Image

Optimistisk syn på närmaste året

Sverige En färsk undersökning av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att de största aktörerna i fastighetsbranschen ser mycket optimistiskt på de kommande tolv månaderna.
Publicerad den 18 September 2014
Andreas Adolphsson Bild: Deloitte
Andreas Adolphsson

Den optimistiska synen på den närmsta framtiden genomsyrar den undersökning som Grant Thornton gjort med 50 av landets 100 största kommersiella fastighetsbolag i augusti-september 2014. Efterfrågan på såväl kontors-, industri- och butikslokaler som bostäder förväntas öka det närmsta året, efter några relativt svaga års efterfrågan på kommersiella lokaler.

Man tror även på ökade marknadsvärden vad gäller det egna aktuella innehavet. Hela sju av tio (71 procent) fastighetsägare anser att marknadsvärdena kommer att stiga.

- Fastighetsbranschen brukar vara en tidig indikator på konjunkturutveckling i stort, så dessa resultat ger stort hopp om en ljusning i den allmänna konjunkturen. Jag upplever att resultaten väl överensstämmer med den bild jag som rådgivare har av branschen just nu. Vi arbetar för närvarande med många nya exploateringsprojekt säger Andreas Adolphsson, partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Bygg och Fastighet.

Likaså räknar fastighetsägarna nu med att transaktionerna återigen ökar och speciellt tydlig är trenden vad gäller intresse från utlandet. Nära hälften av de intervjuade tror på en försäljningsökning till utländska aktörer, medan 42 procent räknar med en ökning av försäljningen till svenska bolag.

Optimismen påverkar även synen på antalet anställda, som fastighetsbolagen bedömer kommer att öka. Därmed ökar också betydelsen på utbildad arbetskraft för fastighetsägarnas möjligheter att växa och utvecklas. Tre av fyra fastighetsbolag (72 procent) anser att tillgången på utbildad arbetskraft har stor betydelse för tillväxten.

I förra årets undersökning ansåg hela 82 procent av de tillfrågade bolagen att den största externa risken för företaget var en sämre konjunktur för deras kunder. I år har den andelen sjunkit till bara 28 procent. Riskerna är istället mycket jämnare fördelade.

Att uppnå sänkta bygg- och förvaltningskostnader är fortfarande den största utmaningen för att få lönsamhet i kontorsfastigheter i framtiden, tätt följd av att uppnå ökad flexibilitet och skräddarsy lösningar för hyresgästerna. När det gäller bostäder fortsätter tillgången på attraktiv tomtmark att vara den största utmaningen. Det är också bostäder som fastighetsbolagen bedömer vara mest attraktiva för investerare det närmsta året och andelen som anser detta har ökat från 37 procent 2013 till 69 procent 2014. De svenska fastighetsbolagen upplever också ett något ökat intresse från utlandet vad gäller såväl nybyggnation som befintliga objekt.

Undersökningen är gjord i slutet av augusti 2014 av undersökningsföretaget Prospector som gjort telefonintervjuer med femtio av de 100 största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige på uppdrag av Grant Thornton.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige