Image
SLP logga på vägg
SLP logga på vägg

SLP fortsätter expandera

Bolag Ökat förvaltningsresultat, driftsnetto och hyresintäkter. Swedish Logistic Property står finansiellt starkt under andra kvartalet. SLP har det senaste året succesivt höjt avkastningskravet från 5,2 procent till 5,9 procent, trots det har de varje kvartal levererat positiva värdeförändringar. "Det är ett bevis på att vårt dagliga förvaltningsarbete ger resultat och att vår affärsmodell levererar", kommenterar Tommy Åstrand, vd på SLP.
Publicerad den 13 Juli 2023

– Trots ett fortsatt utmanande omvärldsklimat är det glädjande att vi kan konstatera en positiv finansiell och operationell utveckling under det andra kvartalet. Nettouthyrningen var fortsatt positiv under andra kvartalet, inte minst tack vare att vi växer med befintlig kundbas vilket är mycket tillfredställande. Belåningsgraden har minskat till 47 procent per sista juni och räntetäckningsgraden uppgick till 3 gånger, skriver bolaget i delårsrapporten.

Under perioden har tidigare CFO Tommy Åstrand utsetts till ny vd, medan tidigare vd Peter Strand har tillträtt som transaktionsansvarig. Vice styrelseordförande, Matilda Olsson, tidigare ekonomichef, har samtidigt tillträtt som CFO.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om 550 mkr.
Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har förvärvat teckningsoptioner motsvarande 1,8 miljoner aktier vilket tillfört bolaget 7,1 mkr.
Fastigheten Fyllinge 20:434 har som första logistikfastighet i Sverige erhållit en nettonoll klimatpåverkan-certifiering.
Avtal har tecknats om att förvärva en fastighet om 280 tkvm i Hallsberg. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Ahlsell Sverige avseende miljöcertifierad nybyggnation om drygt 60 tkvm. Bedömt transaktionsvärde uppgår till drygt 800 mkr vilket skulle innebära en årshyra om ca 50 mkr. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet.

Nyckeltal
Hyresintäkterna ökade med 40% och uppgick till 280 miljoner kronor (200).
Driftsnettot ökade med 48% och uppgick till 232 miljoner kronor (157).
Förvaltningsresultatet ökade med 32% och uppgick till 145 miljoner kronor (110).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,65 kronor (1,84).
Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 5 procent och uppgick till 23,11 kronor. Detta trots att det genomsnittliga direktavkastningskravet ökat med 30 baspunkter.
Hållbar finansiering ökade med 1 466 miljoner kronor och uppgick vid periodens utgång till 2 166 miljoner kronor (700), motsvarande 45 procent (20) av låneportföljen.
Sex fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om cirka 1,2 miljarder kvadratmeter och ett fastighetsvärde om 1 003 miljoner kronor (567).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Swedish Logistic Property på Branschguiden

Swedish Logistic Property äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri.

I nära samarbete med Hyresgäster skapas effektiva och anpassade lokaler utifrån verksamheters behov och önskemål, där vi strävar efter att vara en partner som kan bidra till våra Hyresgästers utveckling och framgång.

Genom att regelbundet arbeta med att modernisera och effektivisera våra fastigheter så spar vi energi, sänker driftkostnader och givetvis värnar om vår miljö.

Med erfarenhet av fastigheter och affärer i olika bolag, ett stort kontaktnät...

Läs mer om Swedish Logistic Property på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige