Image
Studentbostadsportföljen består av tillgångar strategiskt belägna i Sveriges universitetsstäder.
Studentbostadsportföljen består av tillgångar strategiskt belägna i Sveriges universitetsstäder. Bild: Slättö

Slättö och K2A går in i miljardsamarbete

Ekonomi/Finansiering Slättö ingår en joint venture med K2A och förvärvar 40 procent av en studentbostadsportfölj värderad till 3,1 miljarder kronor. Affären frigör likvida medel om 660 miljoner kronor för K2A, före transaktionskostnader.
Publicerad den 10 Juli 2024

En fond förvaltad av Slättö har ingått avtal om att förvärva en 40 procent andel i en högkvalitativ, ändamålsbyggd studentbostadsportfölj med tillgångar strategiskt belägna i Sveriges universitetsstäder. Förvärvet görs genom en joint venture med det svenska fastighetsbolaget Knaust & Andersson Fastigheter AB, K2A. De 2 990 studentbostäder som överlåts motsvarar samtliga K2A:s studentbostäder utanför Stockholm.

Affären innebär en tydlig förstärkning av K2A:s nyckeltal. Proforma, med utgångspunkt i utfallet per 31 mars 2024 rensat från fastigheterna som ingår i denna transaktion, beräknas K2A:s belåningsgrad netto uppgå till 56 procent jämfört med rapporterade 67 procent.
– Jag är glad över en lyckad affär som gynnar båda parter. Genom att frigöra likviditet och därigenom lösa stora delar av de obligationer som vi har utestående stärker vi våra nyckeltal och det löpande kassaflödet framåt. Jag ser fram emot ett gott samarbete med Slättö, som blir en stark partner i det nyskapade bolaget, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Detta är den första investeringen som genomförts av Slättös nya fond inom Value Add-strategiserien. Portföljen värderas till 3,1 miljarder kronor och omfattar 3 000 studentbostäder med en total uthyrningsbar yta på 72 000 kvadratmeter. Tillgångarna har utmärkta lägen nära universitet och håller hög standard, med 75 procent av fastigheterna nyproducerade.
– Transaktionen utgör den första investeringen som görs av Slättös nya fond inom Value Add-strategin, genom vilken Slättö fortsätter att erbjuda starka riskjusterade avkastningar till våra investerare. Detta förvärv stärker ytterligare vår position som en av få aktörer som kan dra nytta av möjligheter i en osäker marknad och genomföra komplexa affärer. Vår övertygelse är att 2024 kommer att vara en exceptionellt stark fondårgång, med tanke på den prisjustering som genomförts på den nordiska marknaden, och det starka affärsflöde vi upplever från säljare som söker att genomföra transaktioner utanför marknaden, säger Jonas Andersson, Deputy Managing Partner på Slättö.

– Den nuvarande kombinationen av hyrestillväxtpotential och prissättning gör detta till en attraktiv tid att investera i bostäder. Vi ser stort värde i att förvärva en ändamålsbyggd, högkvalitativ studentbostadsportfölj som sällan finns tillgänglig på den svenska marknaden. Studenter som läser studiemedelsberättigade utbildningar har dessutom en förutsägbar ekonomisk situation, vilket gör detta till en trygg investering med stor potential. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med K2A för att effektivt förvalta och vidareutveckla portföljen, säger Christian Bratt, Partner och Head of Residential på Slättö.

Portföljen har en stark hållbarhetsprofil, där 96 procent av tillgångarna för närvarande är miljöcertifierade eller i färd med att certifieras. Dessutom uppfyller 79 procent av tillgångarna EU-taxonomins gränser för energieffektivitet och 76 procent har förnybar energiproduktion på plats, med potential att öka detta till över 80 procent genom energiinvesteringar. K2A kommer att fortsätta förvalta portföljen på uppdrag av joint venture-bolaget.

Roschier, Svalner och PropCon har varit rådgivare till Slättö i denna transaktion. Colliers har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirma Lindahl KB har agerat legal rådgivare till K2A i transaktionen.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige