Image
Peter Strand, vd för SLP.
Peter Strand, vd för SLP. Bild: SLP

SLP ökade förvaltningsresultatet och hyresintäkterna

Bolag SLP levererar en stark kvartalsrapport där hyresintäkterna ökade med 68 procent och uppgick till 97 miljoner kronor (57) och förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 71 procent och uppgick till 50 miljoner kronor (29).
Publicerad den 4 Maj 2022

Med börsnoteringen i mars 2022 har SLP stärkts på flera sätt, skriver bolaget. SLP har fått många nya aktieägare, har en starkare och bredare kapitalbas och inte minst har SLP:s affärsmodell och organisation analyserats och fått högt betyg av alla intressenter. Detta är viktiga faktorer för att SLP ska kunna fortsätta växa enligt uppsatta mål.

Nyckeltal och händelser:
Hyresintäkterna ökade med 68 procent och uppgick till 97 mkr (57).
Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 71 procent och uppgick till 50 mkr (29).
Periodens resultat har påverkats av kostnader av engångskaraktär om 25 mkr (0) hänförligt till den genomförda börsnoteringen.
Resultat per aktie efter utspädning ökade med 45 procent och uppgick till 1,0 kr (0,7).
Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade med 11 procent och uppgick till 20,2 kr.
Nettouthyrningen under perioden uppgick till 3,7 mkr (0,4).
Kraftigt övertecknat offentligt erbjudande att teckna nyemitterade B-aktier motsvarande 750 mkr, varav 652 mkr tillförts under perioden före transaktionskostnader och utnyttjande av övertilldelningsoption.
Handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 mars.
Två fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 21 000 kvm och ett fastighetsvärde om 186 mkr (378).
Förvärv av attraktivt markområde i Landskrona där miljöcertifierat nyproduktionsprojekt om ca 5 500 kvm kommer att genomföras. Ett 10-årigt hyresavtal om ca 3 600 kvm med en årshyra om 2,5 mkr är tecknat med planerad inflyttning mars 2023.
Nyemission om totalt 145 mkr har registrerats med anledning av att tre av SLP:s förvärv under år 2021 delvis betalats med aktier.
Rekrytering av Viktoria Wöhl som miljö- och hållbarhetsansvarig, en ny tjänst för att samordna och leda bolagets initiativ inom miljöområdet.

– Det är glädjande att vår första kvartalsrapport som noterat bolag visar fortsatt god utveckling, såväl finansiellt som operationellt. SLP:s förvaltningsresultat första kvartalet 2022 uppgick till 50 miljoner kronor exklusive kostnader av engångs­karaktär motsvarande en ökning med 71 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Swedish Logistic Property på Branschguiden

Swedish Logistic Property äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri.

I nära samarbete med Hyresgäster skapas effektiva och anpassade lokaler utifrån verksamheters behov och önskemål, där vi strävar efter att vara en partner som kan bidra till våra Hyresgästers utveckling och framgång.

Genom att regelbundet arbeta med att modernisera och effektivisera våra fastigheter så spar vi energi, sänker driftkostnader och givetvis värnar om vår miljö.

Med erfarenhet av fastigheter och affärer i olika bolag, ett stort kontaktnät...

Läs mer om Swedish Logistic Property på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Besqab laddar upp för banksamtal framöver

Ekonomi/Finansiering I förra veckan gick Besqab ut med informationen om att de gör en avsättning i pågående produktion och en nedskrivning av exploateringsfastigheter – i syfte att ge en tydligare bild av värdena i ljuset av marknadsförutsättningarna. Trots det kör de vidare på planerna om nyproduktion under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige