagets långsiktiga värdepotential.
Publicerad den 19 November 2020

Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM, varigenom Amasten erbjuder 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, motsvarande 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM - värdet på budet då var 9,65 kronor per SSM-aktie. Vid gårdagens stängning var budet värt 9,07 kronor per aktie. I går stängde SSM på 8,64 kronor.

Budkommittén skriver:

"Gällande Erbjudandet noterar Kommittén att budpremien är lägre än i många andra publika bud och anser att Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv inte nödvändigtvis reflekterar SSM:s tillväxtmöjligheter fullt ut. På lång sikt bedömer Kommittén SSMs möjlighet för en positiv utveckling och värdetillväxt som självständigt bolag som goda. Kommittén ser också på sikt en värdepotential i aktien som överstiger vederlaget i Erbjudandet. Framtiden är dock alltid förknippad med osäkerhet och Kommittén anser att det vore positivt för Bolaget att ett långsiktigt och finansiellt starkt fastighetsbolag blir ägare till SSM. Amasten har varit en bidragande faktor till SSMs positiva utveckling under de senaste kvartalen och Kommittén bedömer Amasten, med en starkare balansräkning än SSM och bättre tillgång till kapitalmarknaden, som en ägare med goda förutsättningar att utveckla verksamheten. Vidare ser Kommittén strategiska motiv med att kombinera SSMs verksamhet med Amasten, och att en sammanslagning sannolikt kommer att realisera inte minst finansiella synergier, vilka åtminstone till del kommer SSM:s nuvarande aktieägare tillgodo om Erbjudandet genomförs. I Erbjudandehandlingen har Amasten bekräftat att Amasten har säkrat nödvändig finansiering för att refinansiera SSMs räntebärande skulder.

Kommittén konstaterar att Amasten tillsammans med aktieägare som lämnat oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet kontrollerar cirka 75 procent av aktierna och närmare 85 procent om man inkluderar de aktieägare som uttalat sig positivt till Erbjudandet. Kommittén vill därför framhålla att likviditeten i Bolagets aktie nu är och kommer att vara mer begränsad än tidigare, vilket innebär att det kan vara svårt för aktieägare i SSM att omsätta sina aktier i Bolaget på marknaden efter Erbjudandet.

Kommitténs rekommendation grundar sig även på BDO:s värderingsutlåtande avseende skäligheten av Erbjudandet för SSM:s aktieägare ur ett finansiellt perspektiv. Enligt värderingsutlåtandet, som fogats till detta pressmeddelande, är BDO:s uppfattning att Erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i SSM.

Mot denna bakgrund rekommenderar Kommittén enhälligt aktieägarna i SSM att acceptera Erbjudandet."

Kommittén består av styrelseledamöterna Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell samt Jonas Wikström. Kommittén har utsett Jonas Wikström till ordförande i kommittén.

Styrelseledamöterna Bengt Kjell är ordförande i Amasten och är därför inte med i kommittén. Samma sak gäller ledamoten Krister Karlsson som är vice vd i SBB som redan har åtagit sig att acceptera erbjudandet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige