Image
Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.
Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige. Bild: SBS

SBS: Preliminär tidplan för omstämpling och sammanläggning klar

Bolag Studentbostäder i Sveriges extrastämma klubbade som väntat igenom omstämpling och sammanläggning av bolagets aktier på fredagen. De olika delarna kommer att ske i tre led.
Publicerad den 15 Februari 2021

Extra bolagsstämman i Studentbostäder i Sverige AB fattade på fredagen beslut om omstämpling av bolagets preferensaktier av serie B och C till stamaktier samt att därefter genomföra en sammanläggning av bolagets stamaktier.

Besluten innebär att en preferensaktie av serie B omstämplas till en stamaktie och att en preferensaktie av serie C omstämplas till en stamaktie i bolaget. Därefter sammanläggs 100 stamaktier till 1 stamaktie.

I enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag angående sammanläggningen, vilket bifölls på den extra bolagsstämman, kommer aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbara med 100, att vederlagsfritt erhålla aktier från någon av bolagets större aktieägare för att innehavet ska bli jämt delbart med 100.

Slutförandet av omstämplingen och sammanläggningen sker stegvis och tar, med anledning av viss handläggningstid hos bland annat Bolagsverket, viss tid i anspråk varför bolaget informerar aktieägarna om en preliminär tidplan. Bolaget avser återkomma med uppgift om avstämningsdag för omstämplingen av preferensaktier av serie B respektive omstämplingen av preferensaktier av serie C samt sammanläggningen av stamaktier när dessa datum är fastställda.

Preliminärt slutförs omstämplingen av preferensaktier av serie B till stamaktier i slutet av februari.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Riksbankens dystra analys av fastighetssektorn

Ekonomi/Finansiering I sin senaste finansiella stabilitetsrapport som presenterades under tisdagen målar Riksbanken upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgör en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige har gått igenom rapporten och hittar en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekas ut som särskilt känslig för stigande räntor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige