Image
Ilija Batljan, vd för SBB.
Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

SBB siktar på 125 miljarder – vill lösa in preffar

Bolag Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget presenterar nya finansiella mål.
Publicerad den 17 Juni 2020

Bolagets nya tillväxtmål är att förvaltningsresultatet per stamaktie A och B över en femårsperiod ska växa med i snitt minst 15 procent per år. Vidare ska fastighetsbeståndet uppgå till 125 miljarder kronor år 2025. Bolagets styrelse har också för avsikt att möjliggöra inlösen av återstående preferensaktier under hösten i syfte att renodla aktiestrukturen, vilket innebär att SBB på sikt kommer att ha tre stamaktieslag: A, B och D.

SBB:s finansiella mål:
• Generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år (Tidigare mål: Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år)
• Generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 500 till 700 miljoner kronor per år (Tidigare mål: Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i genomsnitt 250 till 400 miljoner kronor per år)
• Belåningsgrad lägre än 50 procent, definierat som justerad skuld i relation till skuld plus eget kapital (förtydligad med definition)
• Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (oförändrad)
• Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (oförändrad)
• Uppnå en BBB+ rating senast under första halvåret 2021, och A- på lång sikt (oförändrad)

SBB:s operationella mål:
• Ett fastighetsbestånd om 125 miljarder kronor till år 2025, med bibehållen BBB+ rating (Tidigare mål: 55 miljarder kronor till år 2021, med bibehållen BBB+ rating)
• 100 procent klimatneutrala 2030 (oförändrad)
• Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrad)

SBB:s utdelningspolicy:
• Generera en stabilt ökande årlig utdelning per stamaktie A och B (oförändrad)

Ilija Batljan, grundare och vd för SBB sammanfattar de nya målen inför morgondagens kapitalmarknadsdag:
– SBB levererar alltid, och redan i december 2019 passerade vi målet om ett fastighetsbestånd om 55 mdkr till år 2021. Vi ser fortsatta möjligheter att växa beståndet och har satt det nya målet till 125 mdkr år 2025. Målet baseras på vår position som Nordens ledande bolag inom social infrastruktur. Styrelsen har också beslutat att frångå sitt tidigare sätt att målsätta tillväxt genom substansvärde, och istället fokusera på vad som är relevant när man som SBB förvaltar trygga kassaflödesfastigheter. Vårt nya mål är att generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år.

– SBB har en unik värdeskapande modell som utöver trygga kassaflöden från fastighetsförvaltningen även ger återkommande intäktsströmmar via fastighetsutveckling, renoveringar och transaktioner. Inom fastighetsutvecklingen skiftar vi fokus till att utifrån kommunernas behov använda vår stora byggrättsportfölj för att bygga nya bostäder, både i egen bok genom den nya organisationen efter integrationen av Hemfosa, men framförallt genom joint ventures med parter som tar byggrisken. Inom renoveringar fortsätter vi att leverera på målet om 600 lägenheter per år. Bland våra lägenheter finns utrymme för renoveringar i över 75 procent av beståndet, som tillsammans med behovet av att renovera samhällsfastigheter skapar potential för en stark återkommande intjäning.

– Utöver fastighetsutveckling och renoveringar fortsätter vi att leverera inom transaktioner. Vi har under svåra marknadsförhållanden bevisat att våra tillgångar är bland de mest likvida i hela Norden. Sedan förvärvet av Hemfosa har vi avyttrat fastigheter för 10,9 mdkr i linje med eller högre än bokfört värde. I kombination med vår starka finansiella ställning och diversifierade upplåning fortsätter vi med fullt fokus mot målet att uppnå en BBB+ rating, och på lång sikt A-.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Stina har ett extremt gott sinne för affärer"

Bolag Fastighetssverige diskuterar transaktioner och affärer med Nyfosas transaktionschef Josephine Björkman. Det här tycker hon om Stina Lindh Hök som precis har tillträtt som vd för Nyfosa. Och det här arbetar de med just nu.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY