Image

Positiv värdeutveckling för Victoria Park

Bolag Victoria Park redovisar en fortsatt hög investeringstakt med positiv värdeutveckling och stark finansiell ställning.
Publicerad den 23 Oktober 2018
Per Ekelund. Bild: Victoria Park
Per Ekelund.

Niomånaderssiffrorna:

# Intäkterna ökade med 12 procent till 881 Mkr (786).
# Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 297 Mkr (256).
# Resultatet efter skatt uppgick till 956 Mkr (1 330), motsvarande 3,87 kr per aktie (5,45).
# Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 8 procent till 297 Mkr (273).
# Belåningsgraden uppgick till 51,5 procent (53,9).
# Substansvärdet ökade med 25 procent till 33,25 kronor.

– Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att förädla vårt bestånd med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden. Med en stark finansiell ställning fokuserar vi även på att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept. Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det tredje kvartalet att vår förädlingsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser framemot att tillsammans med en stark huvudägare, tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet, fortsätta på inslagen väg, säger Victoria Parks vd Per Ekelund.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige