Image
Bild: Istock

SBC: Bostadsrättsföreningar saknar hållbarhetstänk

Bostäder Hållbarhet är ett brett begrepp som innefattar såväl ekonomiska som ekologiska och sociala perspektiv. Frågor kring ekologi har en central roll i bostadsbranschen. Dessutom har de sociala aspekterna fått en allt större betydelse. Men hur mycket arbetar egentligen bostadsrättsföreningar med hållbarhet i dag? För lite, visar det sig i en rapport från Sveriges Bostadsrättscentrum.
Publicerad den 16 Juli 2019

Enligt Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 känner tre av tio inte till huruvida deras bostadsrättsförening fokuserar på hållbarhet eller ej. Hela 22 procent uppger att frågorna inte diskuteras alls och endast 17 procent uppger att deras förening arbetar aktivt med både sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor. Det är främst bostadsrättsägarna i åldersgruppen 18 till 30 år som uppger att frågorna inte diskuteras alls. Dessutom är det endast 10 procent av dessa som uppger att deras bostadsrättsförening har ett aktivt arbete med sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor i dagsläget.

När det kommer till vilka investeringar inom ekologisk hållbarhet som flest svenska bostadsrättsägare anser öka värdet på bostaden toppar solceller och laddstolpar listan.

– Intresset för olika hållbarhetslösningar är större än någonsin och bostadsrättsföreningar har möjlighet att påverka samhället med sitt engagemang. Att investera i hållbarhet kan öka värdet på fastigheten på flera sätt. Solenergi minskar exempelvis elkostnaderna och laddstolpar gör föreningen mer attraktiv att bo i, säger Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum.

Vad gäller social hållbarhet är det gym, spa och övernattningslägenheter som är de populäraste alternativen av investeringar för att skapa ytterligare värde för bostadsrättsföreningen.

– Social hållbarhet i en bostadsrättsförening innefattar främst möjligheten att påverka, skapa samverkan och förenad nytta. Gemensamma ytor är också viktiga för att skapa möten. Men de behöver underhållas och ofta krävs även organiserade insatser. Om ytor står tomma och är bristfälligt vårdade kan det dra ner trivseln eller till och med bidra till en känsla av otrygghet. Något som ingen bostadsrättsförening önskar, avslutar Nina Wahlberg.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna i Västerås

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 156 838 invånare är landets sjunde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige