Image
Peter Strand, vd för SLP.
Peter Strand, vd för SLP. Bild: SLP

SLP: Positionen stärkt under en tid av oro

Bolag Peter Strand stolt över SLP:s utveckling under tuffa tider.
Publicerad den 16 Februari 2023

Januari-December 2022:
- Hyresintäkterna ökade med 54% och uppgick till 411 mkr (268).
- Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 59% och uppgick till 222 mkr (139).
- Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (8) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,4 kr (5,3).
- Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 21% och uppgick till 22,0 kr.
- Sexton fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 121 tkvm och ett fastighetsvärde om 1 288 mkr (2 171).
- Försäljning av handelsfastighet i Malmö med ett överenskommet fastighetsvärde om ca 144 mkr, drygt 20% över den senaste externa marknadsvärderingen.
- Omförhandling har skett av ca 41% av befintlig låneportfölj till så kallade gröna säkerställda banklån.
- Anslutning till tre ledande initiativ för hållbart företagande; UN Global Compact, Sweden Green Building Council och LFM 30.
- Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars med ett kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr.

Vd:n Peter Strand kommenterar:
– 2022 har varit ett år med förändringar som inkluderar bolagets notering på Stockholms­börsen, ekonomisk osäkerhet och krig i Ukraina. Jag är stolt över att vi i dessa tider lyckats fortsätta att utveckla bolaget och generera resultat som överträffar våra uttalade målsättningar.
– Det känns tryggt att i dessa osäkra tider ha långsiktiga relationer med våra banker, endast säkerställd bankfinansiering och en belåningsgrad om 49,6 procent. Vid årets utgång uppgick vår ekonomiska uthyrningsgrad till 95 procent och hyresavtal som representerar 52 procent av kontrakterad årshyra förfaller efter år 2027. I dessa tider av hög inflation är det dessutom tryggt att 98 procent av hyresavtalen är inflationsskyddade.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Swedish Logistic Property på Branschguiden

Swedish Logistic Property äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri.

I nära samarbete med Hyresgäster skapas effektiva och anpassade lokaler utifrån verksamheters behov och önskemål, där vi strävar efter att vara en partner som kan bidra till våra Hyresgästers utveckling och framgång.

Genom att regelbundet arbeta med att modernisera och effektivisera våra fastigheter så spar vi energi, sänker driftkostnader och givetvis värnar om vår miljö.

Med erfarenhet av fastigheter och affärer i olika bolag, ett stort kontaktnät...

Läs mer om Swedish Logistic Property på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige