Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar reserverar och gör nedskrivningar

Bolag Oscar Properties har misslyckats att få till en överenskommelse med Stockholms stad avseende bostadsprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, varför Oscar Properties nu har beslutat att reservera för de upparbetade kostnaderna om 182 miljoner kronor som bolaget tagit i projektet. Därutöver görs nedskrivningar om 125 miljoner kronor avseende projektportföljen.
Publicerad den 15 Maj 2020

Justeringarna görs i årsredovisningen för 2019, som således avviker från lämnad bokslutskommuniké 2019. Efter dessa reserveringar och nedskrivningar uppgår soliditeten till 35 procent.

Oscar Properties beklagar att man inte tillsammans med Stockholms stad verkar få möjlighet att realisera Gasklockan, som har förutsättningar att bli ett av Sveriges mest extraordinära arkitektoniska landmärken. Oscar Properties har anlitat två separata juridiska ombud vilkas utlåtanden båda visar att bolaget har goda förutsättningar att kunna återfå minst de nedlagda projektkostnaderna i form av skadestånd.

Utöver reservering för Gasklockan-projektets kostnader, görs ytterligare nedskrivningar med 125 miljoner kronor som avser projektportföljen.

Justeringarna gör att årsredovisningen publiceras först den 22 maj istället för den 15 maj 2020 som aviserats tidigare.

Efter ovanstående reserveringar och nedskrivningar uppgår bolagets soliditet till 35 procent per den 31 december 2019.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Jättepotential få ner vakanserna"

Bolag Grandab är lokal samarbetspartner till Regio. Carl Petre, partner på Grandab, beskriver för Fastighetssverige om det jättearbete som nu ligger framför dem vad gäller att få ner vakanserna i det stora Mölndalsbeståndet. Han beskriver potentialen i området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY