Image

Optimistisk syn på närmaste året

Sverige En färsk undersökning av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att de största aktörerna i fastighetsbranschen ser mycket optimistiskt på de kommande tolv månaderna.
Publicerad den 18 September 2014
Andreas Adolphsson Bild: Deloitte
Andreas Adolphsson

Den optimistiska synen på den närmsta framtiden genomsyrar den undersökning som Grant Thornton gjort med 50 av landets 100 största kommersiella fastighetsbolag i augusti-september 2014. Efterfrågan på såväl kontors-, industri- och butikslokaler som bostäder förväntas öka det närmsta året, efter några relativt svaga års efterfrågan på kommersiella lokaler.

Man tror även på ökade marknadsvärden vad gäller det egna aktuella innehavet. Hela sju av tio (71 procent) fastighetsägare anser att marknadsvärdena kommer att stiga.

- Fastighetsbranschen brukar vara en tidig indikator på konjunkturutveckling i stort, så dessa resultat ger stort hopp om en ljusning i den allmänna konjunkturen. Jag upplever att resultaten väl överensstämmer med den bild jag som rådgivare har av branschen just nu. Vi arbetar för närvarande med många nya exploateringsprojekt säger Andreas Adolphsson, partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Bygg och Fastighet.

Likaså räknar fastighetsägarna nu med att transaktionerna återigen ökar och speciellt tydlig är trenden vad gäller intresse från utlandet. Nära hälften av de intervjuade tror på en försäljningsökning till utländska aktörer, medan 42 procent räknar med en ökning av försäljningen till svenska bolag.

Optimismen påverkar även synen på antalet anställda, som fastighetsbolagen bedömer kommer att öka. Därmed ökar också betydelsen på utbildad arbetskraft för fastighetsägarnas möjligheter att växa och utvecklas. Tre av fyra fastighetsbolag (72 procent) anser att tillgången på utbildad arbetskraft har stor betydelse för tillväxten.

I förra årets undersökning ansåg hela 82 procent av de tillfrågade bolagen att den största externa risken för företaget var en sämre konjunktur för deras kunder. I år har den andelen sjunkit till bara 28 procent. Riskerna är istället mycket jämnare fördelade.

Att uppnå sänkta bygg- och förvaltningskostnader är fortfarande den största utmaningen för att få lönsamhet i kontorsfastigheter i framtiden, tätt följd av att uppnå ökad flexibilitet och skräddarsy lösningar för hyresgästerna. När det gäller bostäder fortsätter tillgången på attraktiv tomtmark att vara den största utmaningen. Det är också bostäder som fastighetsbolagen bedömer vara mest attraktiva för investerare det närmsta året och andelen som anser detta har ökat från 37 procent 2013 till 69 procent 2014. De svenska fastighetsbolagen upplever också ett något ökat intresse från utlandet vad gäller såväl nybyggnation som befintliga objekt.

Undersökningen är gjord i slutet av augusti 2014 av undersökningsföretaget Prospector som gjort telefonintervjuer med femtio av de 100 största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige på uppdrag av Grant Thornton.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Grant Thornton på Branschguiden

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag med över 1250 medarbetare på 24 orter runt om i Sverige. Grant Thornton är medlem i det internationella nätverket Grant Thornton International Ltd, som har fler än 47 000 medarbetare och finns i över 133 länder.
Grant Thornton erbjuder tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning och är stolta över att över att vi har tilldelats utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 2017.
I branschgruppen Real Estate and Construction (”Fastighetsgruppen”) har Grant Thornton samlat sin speci...

Läs mer om Grant Thornton på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Massot laddad inför Karlastadens utveckling: "En ny mittpunkt"

Bolag Daniel Massot är personen som ska leda utvecklingen av den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. För Fastighetssverige berättar han vad som lockade med rollen, vad han ser fram emot med projektet och hur man ska tackla byggutmaningar så som ökande priser och störningar i leveranskedjor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige