Image
Robert Boije.
Robert Boije. Bild: SBAB

SBAB: Viktigt undvika att boräntor och arbetslöshet stiger samtidigt

Bostäder SBAB varnar för att boräntorna kan stiga till följd av stigande riskpremier till följd av coronapandemin.
Publicerad den 20 Mars 2020

SBAB konstaterar att det just nu är mycket svårt att göra prognoser över boräntorna. I en lågkonjunktur är normalt boräntorna låga, vilket bidrar till att motverka prisfall på bostäder till följd av stigande arbetslöshet. Om coronapandemin leder till kraftigt stigande riskpremier kan boräntorna dock gå upp. En situation där boräntorna och arbetslösheten stiger samtidigt är mycket viktigt att undvika i detta läge.

SBAB:s huvudprognos är mer eller mindre stillastående bostadsräntor för alla löptider under det närmaste året och sedan en svag uppgång i räntor med framförallt lite längre bindningstid. Men det finns betydande såväl uppåt- som nedåtrisker.

SBAB menar att i den pågående krisen är måste prognoser baserade på "normala samband" kompletteras med andra typer av bedömningar.
I en lågkonjunktur är normalt sett boräntorna låga, vilket bidrar till att motverka prisfall på bostäder till följd av stigande arbetslöshet. Om coronapandemin leder till kraftigt ökade riskpremier kan dock boräntorna gå upp.

– Det är nu helt centralt att en situation undviks där både arbetslösheten och boräntorna stiger samtidigt. Det skulle inte vara en gynnsam utveckling för svensk ekonomi och bostadsmarknad i ett redan svårt läge, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Det är i det här läget viktigt att inte marknaden överreagerar. Trots att bolåneskulderna idag är höga så är hushållens boräntekostnader som andel av de disponibla inkomsterna historiskt mycket låga. Vid tidigare ekonomiska kriser – som den svenska 90-talskrisen – var bankernas kreditförluster på bolån dessutom små. Hushållens sparande är idag också betydligt större än vid ingången till 90-talskrisen. Allt detta är viktigt att påpeka och lyfta fram, säger Robert Boije.

– Riksbankens redan aviserade åtgärder i form av bland annat stödköp av bostadsobligationer bör också bidra till att motverka att stigande riskpremier slår igenom fullt ut i stigande boräntor. Vid en förvärrad utveckling kan även reporäntan komma att sänkas, säger Robert Boije.

Med reservation för att läget är mycket svårbedömt är SBAB:s huvudprognos att bostadsräntorna för samtliga löptider står mer eller mindre stilla under det närmaste året och att de lite längre bundna räntorna sedan stiger svagt. Prognosen ligger i linje med marknadsförväntningarna i stort.

– Det finns både uppåt- och nedåtrisker i prognosen. Höjda riskpremier som inte fullt ut motverkas kan leda till stigande boräntor. Kraftiga motåtgärder från Riksbanken, inklusive en möjlig sänkning av reporäntan, kan istället leda till fallande boräntor, säger Robert Boije.

På torsdag medverkar Robert Boije på Fastighetssveriges seminarium Stora Bostadsdagen i Göteborg. Du kan fortfarande anmäla dig, här.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY