Image
Tommy Åstrand, vd för SLP.

Åstrand: "Investeringarna bär frukt"

Bolag SLP, Swedish Logistic Property, fortsätter framåt på den inslagna vägen. Senaste fem åren har bolaget förvärvat en fastighet i månaden. På presentationen av andra kvartalet berättar vd Tommy Åstrand om hur utvidgningen påverkar bolaget och strategin när de lägger till nya fastigheter i portföljen.


Tommy Åstrand, vd för SLP.

Här är SLP:s plussiffror efter andra kvartalet

Bolag Under perioden har den operationella och finansiella utvecklingen fortsatt att utvecklas väl tack vare hyresökningar, nya förädlingsprojekt, nya och förlängda hyreskontrakt samt positiva effekter från förvärv. Det skriver SLP om sin senaste kvartalsrapport.


Rönnedal 1, en nybyggd och fullt uthyrd logistikfastighet i Ulricehamn.

SLP förvärvar nybyggde från Wästbygg

Transaktioner SLP har idag tecknat avtal om att förvärva fastigheten Rönnedal 1, en nybyggd och fullt uthyrd logistikfastighet i Ulricehamn. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 204 miljoner kronor.


Litografen 8 i Eskilstuna.

SLP tillträder logistikfastighet i Eskilstuna

Bolag Förvärvet av fastigheten Litografen 8 i Eskilstuna, som SLP offentliggjorde i april, har nu gått igenom. Transaktionen var villkorad av att Inspektionen för strategiska produkter i Sverige fattade beslut om att godkänna investeringen.


SLP tecknar nytt avtal i Helsingborg.

SLP bygger till 3 000 kvadratmeter i Helsingborg

Uthyrning SLP förvärvade fastigheten Ackumulatorn 1 i Helsingborg i december 2022 där den nuvarande byggnaden på fastigheten, som är fullt uthyrd, uppgår till 15 600 kvadratmeter där merparten hyrs av två hyresgäster. Byggnaden kommer nu utökas med 3 000 kvadratmeter när delar av en byggrätt på fastigheten nyttjas då avtal tecknats med en av de befintliga hyresgästerna.


Tommy Åstrand är en nöjd vd idag.

Strategin framåt ligger fast för SLP

Bolag Förvaltningsresultatet pekar uppåt för Swedish Logistic Property jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg också under första kvartalet och vd Tommy Åstrand attribuerar mycket av framgången till SLP:s strategi att förvärva, förädla och förvalta.
– Vi undviker att köpa portföljer; oftast är det för dyrt och man får ofta med något som inte passar in i strategin, säger Tommy Åstrand.
Fastighetssverige har talat med vd:n för det växande logistikfastighetsbolaget.


Litografen 8.

... Och gör nu nytt förvärv i Eskilstuna

Transaktioner SLP har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Litografen 8 i Eskilstuna, som inklusive byggrätt har en total yta om cirka 59 000 kvadratmeter. I nuläget hyrs hela byggnaden om 27 000 kvadratmeter av Tamro AB, med ett fullt indexerat hyresavtal med en årshyra om 17,3 miljoner kronor, som löper fram till 30 september 2027. Säljare är Logidev AB.


För Tommy Åstrands SLP går det förhållandevis bra.

SLP har köpt en fastighet per månad sen start ...

Bolag Under årets första kvartal såg SLP en fortsatt stark såväl operationell som finansiell utveckling tack vare årliga hyresökningar, förädlingsprojekt, positiva effekter från genomförda förvärv samt nya och förlängda hyreskontrakt med nöjda hyresgäster, skriver de i kvartalsrapporten.


Tommy Åstrand, vd för SLP.

Så vill SLP växa i heta logistiknästet

Bolag SLP angör en ny hamn med sitt första förvärv i Göteborg – en affär som gör att bolaget uppnår en rad milstolpar. Vd:n Tommy Åstrand berättar för Fastighetssverige om förvärvet och hur man vill växa i Göteborg samt ger sin syn på Göteborgsmarknaden och milstolparna man nått upp till.


SLP köper i Backa.

SLP premiärköper i Göteborg

Transaktioner I och med förvärvet genomför SLP, som bildades för fem år sedan, sin sextionde transaktion, vilket medför att portföljen nu består av 100 logistikfastigheter, en totalyta av cirka en miljon kvadratmeter till ett värde om cirka tio miljarder kronor. Förvärvet är en så kallad "sale and lease back-affär".


Så här ser en nöjd vd ut: Tommy Åstrand.

Tommy Åstrand: "Vi fortsätter leverera i det dagliga gnetet"

Bolag SLP växer fortsatt och redovisar ökade hyresintäkter med 41 procent och ett driftsnetto som vuxit med 44 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Även förvaltningsresultatet ökade med 44 procent. Vd Tommy Åstrand kan luta sig tillbaka efter ett år då man ridit ut stormen.
– Vi är väldigt nöjda med bolagets utveckling och ser en fortsatt stark efterfrågan på logistikytor, säger han vid presentationen av bokslutsrapporten.


SLP ökar förvaltningsresultatet och reviderar finansiella riskbegränsningar.

SLP ökar förvaltningsresultatet med 36 procent

Bolag SLP ökade hyresintäkter, förvaltningsresultat och driftnetto under 2023. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 kronor. Parallellt passar SLP på att revidera sina finansiella riskbegränsningar.


Ett av SLPs lager.

SLP hyr ut över 11 000 kvadratmeter

Uthyrning SLP förlänger och utökar hyresavtal med befintlig hyresgäst.


Hoven 1 i Malmö.

SLP tecknar femårigt hyresavtal med ny hyresgäst i Malmö

Uthyrning SLP har tecknat ett hyresavtal med en ny hyresgäst i fastigheten Hoven 1 i Malmö. Avtalet löper på fem år och årshyran är 2,2 miljoner kronor för logistiklokalen med en yta om cirka 1 800 kvadratmeter. Avtalet börjar löpa i augusti och är fullt indexerat.


SLP tecknar femårigt hyresavtal med ny hyresgäst och flyttar sitt kontor.

SLP lämnar det egna kontoret – hyr ut 4 800 kvadratmeter

Uthyrning SLP har tecknat ett femårigt hyresavtal med by Crea avseende en yta om 4 800 kvadratmeter lager med tillhörande kontor och ett årligt hyresvärde om cirka 4,6 miljoner kronor.


Tommy Åstrand.

SLP bygger nytt och hyr ut i Katrineholm

Uthyrning SLP har tecknat avtal avseende ett nybyggnationsprojekt om 11 000 kvadratmeter i Katrineholm samt ett 15-årigt hyresavtal med en internationell logistikaktör gällande hela ytan. Årshyran uppgår till cirka 16 miljoner kronor och är fullt indexerad. Byggnaden kommer att uppföras på en fastighet om totalt 52 000 kvadratmeter vilket innebär ytterligare utbyggnadsmöjligheter. Fastigheten förvärvas från Katrineholms kommun.


För Tommy Åstrands SLP går det förhållandevis bra.

Tommy Åstrand: "SLP nära målet med 15 procents årlig tillväxt"

Bolag Som Fastighetssverige tidigare kunnat berätta redovisar Logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property, ett ökat förvaltningsresultat, ökat substansvärde och positiva värdeförändringar på fastigheter i tredje kvartalet 2023.
– Vi är ödmjuka inför de utmaningar vi ser i makroklimatet och har våra öron väldigt nära rälsen, inte minst vad gäller den dagliga dialog vi har med vår förvaltningsavdelning, säger vd Tommy Åstrand.


Fortsat nöjd: vd Tommy Åstrand.

Ökat förvaltningsresultat för SLP

Bolag SLP, Swedish Logistic Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.
– Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt hög trots de utmanande förutsättningarna i fastighetsbranschen, säger vd Tommy Åstrand i delårsrapporten.


Tommy Åstrand och Erik Selin.

Ordförande ökar och vd avser öka sina aktieinnehav i SLP

Ekonomi/Finansiering SLP:s vd Tommy Åstrand har avyttrat 350 000 aktier i SLP, skriver bolaget i ett pressmeddelande, Detta för att finansiera kommande förvärv av 750 000 teckningsoptioner i ett av bolagets incitaments-program, motsvarande lika många aktier i SLP. De avyttrade aktierna har förvärvats av SLP:s ordförande Erik Selin via bolag.


SLP förlänger hyresavtal.

SLP förlänger hyresavtal i Helsingborg

Uthyrning SLP har tecknat ett nytt avtal med en befintlig hyresgäst i fastigheten Aggregatet 2 i Helsingborg. Befintligt hyresavtal om 2 300 kvm förlängs därmed med cirka fyra år till utgången av 2029.